Nasıl Java kullanarak HTML dosyasını açın nasıl?

oy
50

Java programı tarafından (benim sistemde) yerel HTML dosyasını açmaya. Ben programın bazı yığın taşması ama onun kadar çalışmıyor içeri girdi çalıştı.

EG için: Bu küçük bir HTML dosyası var.

<html>
 <head> 
  Test Application
 </head>
 <body>
   This is test application
 </body>
</html>

Benim Java kodu:

Runtime rTime = Runtime.getRuntime();
String url = D:/hi.html;
String browser = C:/Program Files/Internet Explorer/iexplore.exe ;
Process pc = rTime.exec(browser + url);
pc.waitFor();

Herhangi bir çözüm veya ipuçları takdir.

Oluştur 11/12/2013 saat 09:05
kullanıcı
Diğer dillerde...                            


3 cevaplar

oy
34

Ben varsayılan tarayıcı kullanmayı tercih ediyorum

File htmlFile = new File(url);
Desktop.getDesktop().browse(htmlFile.toURI());
Cevap 11/12/2013 saat 09:06
kaynak kullanıcı

oy
5

İşte incelikle başarısız bir yöntem için koddur.

Dize bir yeri olabileceğini unutmayın htmldosyası.

/**
* If possible this method opens the default browser to the specified web page.
* If not it notifies the user of webpage's url so that they may access it
* manually.
* 
* @param url
*      - this can be in the form of a web address (http://www.mywebsite.com)
*      or a path to an html file or SVG image file e.t.c 
*/
public static void openInBrowser(String url)
{
  try
    {
      URI uri = new URL(url).toURI();
      Desktop desktop = Desktop.isDesktopSupported() ? Desktop.getDesktop() : null;
      if (desktop != null && desktop.isSupported(Desktop.Action.BROWSE))
        desktop.browse(uri);
    }
  catch (Exception e)
    {
      /*
       * I know this is bad practice 
       * but we don't want to do anything clever for a specific error
       */
      e.printStackTrace();

      // Copy URL to the clipboard so the user can paste it into their browser
      StringSelection stringSelection = new StringSelection(url);
      Clipboard clpbrd = Toolkit.getDefaultToolkit().getSystemClipboard();
      clpbrd.setContents(stringSelection, null);
      // Notify the user of the failure
      WindowTools.informationWindow("This program just tried to open a webpage." + "\n"
        + "The URL has been copied to your clipboard, simply paste into your browser to access.",
          "Webpage: " + url);
    }
}
Cevap 07/09/2014 saat 18:01
kaynak kullanıcı

oy
0
URI oURL = new URI(url);
Desktop.getDesktop().browse(oURL);

Bunun dışında, dosya zaten istediğiniz tarayıcıda açılan olduğundan emin olun. Bir metin dosyası gibi gösteriyorsa, dosya üzerinde simgesini kontrol edin, zaten Metin dosyası ile açmış olabilirsiniz. Yani istenilen programa varsayılan programı değiştirmek.

Cevap 31/10/2017 saat 11:42
kaynak kullanıcı

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more