Nasıl bir Pencere üzerinde bir simge belirlemek için

oy
43

Benim programda (WPF) sol tarafında bir simge ayarlamak istediğiniz, burada yeniyim. Bir Görüntü klasörüne kopyalanan.! Kod:

<Window x:Class=Hotelverwaltung.MainWindow
    xmlns=http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation
    xmlns:x=http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml
    Icon=..\Fachlogik\Images\icon.png Title=Hotelverwaltung
    Height=350 Width=525 Loaded=Window_Loaded>

Burada

Oluştur 22/03/2014 saat 12:22
kullanıcı
Diğer dillerde...                            


3 cevaplar

oy
0

Doğru özelliğini kullandı. Sadece görüntü projesine dahil olduğundan emin olun (sağ Çözüm ağaçta resmin üzerine tıklayın ve 'projesinde dahil et'). Ardından VS özellikler penceresini kullanarak Simge özelliğini ayarlayın Yani yapmalı.

Cevap 22/03/2014 saat 13:13
kaynak kullanıcı

oy
0

Böyle Görüntü yolunu ayarlamayı deneyin

Icon="pack://application:,,,/Hotelverwaltung;component/Fachlogik/Images/icon.png"

XamlParseException hakkında daha fazla bilgi için bu linki kontrol edin x = "http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml": xmlns - XAML Ayrıştırma İstisna

Cevap 22/03/2014 saat 13:43
kaynak kullanıcı

oy
1

Görüntüyü yayınlanmıştır sonra, görüntü farklı bir proje olduğunu görüyoruz. Bunu bilmek önemlidir.

 • Emin olun Build Actionsize görüntü için "Kaynak" olarak ayarlanır.
 • Emin olun Hotelverwaltungproje başvuruları Fachlogik.

Sonra böyle bir konum ayarlamayı deneyin:

Icon="pack://application:,,,/Fachlogik;component/Images/icon.png"

Böyle bir göreli yol projeler arasında gitmek ayarlanamaz.

Cevap 22/03/2014 saat 14:28
kaynak kullanıcı

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more