Toplam iki tablo birleştirme terk ettiğinde / üçlü sayımı ikiye görünüyor

oy
0

Ben bir kimlik numarasına iki tablo (envanter ve satış) katılmak ve envanter, envanter değeri ve satış değeri / hacim malların miktarını toplamak çalışıyorum. Bu kısım sayısına göre gruplandırılır.

İşte yapıyorum:

`select inv.[num]
, sum(inv.[Value]) as [Inventory Value]
, sum(inv.[qty]) as [Inventory Qty]
, sum(sales.[Value]) as [Sales Value]
, sum(sales.[qty]) as [Sales qty]
from Inv
left join sales
on inv.[num]=sales.[num]
group by inv.[num]`

envanter değeri toplamı 3 veya 4 kere satış çok büyük, yaklaşık 50x çok büyük. Ben toplayarak üzerinde nasıl engel olabiliriz?

Oluştur 22/07/2014 saat 15:35
kullanıcı
Diğer dillerde...                            


1 cevaplar

oy
0

Kullanırken group bybire-çok veya çok-çoktur birleşim, önce önlemler toplamak ve boyutlarına katılmalısınız.

select
  inv_agg.inv_num as 'Inventory Number'
  ,inv_agg.inv_value as 'Inventory Value'
  ,inv_agg.inv_qty as 'Inventory Qty'
  ,sales_agg.sales_value as 'Sales Value'
  ,sales_agg.sales_qty as 'Sales Qty'
from (select 
    inv.num as inv_num
    ,sum(inv.Value) as inv_value
    ,sum(inv.qty) as inv_qty
  from inv
  group by inv.num) inv_agg
left join (select
    sales.num sales_num
    ,sum(sales.Value) as sales_value
    ,sum(sales.qty) as sales_qty
  from sales
  group by sales.num) sales_agg
on inv_agg.inv_num = sales_agg.sales_num

ile Veya CTE'ler

with inv_agg as (select 
    inv.num as inv_num
    ,sum(inv.Value) as inv_value
    ,sum(inv.qty) as inv_qty
  from inv
  group by inv.num),
sales_agg as (select
    sales.num sales_num
    ,sum(sales.Value) as sales_value
    ,sum(sales.qty) as sales_qty
  from sales
  group by sales.num)
select
  inv_agg.inv_num as 'Inventory Number'
  ,inv_agg.inv_value as 'Inventory Value'
  ,inv_agg.inv_qty as 'Inventory Qty'
  ,sales_agg.sales_value as 'Sales Value'
  ,sales_agg.sales_qty as 'Sales Qty'
from inv_agg left join sales_agg
  on inv_agg.inv_num = sales_agg.sales_num
Cevap 03/04/2015 saat 03:11
kaynak kullanıcı

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more