Asp.net MVC authorize özelliği, bir parametre ile entegre

oy
3

Bir kullanmak istiyorum [Authorize()]bir eylem aşağıdaki şekilde niteliğini:

[Authorize(Roles = Administrator or UserId == id)]
public ActionResult Edit(int id){ }

Şu anda böyle mantıkları kullanıyorum:

  public ActionResult Edit(int id)
  {
    if (User.IsInRole(Administrator) || User.Identity.Name.Equals(id))
    { }
  }
Oluştur 12/01/2011 saat 15:16
kullanıcı
Diğer dillerde...                            


2 cevaplar

oy
2

Yapamazsınız. NET'te nitelikler yalnızca sabit değerleri kullanabilirsiniz. Öte yandan standart birinden ve türetmek özel authorize özniteliği yazabilirsiniz AuthorizeCore bu mantığı uygulamak yöntemle.

Cevap 12/01/2011 saat 15:17
kaynak kullanıcı

oy
3

Hayır, ama denetleyici Özelliği içine alır işlevsellik bir erişim herşey parça:

Görmek:

Nasıl ASP.NET MVC 2 özel bir ActionFilter paametreleri?

Cevap 12/01/2011 saat 15:21
kaynak kullanıcı

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more