kullanarak Ubuntu sunucuya dosya yükleme şişesi 500 iç sunucu hatası ile başarısız

oy
36

Ben Apache 2 ve uWSGI ile Ubuntu 18.04 sistemde bir şişe uygulama çalıştırıyorum. Ben bir dizine dosya yüklemeye çalışırken, bir 500 hata koduyla başarısız olur. Senaryo yazılır __init__.pyve yer: /var/www/FlaskApp/FlaskApp/__init__.py. Yüklenen dosyalar için dizin bulunur: /var/www/FlaskApp/FlaskApp/uploads. Komut aşağıdaki gibidir:

from flask import Flask, render_template, request, url_for, redirect, 
send_from_directory, send_file, flash
from werkzeug.utils import secure_filename
import os

UPLOAD_FOLDER = '/var/www/FlaskApp/FlaskApp/uploads'
#ALLOWED_EXTENSIONS = set(['txt', 'pdf', 'png', 'jpg', 'jpeg', 'gif'])

app = Flask(__name__)

app.config['UPLOAD_FOLDER'] = UPLOAD_FOLDER

@app.route('/test/', methods=['GET', 'POST'])
def upload_file():
  if request.method == 'POST':
    #if 'file' not in request.files:
      #flash('No file part')
      #return redirect(request.url)
    file = request.files['file']
    #if file.filename == '':
      #flash('No selected file')
      #return redirect(request.url)
    #if file and allowed_file(file.filename):
    filename = secure_filename(file.filename)
    file.save(os.path.join(app.config['UPLOAD_FOLDER'], filename))
      #return redirect(url_for('uploaded_file',
                  #filename=filename))
  return '''
  <!doctype html>
  <title>Upload new File</title>
  <h1>Upload new File</h1>
  <form method=post enctype=multipart/form-data>
   <input type=file name=file>
   <input type=submit value=Upload>
  </form>
  '''   


@app.route('/uploads/<filename>')
def uploaded_file(filename):
  return send_from_directory(app.config['UPLOAD_FOLDER'],
                filename)    

              

if __name__ == '__main__':
  app.run()

Bu HTML sayfası görüntüler, ancak ben dosyaları seçtikten sonra gönder düğmesini tıklayın, bunun başarısız olur. Birlikte ve yorumlar olmaksızın hem kod çalıştırmasına çalıştık, ama yine de başarısız olur. : Ben hata gerçekleşir düşünüyorum file.save(os.path.join(app.config['UPLOAD_FOLDER'], filename)) ben de denedim birkaç farklı yollar. O uygulamanın yapılandırma ile yanlış bir şey olabilir mi? Ben bunun bir önemi mı diye, gerçek bir settings.py olduğunu sanmıyorum.

Cevaplar için teşekkürler sürü

Flask Uygulama Hatası-log bunu gösterir:

 ERROR:flask.app:Exception on /test/ [POST], referer: http:the.servers.ip.adress/test/
 Traceback (most recent call last):, referer: http:the.servers.ip.adress/test/
File /usr/local/lib/python3.6/dist-packages/flask/app.py, line 2292, in wsgi_app, referer: http:the.servers.ip.adress/test/
response = self.full_dispatch_request(), referer: http:the.servers.ip.adress/test/
File /usr/local/lib/python3.6/dist-packages/flask/app.py, line 1815, in full_dispatch_request, referer: http:the.servers.ip.adress/test/
rv = self.handle_user_exception(e), referer: http:the.servers.ip.adress/test/
File /usr/local/lib/python3.6/dist-packages/flask/app.py, line 1718, in handle_user_exception, referer: http:the.servers.ip.adress/test/
reraise(exc_type, exc_value, tb), referer: http:the.servers.ip.adress/test/
File /usr/local/lib/python3.6/dist-packages/flask/_compat.py, line 35, in reraise, referer: http:the.servers.ip.adress/test/
raise value, referer: http:the.servers.ip.adress/test/
File /usr/local/lib/python3.6/dist-packages/flask/app.py, line 1813, in full_dispatch_request, referer: http:the.servers.ip.adress/test/
rv = self.dispatch_request(), referer: http:the.servers.ip.adress/test/
File /usr/local/lib/python3.6/dist-packages/flask/app.py, line 1799, in dispatch_request, referer: http:the.servers.ip.adress/test/
return self.view_functions[rule.endpoint](**req.view_args), referer: http:the.servers.ip.adress/test/
File /var/www/FlaskApp/FlaskApp/__init__.py, line 27, in upload_file, referer: http:the.servers.ip.adress/test/
file.save(os.path.join(app.config['UPLOAD_FOLDER'], filename)), referer: http:the.servers.ip.adress/test/
File /usr/local/lib/python3.6/dist-packages/werkzeug/datastructures.py, line 2725, in save, referer: http:the.servers.ip.adress/test/
dst = open(dst, 'wb'), referer: http:the.servers.ip.adress/test/

PermissionError: [Errno 13] Permission denied: '/var/www/FlaskApp/FlaskApp/uploads/an_image.jpg', referer: http:the.servers.ip.adress/test/
referer: http:the.servers.ip.adress/test/

ERROR:flask.app:Exception on /prov/ [POST], referer: http:the.servers.ip.adress/test/
Traceback (most recent call last):, referer: http:the.servers.ip.adress/test/
Oluştur 26/02/2019 saat 21:34
kullanıcı
Diğer dillerde...                            


2 cevaplar

oy
0

Tamam, çözüm bulundu. Ne zaman sandık Flask App içinde bir klasör, bunu varsayılan daha fazla izin vermek zorunda. WinSCP kullanarak Benim durumumda, ben sadece her kutusunu tıkladım.

Cevap 27/02/2019 saat 09:48
kaynak kullanıcı

oy
0

ben sadece mükemmel emin sadece buna yazma izni vermek ve yol ona dışında herhangi bir hata yoktur doğru olmalıdır Yükleme klasörüne iznine sahip olmak işleri kendi kodu test.

Cevap 27/02/2019 saat 09:57
kaynak kullanıcı

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more