Play Framework üretimde conf dosyasını bulamıyorum

oy
13

Ben hikaricp ile oynamak 2.3.1 kullanıyorum.

activator runiyi çalışıyor. Ben bağımsız uygulamayı çalıştırmak Fakat, bu dataSource bulabilirsiniz değil bir hata gösteriyor.

java.lang.IllegalArgumentException: one of either dataSource or dataSourceClassName must be specified
at com.zaxxer.hikari.HikariConfig.validate(HikariConfig.java:683)
at com.zaxxer.hikari.HikariDataSource.<init>(HikariDataSource.java:75)
....

Bu yüzden oluşturmak confiçinde dizin %APP_HOME/binve hareket hikaricp.propertiesetmek %APP_HOME/bin/confdan %APP_HOME/confsonra nihayet çalışıyor!

Bu sorunu nasıl düzeltebilirim?

[GÜNCELLENMİŞ]

dosyasına koyarak

dbplugin=disabled
db.default.hikaricp.file=conf/hikaricp.properties
ebean.default=models.*

hikaricp.properties

driverClassName=org.sqlite.JDBC
jdbcUrl=jdbc:sqlite:lina.db

connectionInitSql=SELECT 1
connectionTestQuery=SELECT 1

# 15 minutes
maxLifetime=900000
# 5 minutes
idleTimeout=300000

maximumPoolSize=20
minimumIdle=5
Oluştur 11/11/2014 saat 05:11
kullanıcı
Diğer dillerde...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more