Sütun filtre satır gruplama ile çalışmıyor

oy
8

JQuery DataTable bütünleştirdiğinizde sütun filtresi ve satır gruplama jQuery DataTable sütun filtresi çalışmıyor.

Denedim demo ama aynı zamanda çalışmıyor demo kolon filtreye görünüyor.

Oluştur 24/09/2015 saat 04:40
kullanıcı
Diğer dillerde...                            


1 cevaplar

oy
1

ÇÖZÜM

Eklentileri Sıra Gruplama ile birlikte Sütun Filtreleme artık ben bunları kullanarak öneriyoruz değil, geliştirilmektedir. Gösterildiği gibi sıralı gruplama ve bireysel sütun arama gerçekleştirmek için DataTable seçenekleri ve API yöntemlerini kullanın örnek gruplandırma Row ve Bireysel sütun arama örneği .

// Setup - add a text input to each footer cell
$('#example tfoot th').each( function () {
  var title = $('#example thead th').eq( $(this).index() ).text();
  $(this).html( '<input type="text" placeholder="Search '+title+'" />' );
} );

// DataTable
var table = $('#example').DataTable({
  "order": [[2, 'asc']],
  "drawCallback": function (settings){
    var api = this.api();

    // Zero-based index of the column for row grouping
    var col_name = 2;

    // If ordered by column containing names
    if (api.order()[0][0] === col_name) {
      var rows = api.rows({ page: 'current' }).nodes();
      var group_last = null;

      api.column(col_name, { page: 'current' }).data().each(function (name, index){
        var group = name;

        if (group_last !== group) {
          $(rows).eq(index).before(
            '<tr class="group"><td colspan="6">' + group + '</td></tr>'
          );

          group_last = group;
        }
      });
    }
  }
});

// Apply the search
table.columns().every( function () {
  var that = this;

  $( 'input', this.footer() ).on( 'keyup change', function () {
    if ( that.search() !== this.value ) {
      that
        .search( this.value )
        .draw();
    }
  } );
} );  

DEMO

Bkz bu jsFiddle kodu ve gösteri için.

Cevap 24/09/2015 saat 12:14
kaynak kullanıcı

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more