TSQL - çok parçalı tanımlayıcı sınırlayıcı hatası

oy
40
CREATE FUNCTION [dbo].[Test] (@ID INT, @VAL INT)
RETURNS @Return TABLE (ID INT, VAL INT)
AS
BEGIN
  INSERT IGNORE INTO @Return
  SELECT @ID, @VAL
RETURN;
END
GO
DECLARE @T1 TABLE (ID INT IDENTITY(1,1), VAL INT)
DECLARE @T2 TABLE (ID INT, VAL INT)

INSERT IGNORE INTO @T1
SELECT 1
UNION ALL
SELECT 2
UNION ALL
SELECT 3
UNION ALL 
SELECT 4

INSERT IGNORE INTO @T2
SELECT 1,1
UNION
SELECT 2,4
UNION
SELECT 3,3

SELECT *
FROM  @T1 T1
LEFT JOIN @T2 T2 ON T1.[ID] = T2.[ID]
LEFT JOIN [dbo].[Test] (1, COALESCE(T2.[VAL],T1.VAL)) T ON T1.ID = T.ID
GO

DROP FUNCTION [dbo].[Test]
GO

Hedef:

Başka, eğer mevcut fx 2 param içine T2.Val geçmek T1.Val geçmek için. FX tanımını değiştirme mümkün değildir.

Bu işi almak gibi olamaz. Ben ISNULL çalıştı ve bu da işe yaramaz.

Oluştur 14/04/2017 saat 15:18
kullanıcı
Diğer dillerde...                            


1 cevaplar

oy
3

Eğer bir tablo değerli işlev aramak isterseniz, kullanmak APPLY( OUTER APPLYkullandığınız çünkü bu durumda LEFT JOIN):

SELECT *
FROM @T1 T1 LEFT JOIN
   @T2 T2 
   ON T1.[ID] = T2.[ID] OUTER APPLY
   [dbo].[Test](1, COALESCE(T2.[VAL], T1.VAL) ) T;

Eğer ek bir koşul isterseniz, o zaman bir kullanma WHEREmaddesini:

SELECT *
FROM @T1 T1 LEFT JOIN
   @T2 T2 
   ON T1.[ID] = T2.[ID] OUTER APPLY
   [dbo].[Test](1, COALESCE(T2.[VAL], T1.VAL) ) T
WHERE t1.ID = T.ID;

Bu son durum olsa garip görünüyor. Neden sadece geçemedi T1.IDdoğrudan fonksiyonu içine?

Cevap 14/04/2017 saat 15:20
kaynak kullanıcı

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more