nasıl] [imageview ImageView kaydedilen yapabilirsiniz

oy
-2
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;

import android.widget.ImageView;

int x;
ImageView ivcircle;
ImageView[] ivstorecircle = new ImageView[4];

for(x = 0; x <= 3; x++)
{
    ivstorecircle[x] = ivcircle.setImageLevel(x+1);
}

Geçen sentince yanlıştır ve neden onu nasıl corect edebilirsiniz

teşekkür ederim ...

Oluştur 24/01/2017 saat 22:16
kullanıcı
Diğer dillerde...                            


2 cevaplar

oy
0

setImageLevel void verir çünkü. Daha önce setImageLevel kullanmak gerekir.

Ayrıca ben gona döngü başladığında tüm değişken boş olmadığını varsayalım duyuyorum.

int x;
ImageView ivcircle;
ImageView[] ivstorecircle = new ImageView[4];

for(x = 0; x <= 3; x++)
{
    ivcircle.setImageLevel(x+1);
    ivstorecircle[x] = ivcircle;
}
Cevap 24/01/2017 saat 22:46
kaynak kullanıcı

oy
0
Imageview ivStart01..
Imageview ivStart02..
Imageview ivStart03..
Imageview ivStart04..
Imageview ivStart05..

ImageView[] imageViews;


void onCreate(Bundle savedInstanceState) {...
imageViews = new ImageView[]{ivStart01, ivStart02, ivStart03, ivStart04, ivStart05};
Cevap 26/06/2017 saat 19:59
kaynak kullanıcı

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more