Java komut cep telefonu numarası doğrulama

oy
0

Ben 2 mobil number.I şey denedim ve çalışıyor aynı olmamalıdır iki alan cep telefonu numarası ve alternatif mobil number.need java script validation.1st numarası var. Doğru cevabı olan bu html kodu sorumu düzenlendi:

 <div style=color:red class=col-sm-3><input type=text class=form-control id=mbno placeholder=Mobile name=mbno maxlength=13 required /></div>
				 
<div style=color:red class=col-sm-3><input type=text class=form-control id=altmbno placeholder=Alternate Mobile name=altmbno maxlength=13 />

<script type=text/javascript>
$.validator.addMethod(mobile_not_same, function(value, element) { // Method to check if 2 mobile numbers are same or not
  return $('#mbno').val() != $('#altmbno').val()						// mbno and altmbno are input id's
});

$(function(){
	$(#save).prop('disabled', true);
	// validate signup form on keyup and submit
	$(#defaultForm).validate({ 		// defaultForm is a form id
		rules: {
			altmbno: {
				required: true,
				number : true,
				mobile_not_same: true,
				minlength: 10
			},
			mbno: {
				required: true,
				number : true,
				mobile_not_same: true,
				minlength: 10
			},
		},
		messages: {
			mbno: {
				required: Please enter 10 digitsmobile number !,
				mobile_not_same: mobile numbers should not be same,
			},
			altmbno: {
				required: Please enter 10 digitsmobile number !,
				mobile_not_same: mobile numbers should not be same,
			},
		}
	})
});

</script>

Oluştur 30/01/2018 saat 05:17
kullanıcı
Diğer dillerde...                            


2 cevaplar

oy
-1

Karşılaştırma iki sayı o kadar zor olmamalı

function validate() {
 var mbno = document.getElementById('mbno');
 var altmbno = document.getElementById('altmbno');
 if (mbno.value === altmbno.value) {
  alert("Error! The mobile numbers should not be the same");
 } else {
  alert("Numbers Are OK");
 }
}
<div style="color:red" class="col-sm-3"><input type="text" class="form-control" id="mbno" placeholder="Mobile" name="mbno" maxlength="13" required /></div>

<div style="color:red" class="col-sm-3"><input type="text" class="form-control" id="altmbno" placeholder="Alternate Mobile" name="altmbno" maxlength="13" /></div>

<button onclick="validate();">Submit</button>

Cevap 30/01/2018 saat 05:25
kaynak kullanıcı

oy
1

Soru gösterir daha az çaba . Bir dahaki sefere hatırlar Umut. Kolayca bu kullanarak jQuery elde edebilirsiniz. Her girişine kimliği ekleyin. Kod aşağıdaki gibi görünecektir.

<div style="color:red" class="col-sm-3"><input type="text" class="form-control" placeholder="Mobile" name="mbno" id="num1" maxlength="13" required /></div>
<div style="color:red" class="col-sm-3"><input type="text" class="form-control" placeholder="Alternate Mobile" name="altmbno" id="num2" maxlength="13" /></div>

komut dosyasını ekleyin ve ikinci cep telefonu numarasını yazarken jquery gelen keyUp kullanın.

$("#num2").keyup(function(){
 var bla = $('#num1').val();
 var bla1 = $('#num2').val();
 if(bla === bla1){ 
   console.log('equal');
 }else{
   console.log('not equal');
 }
}

Eğer yazarken istiyor ve sadece formundan sonra sonra, teslim işlevi yazıp jQuery kullanarak iki alanın değerlerini alamazsanız (ayrıca getElementById kullanarak bunu elde edebilirsiniz). Bundan sonra o iki değeri karşılaştırmak.

Cevap 30/01/2018 saat 05:31
kaynak kullanıcı

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more