ajax deneyin düğmesi ve birincil anahtarı kullanarak veritabanından veri bulmak için zaman bulunamadı 404 olsun

oy
39

bu yüzden böyle düğmesi ve birincil anahtarı kullanarak veritabanından veri almak istiyorum:

while($row = mysqli_fetch_array($query))
{
  echo <tr class = 'raw' id = 'data'>;
  echo  <td><button onclick = 'gettahun(.$row['kdTahun'].)' data-dismiss='modal'>#</button></td>;
  echo  <td class = 'kdTAHUN'>.$row['kdTahun'].</td>;
  echo  <td class = 'TAHUN'>.$row['tahun'].</td>;
  echo </tr>;
}

ve () işlev gettahun orada

function getfakultas(pilih)
{
  $.ajax({
    type: GET,
    url: routes/getfakulas.php,
    data: {kdFakultas:pilih},
    success: function(hasil)
    {
      var result = $.parseJSON(hasil);
      $(#kdFakultas).val(result.KDFAKULTAS);
      $(#Fakultas).val(result.FAKULTAS);
      $('#kdFakultas').attr('readonly', true);
    },
    error:function (xhr, ajaxOptions, thrownError){
      if(xhr.status==404) {
        alert(thrownError);
     }
    }
  });
}

metin kutusu olduğu için ve benim php girişi Süreci ve veri göndermek için:

<?php
session_start();
$host = localhost;
$user = root;
$pass = ;
$name = buku_tahunan;

$koneksi = mysqli_connect($host,$user,$pass,$name);

if(mysqli_connect_errno())
{
  die(koneksi DB Gagal.mysqli_connect_error());
}
$kdfakultas = $_GET[kdFakultas];

$sql=SELECT * FROM `fakultas` WHERE kdFakultas = '$kdfakultas';

$query = mysqli_query($koneksi,$sql);

while($row = mysqli_fetch_array($query))
{
  $output = array('KDFAKULTAS'=>$row['kdFakultas'],
       'FAKULTAS'=>$row['nmFakultas']);
  echo json_encode($output);
}
 ?>

ama, bu bulunamadı demek bir hata uyarısı aldık. ve Konsolu'na içinde şu hatayı görüyorum: Burada

Bu hatanın gerçek nedeni Böylece whats?

Oluştur 13/12/2016 saat 12:58
kullanıcı
Diğer dillerde...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more