LabeledPoint (etiket özelliği vektörü) dava sınıfının bir RDD haritasına nasıl

oy
27

Nasıl bir LabeledPoint dava sınıfının RDD (etiket, özellik vektörü) haritaya.

(: Çift, y: Çift x) Bu durum sınıfı Sınav RDD olduğu:

Ds (1.0,6.0)

Ds (2.0,8.0)

Ds (3.0,10.0)

Ds (3.0,10.0)

DS (4.0,12.0)

Ds (5.0,14.0)

Bunu yaparken çalıştı -

   val parsedData = aRDD.map(row =>
   new LabeledPoint(
   row._1,
   Vectors.dense(row._2))

Hata alınıyor row._1 ve row._2 kısmındaki _1 değerini main.scala.spark.Q1Partb.Q1.Exam üyesi değil

ve bu -

     val parsedData = aRDD.map{line => 
     val Array(rawLabel, rawfeatures) = line.split(',')
     val features = rawfeatures) .split(' ').map(_.toDouble)
     LabeledPoint(rawLabel.toDouble, Vectors.dense(features))}

Alma hatası ( '') line.split için değer bölünmüş main.scala.spark.Q1Partb.Q1.ds üyesi değil rawLabel için özyinelemeli değeri 4 $ ihtiyaçları tipi x ve

Oluştur 03/05/2017 saat 22:53
kullanıcı
Diğer dillerde...                            


2 cevaplar

oy
1

Bir RDD [Sınav] varsa yazmak gerekir

val parsedData = aRDD.map(exam => LabeledPoint(exam.x, Vectors.dense(exam.y))
Cevap 04/05/2017 saat 04:59
kaynak kullanıcı

oy
1

Benim değişkeni adı bir işlev tarafından çekildi çünkü bu sorunu vardı.

Yani private val Seq(transaction, transaction2) = insertTx(...

oldu

private val Seq(transaction1, transaction2) = insertTx(...

işlem suçlu olmak.

Cevap 09/08/2017 saat 20:15
kaynak kullanıcı

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more