ImageMagick gif jpegler dönüştürmek android

oy
2

Ben kullanarak, gif kodlama hızlandırmak için denemek ImageMagick portu Android için. Ben Magick ilgili bulduğumuz her şey terminal komutları, ancak hiçbir öğretici veya programlı bunu nasıl bazı demo. Burada ancak animasyonlu olmalıdır oluyor ki anlatmak ve çerçeveler içermelidir kaydeder, benim kodlamak kod, ancak animasyonlu gif, önizleme sadece tür yaratmaz:

MagickConverter # createGif:

final List<MagickImage> frames = new ArrayList<>();

for (final String bitmapPath : bitmapPaths) {
  final MagickImage image = new MagickImage(new ImageInfo(bitmapPath));
  final QuantizeInfo quantizeInfo = new QuantizeInfo();
  quantizeInfo.setNumberColors(256);
  quantizeInfo.setTreeDepth(4); // 8 is max
  image.quantizeImage(quantizeInfo);
  frames.add(image);
}

Timber.v(Frames: %s, frames.toString()); // first test log
final MagickImage[] images = frames.toArray(new MagickImage[frames.size()]);
final MagickImage finalGif = new MagickImage(images);
finalGif.setDelay(FRAME_FREQUENCY / 10);
finalGif.setImageFormat(gif);
finalGif.setIterations(1000); // temp, want to make infinity loops
Timber.d(Is animated: %b, finalGif.isAnimatedImage());
Timber.d(Has frames: %b, number of frames: %d, finalGif.hasFrames(),
    finalGif.getNumFrames());
final ImageInfo resultInfo = new ImageInfo(path);
Timber.d(Result path: %s, resultInfo.getFileName());
resultInfo.setMagick(gif);
//finalGif.writeImage(resultInfo); // it doesn't write to the file
final byte[] img = finalGif.imageToBlob(resultInfo);
Timber.d(Image bytes count: %d, img.length);

FileUtils.store(img, path);
Oluştur 04/12/2015 saat 08:26
kullanıcı
Diğer dillerde...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more