Parametre bağlı Oluşturucu bir üye veri türü ayarlama

oy
3

Bir parametre olarak bir enum değerine sahip bir sınıfı vardır. Bu bir üyesi var m_ConsistencyErrorsbir olduğunu std::set. Ben enum parametresinin değerine bağlı olarak inşaat bu üyenin türünü ayarlamak istiyoruz.

testType değeri ise MSG123_CONSISTENCY_TESTben m_ConsistencyErrors tipte istiyorumstd::set<EnMsg123Param>

testType değeri ise MSG5_CONSISTENCY_TESTben m_ConsistencyErrors tipte istiyorumstd::set<EnMsg5Param>

Bunu başarmak için veya i başka bir çözüm bulmak gerekir temiz bir yolu var mı.

class CMsgConsistencyTest // : public CTestBase // left out for simplicity
{
  enum EnTests
  {
    MSG123_CONSISTENCY_TEST,
    MSG5_CONSISTENCY_TEST,
  };
  enum EnMsg123Param
  {
    Msg123_1,
    Msg123_2
  };
  enum EnMsg5Param
  {
    Msg5_1,
    Msg5_2
  };

public:
  CMsgConsistencyTest(const EnTests TestType) // : CTestBase(TestType) // left out for simplicity
  {
    if (TestType == MSG123_CONSISTENCY_TEST)
    {
      ParameterType = EnMsg123Param; // pseudo code
    }
    else if (TestType == MSG5_CONSISTENCY_TEST)
    {
      ParameterType = EnMsg5Param; // pseudo code
    }
  }

private:
  template<typename ParameterType>
  std::set<ParameterType> m_ConsistencyErrors;
};
Oluştur 14/02/2019 saat 14:53
kullanıcı
Diğer dillerde...                            


1 cevaplar

oy
1

Sen bunu yapamaz ParameterType kullandığınızda bilmek gerekir her zaman CMsgConsistencyTest ve üyeleri için eriştiklerindem_ConsistencyErrors

Bunun için CMsgConsistencyTest bir şablon sınıfı, örnek olabilir

#include <set>

enum EnMsg123Param
{
 Msg123_1,
 Msg123_2,
};

enum EnMsg5Param
{
 Msg5_1,
 Msg5_2,
 Msg5_3,
};

template<typename ParameterType>
class CMsgConsistencyTest // : public CTestBase // left out for simplicity
{
 public:
  // ...
 private:
  std::set<ParameterType> m_ConsistencyErrors;
};

// and for instance

CMsgConsistencyTest<EnMsg123Param> A;
CMsgConsistencyTest<EnMsg5Param> B;

aksi takdirde çirkin ve feci bir şeyler 'olmayan C ++' böyle yapmak gerekebilir:

  CMsgConsistencyTest(const EnTests TestType) // : CTestBase(TestType) // left out for simplicity
  {
    if (TestType == MSG123_CONSISTENCY_TEST)
    {
      m_ConsistencyErrors = new set<EnMsg123Param>;
    }
    else if (TestType == MSG5_CONSISTENCY_TEST)
    {
      m_ConsistencyErrors = new set<EnMsg5Param>;
    }
    // else ?
    // probably need to save TestType etc
  }

private:
  void * m_ConsistencyErrors;
Cevap 14/02/2019 saat 15:10
kaynak kullanıcı

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more