Microsoft uygulama kayıt içinde Yönlendirme URL'leri

oy
23

Yönlendirme URL'leri altında benim Microsoft uygulama kaydı,, ben kontrol ettim Allow Implicit flowve URL sağlanan http://localhost:8080/event.

Ama aslında URL'yi hale getiren bir dinamik olay kimliğe sahip localhost:8080/event/{eventid}.

Yani şimdi hata alıyorum:

Cevap adresi http://localhost:8080/student/event/59b67936d53f013a79000009uygulaması için yapılandırılmış cevap adresleri eşleşmiyor

Nasıl sonra herhangi bir değer sağlayacak bir URL verebilir eventURL'de?

Oluştur 11/09/2017 saat 14:34
kullanıcı
Diğer dillerde...                            


1 cevaplar

oy
2

Sen OAUTH yönlendirmeler için dinamik URI kullanamazsınız. Bu Microsoft'un v2 bitiş noktasına özgü olmadığını unutmayın, bu şimdiye kullandım her OAUTH sağlayıcı durumdur.

Ben onlar giriş tamamladıktan sonra belirli bir olay sayfasına yönlendirecek arıyorsanız varsayıyorum?

Bu işlemek için uygun yolu kullanmaktır devlet parametresini. Bu bir dize değeridir ve tepki ile iade edilecektir. Örneğin, size kodlamak olabilir eventidbir bu değeri içerir state. Geri belirteç yanıtını aldığınızda, uygulama kodunu çözer konum statedeğeri ve yönlendirir.

Cevap 11/09/2017 saat 17:38
kaynak kullanıcı

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more