Nasıl bir laravel Paketi içinde bir kontrolör eylemine bir parametre geçmek?

oy
18

Ben yapılan bir laravel paket içinde, bir (aynı paket içinde) bir parametre gerektiren bir kontrol eylemi yeniden yönlendirmek için istiyoruz.

Denetleyici:

public function postMatchItem(Request $request, $id)
{
  $this->validate($request, [
    'item_match' => 'required|numeric|exists:item,id',
  ]);

  $spot_buy_item = SpotBuyItem::find($id);

  $item = Item::find($request->input('item_match'));

  $price = $item->getPrice();

  $spot_buy_item_response = new SpotBuyItemResponse();
  $spot_buy_item_response->spot_buy_item_id = $id;
  $spot_buy_item_response->spot_buy_id = $spot_buy_item->spot_buy_id;
  $spot_buy_item_response->item_id = $item->id;
  $spot_buy_item_response->user_id = $spot_buy_item->user_id;
  $spot_buy_item_response->spot_buy_price = $price;
  $spot_buy_item_response->created_ts = Carbon::now();
  $spot_buy_item_response->save();

  return redirect()->action('Ariel\SpotBuy\Http\Controllers\Admin\[email protected]', [$id]);
}

Yönlendirme eylem benim kullandığımız aynı yolu routes.phpdosyada bu kontrolör eyleme yönlendirmek için

Rota:

Route::get('/part/{id}', 'Ariel\SpotBuy\Http\Controllers\Admin\[email protected]')->where('id', '[0-9]+');

Ben de dahil olmak üzere, başarı olmadan bu yolun varyasyonlarını denedim [email protected]dokümantasyon anlaşılacağı gibi ( https://laravel.com/docs/5.1/responses#redirects )

Not : Bu benim rotayı adlandırarak çalışmak zorunda routes.phpve kullanma return redirect()->route('route_name', [$id]);, ama yine de bir paket denetleyici eylemini geçmesine nasıl bilmek istiyorum ->action()fonksiyonu.

Oluştur 28/01/2016 saat 18:28
kullanıcı
Diğer dillerde...                            


1 cevaplar

oy
5

Içinden Denetleyicinizi erişmeye çalışıyor App\Http\Controllersad. Bunlar yanlışlıkla kontrolör adına ekledikten görebiliyor:

App\Http\Controllers\Ariel\SpotBuy\Http\Controllers\Admin\[email protected]‌​art

Kaçmak için gereken Arielbir ile ad \başlangıcında:

return redirect()->action('\Ariel\SpotBuy\Http\Controllers\Admin\[email protected]', [$id]);
Cevap 28/01/2016 saat 18:59
kaynak kullanıcı

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more