pg_search_scope v2.2 filtreleme rayların üzerinde yakut

oy
46

Ben Ruby on Rails çok yeniyim ve ben varolan db sorgusu değiştirme nasıl bulmaktan yardıma ihtiyacımız var. Ruby 2.2.3p173 ve raylar 4.0.2: Ben güncelleme olamaz eski sürümleri, kullanıyorum.

Ben herhangi bir videonuz yok kayıtları kaldırmak için varolan sorgu sonuçları filtrelemek istiyorum. Bence modeli hiyerarşisi: Sanatçı, AlbumGroup, Albüm, Parça, Video.

netleştirmek için: Ben> AlbumGroup-> albums-> tracks-> videolar Sanatçısı- modeli dernek (Sanatçısı- değil> video) den en az 1 video ile sanatçılar istiyorum.

Varolan sorgu modeli Sanatçısı bulunur:

require_dependency tagging
require_dependency similar
class Artist < ActiveRecord::Base
 has_many :images, dependent: :destroy
 has_many :taggings, dependent: :destroy
 has_many :artforms, through: :taggings
 has_many :similars, foreign_key: similar_id, dependent: :destroy
 has_many :similar_artists, through: :similars, source: :similar_to
 has_many :reverse_similars, foreign_key: similar_to_id, class_name: Similar, dependent: :destroy
 has_many :similar_to_artists, through: :reverse_similars, source: :similar
 has_many :memberships, foreign_key: member_id, dependent: :destroy
 has_many :groups, through: :memberships, source: :membership
 has_many :group_members, foreign_key: membership_id, class_name: Membership, dependent: :destroy
 has_many :members, through: :group_members, source: :member
 has_many :users, through: :followed_artists
 has_many :videos, dependent: :destroy
 has_many :audios, dependent: :destroy
 has_many :metrics, through: :audios
 has_many :releases, foreign_key: 'artist_id', class_name: AlbumGroup
 has_many :albums
 has_many :collaborations
 has_many :album_groups, through: :collaborations
 mount_uploader :mugshot, MugshotUploader
 include PgSearch
 pg_search_scope :for_name,
   against: :name,
   using: { tsearch: {threshold: '1', dictionary: 'simple', tsvector_column: 'tsv_name', prefix: true, normalization: 2}},
   ranked_by: (artists.popularity / 50 * :tsearch) + :tsearch
end

(Sorguya): Ben herhangi bir videonuz yok kayıtları filtrelemek için aşağıdaki gibi bir şey eklemek istiyorum:

if: artist.releases.albums.tracks.videos.count > 1

Ya Sanatçı modeli belki ?:

scope :valid, -> {where(video_count > 1)}

Farklı modeller için diğer kod aşağıda:

class AlbumGroup < ActiveRecord::Base
 belongs_to :artist
 has_many :collaborations
 has_many :artists, through: :collaborations
 has_many :albums
 has_many :taggings, dependent: :destroy
 has_many :artforms, through: :taggings
 mount_uploader :artwork, MugshotUploader
 def as_json options={}
  {
   id: id,
   title: title
  }
 end
end

class Album < ActiveRecord::Base
 belongs_to :album_group
 belongs_to :artist
 has_many :tracks
end

class Track < ActiveRecord::Base
 has_many :playlist_tracks, dependent: :destroy
 has_many :playlists, through: :playlist_tracks
 belongs_to :audio
 belongs_to :video
 has_many :videos
 has_many :audios
 has_many :taggings, dependent: :destroy
 has_many :artforms, through: :taggings
 belongs_to :album
 belongs_to :artist
 default_scope order: position ASC
 after_save :cache_columns

 def cache_columns
  if image_url.nil?
   img = album.album_group.artwork_url(:tiny)
   unless img.nil?
    update_column(:image_url,img)
   end
  end
  if artist_name.nil?
   if artist_id
    name = Artist.find(artist_id).name
    update_column(:artist_name,name)
   end
  end
  if album_name.nil?
   if album_id
    title = Album.find(album_id).title
    update_column(:album_name,title)
   end
  end
 end
end

class Video < ActiveRecord::Base
 belongs_to :artist
 belongs_to :event
 belongs_to :track
 has_many :tracks
 has_many :playlists, through: :tracks, order: tracks.position ASC
 scope :valid, -> {where(flag_count < 2).order(score DESC) }
 scope :flagged, -> {where(flag_count > ?, 1) }
#  validates :url, uniqueness: {scope: :artist_id}
end
Oluştur 07/11/2017 saat 14:20
kullanıcı
Diğer dillerde...                            


2 cevaplar

oy
0

ActiveRecord en has_manyve belongs_toyöntemler size dernek doğrudan kapsamları tanımlamak için yetenek kazandırır. Bu şekilde, bu ilişkilendirmeyi erişirken oluşturulan SQL özelleştirebilirsiniz.

Diyelim ki sıfır videoları olan tüm sanatçıları döndüren Sanatçı modeline bir kapsamını tanımlamak için istiyorum diyelim. Raylar 5, hiçbir video var tüm sanatçıları bulmak için kullanabileceğinizleft_outer_joins

class Artist < ActiveRecord::Base
 has_many :videos
 scope :with_zero_videos, -> { left_outer_joins(:videos).where(videos: {id: nil}) }
end

Başka iyi bir çözüm kullanmaktır includesböyle:

Artist.includes(:videos).where(videos: { videos_id: nil })

Sen en sevdiğim birini seçebilirsiniz!

o yardımcı oldu umuyoruz.

Cevap 07/11/2017 saat 15:12
kaynak kullanıcı

oy
0

Teşekkür Gabriel, ben benziyor artists_controller.rb için ham SQL sorgusu, ekledik:

 def index
  #artists = Artist.for_name(params[:name])
  artists = Artist.find_by_sql ["SELECT artists.*, ((artists.popularity / 50 * (ts_rank((artists.tsv_name), (to_tsquery('simple', ''' ' || ? || ' ''' || ':*')), 2))) + (ts_rank((artists.tsv_name), (to_tsquery('simple', ''' ' || ? || ' ''' || ':*')), 2))) AS pg_search_rank FROM artists " +
   "JOIN album_groups on (artists.id = album_groups.artist_id) " +
   "JOIN tracks on (tracks.album_group_id = album_groups.id) " +
   "JOIN videos on (videos.track_id = tracks.id) " +
   "WHERE (((artists.tsv_name) @@ (to_tsquery('simple', ''' ' || ? || ' ''' || ':*')))) " +
   "GROUP BY artists.id " +
   "ORDER BY pg_search_rank DESC, artists.id ASC", params[:name], params[:name], params[:name]]
  render json: artists, each_serializer: SimpleArtistSerializer
 end
Cevap 08/11/2017 saat 13:42
kaynak kullanıcı

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more