tek View İKİ Modelleri (MVC 4). ] [Valu kullanarak viewdata almıyor

oy
1

Ben db bir SUM almaya çalışırken ve listeye ile birlikte göstermek gerekir ediyorum. Ben denetleyicisi Sum değerini var ama farklı bir model olan görünümüne geçmek nasıl bilmiyorum

Bu benim Denetleyicisi'dir

public class HomeController : Controller
  {
    public ActionResult About()
   {   

        return View(new Voucher().List());
    }
   public ActionResult Sum() {      
        Total Sum = new Voucher().SUM();
        ViewData[Sums] = Sum;     
       }
  }

ve burada iki model geliyor

namespace Finance.Models
{

  public class AccountDetails
  {
    public DateTime Updated { get; set; }
    public DateTime Date { get; set; }
    public string Des { get; set; }
    public Decimal Amt { get; set; }
    public string VId { get; set; }
    public string AId { get; set; }
    public string LAId { get; set; }
    public string UId { get; set; }
    public string CId { get; set; }
    public int TXId { get; set; }
    public string Per { get; set; }
    //public Decimal Sum { get; set; }

  }
  public class Total
  {
    public Decimal Sum { get; set; }

  }

}

ve ana modeli

    namespace Finance.Models
    {
      public class Voucher
     {   

public List<AccountDetails> List()
    {
      List<AccountDetails> ledger = new List<AccountDetails>();
      using (SqlConnection con = new SqlConnection())
      {
        con.ConnectionString = CONNECTION_STRING;
        //using (SqlCommand cmd = new SqlCommand(SELECT * FROM Ledger UNION SELECT 0 AS TXID, 0 AS VID, '' AS AID, SUM(AMT) AS SM, '' AS DES, GETDATE() AS DATE, NULL AS LAID, 0 AS UID, 0 AS CID, '' AS PER FROM Ledger , con))
        using (SqlCommand cmd =new SqlCommand(SELECT * FROM Ledger,con))
        {
          try
          {
            con.Open();
            SqlDataReader rdr = cmd.ExecuteReader();

            while (rdr.Read() == true)
            {

              AccountDetails aclist = new AccountDetails();
              aclist.Date = Convert.ToDateTime(rdr[DATE]);
              aclist.AId = (string)rdr[AID];
              aclist.Des = (string)rdr[DES];
              aclist.Amt = (Decimal)rdr[AMT];
              aclist.TXId = (int)rdr[TXID];
              aclist.CId = (string)rdr[CID];              if (rdr[LAID] != DBNull.Value)
              {
                aclist.LAId = (string)rdr[LAID];
              }
              else { aclist.LAId = string.Empty; }

              if (rdr[UID] != DBNull.Value)
              {
                aclist.UId = (string)rdr[UID];
              }
              else { aclist.UId = string.Empty; }


              if (rdr[VID] != DBNull.Value)
              {
                aclist.VId = (string)rdr[VID];
              }
              else { aclist.VId = string.Empty; }

              if (rdr[PER] != DBNull.Value)
              {
                aclist.Per = (string)rdr[PER];
              }
              else { aclist.Per = string.Empty; }

              ledger.Add(aclist); }

          }
          catch (Exception e) { throw e; }
          finally { if (con.State == System.Data.ConnectionState.Open) con.Close(); }
          return ledger;
        }
      }
    }
          public Total SUM()
        {

          using (SqlConnection con = new SqlConnection())
          {
            con.ConnectionString = CONNECTION_STRING;
            Total Tsum = new Total();
            using (SqlCommand cmd = new SqlCommand(SELECT SUM(AMT)AS Sum FROM Ledger, con))
            {

              try
              {
                con.Open();
                SqlDataReader rdr = cmd.ExecuteReader();
                while (rdr.Read() == true)
                {

                  if (rdr[Sum] != DBNull.Value)
                  {
                    Tsum.Sum = (Decimal)rdr[Sum];
                  }
                  else { Tsum.Sum = Decimal.Zero; }
                  //Sum.Add(Tsum);
                }
              }
              catch (Exception e) { throw e; }
              finally { if (con.State == System.Data.ConnectionState.Open) con.Close(); }
              return Tsum ;
            }
          }
        }
      }
  }

ve görünümü

@model IEnumerable<Finance.Models.AccountDetails>

  <link href=~/Content/ledger.css rel=stylesheet />
  <script src=~/Content/new.js></script>
<hgroup class=title> ...</hgroup>

<section class =tops>
  <div class =banners>...  </div>
  <div id =tables>... </div>  
  <div id=base class= left>
    <label class =lbls right><i>Balance</i></label>
     <label class =lbls>@ViewData[Sums]</label>

  </div>
  <div class =lowpanels>..</div>


</section>
Oluştur 05/06/2013 saat 06:49
kullanıcı
Diğer dillerde...                            


1 cevaplar

oy
2

Tek ActionResulttek görünüme karşılık, daha böyle bir şey gerekir:

public class AboutViewModel {
 public Total MyTotal { get; set; }
 public IEnumerable<AccountDetails> MyList { get; set; }
}

public ActionResult About()
{ 
 var voucher = new Voucher();
 var model = new AboutViewModel {
  MyTotal = voucher.SUM();
  MyList = voucher.List();
 }   
 return View(model);
}

Ve Görünümler için / Ev / About.cshtml:

@model Finance.Models.AboutViewModel
<link href="~/Content/ledger.css" rel="stylesheet" />
<script src="~/Content/new.js"></script>
<hgroup class="title"> ...</hgroup>

<section class ="tops">
  <div class ="banners">...  </div>
  <div id ="tables">... </div>  
  <div id="base" class=" left">
    <label class ="lbls right"><i>Balance</i></label>
<!-- ------- Change here ------------------------------------------------ -->
    <label class ="lbls">@Html.Raw(Model.MyTotal.Sum)</label>
  </div>
  @foreach (var item in Model.MyList) {
    ... render stuff ...
  }  
  <div class ="lowpanels">..</div>
</section>

Ayrıca geçebileceği new Voucher().List()görünümü model olarak ve kullanımı ViewBagtoplamını geçmek, ancak bu uzak yönlendirmek ve kendinizi çoğu durumda kesinlikle yazılı bir model olur. Cevabımı bakın daha fazla bilgi için buraya kullanma hakkında ViewBagve ViewDatave ayrıca "asp.net mvc devlet yönetiminin ViewBag ve ViewData da parçası mı?" Ben genellikle bunları kullanmak olmaz niçin. Bunları kullanmak istiyor yoksa, yapabileceği:

public ActionResult About() {
  ViewData["Sums"] = Sum;
  return View(new Voucher().List());
}
<label class ="lbls">@Html.Raw(ViewData["Sums"].Sum)</label>
Cevap 05/06/2013 saat 07:04
kaynak kullanıcı

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more