Yay JSP nesne değerleri MVC gösteren

oy
49

Projemde Spring MVC, MYSQL, JdbcTemplate kullanıyorum.

Ben JSP sayfa açılır liste kutusunu kullanarak db veri alınırken ne zaman alacağım

Bunun yerine 0-9 kadar sayısını gösteren. Bu şifrelenmiş değerleri göstermektedir.

Burada ilettik veri türü int.

Benim Kontrolör sınıfı:

@RequestMapping(value=/index.htm, method = RequestMethod.GET) 
   public String executeSecurity(ModelMap model, Principal principal,@ModelAttribute SearchFiller searchFiller) {
   List<SearchFiller> adultsList=searchFlightDao.adultsList();
   model.addObject(adultsList, adultsList);
   String name = principal.getName(); 
   model.addAttribute(author, name);
   return welcome;  
   }

JSP sayfasının Benim kısmı:

<form:form action=index method=get modelAttribute=searchFiller>

. . .

      <tr>
        <td>Adults</td>
        <td><form:select path=adults>
          <form:option value=NONE label=--- Select --- />
          <form:options items=${adultsList} />
          </form:select>
        </td>
        <td><form:errors path=adults cssClass=error /></td>
      </tr>

SearchFiller.java

private int adults;
getters and setters

Bu olup karma kodu veya şifreli bir şekilde mi ?? Doğru cevap takdir alır. Burada

Oluştur 15/05/2015 saat 12:19
kullanıcı
Diğer dillerde...                            


1 cevaplar

oy
1

Yani burada cevaptır:

    <tr>
      <td>Adults</td>
      <td><form:select path="adults">
        <form:option value="NONE" label="--- Select ---" />
        <form:options items="${adultsList}" itemValue="<propertyName_of_SearchFiller_pojo_you_want_to_pass_set_as_value_of_option>" itemLabel="<propertyName_of_SearchFiller_pojo_you_want_to_show_as_option_on_browser>" />
        </form:select>
      </td>
      <td><form:errors path="adults" cssClass="error" /></td>
    </tr>
Cevap 15/05/2015 saat 13:11
kaynak kullanıcı

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more