Son sorular

oy
5
cevaplar
2
ziyaretler
499
Nasıl veritabanı sonarqube veri aktarmayı?
Özel bir biçimde kendi raporu ve bunu göstermek için sonarın aletler kullanmak sonar veritabanına şekilde onu almak istiyorum. genel olarak mümkün mü? bunu yapmak için herhangi bir alet var mı? ... ►►►
Oluştur 02/10/2015 saat 06:45
kullanıcı Yegor Dovganich
oy
18
cevaplar
3
ziyaretler
1k
RegEx Validator ile Metin çalışmıyor
Aşağıdaki metin ekranı ile bir sorunu vardır:

<asp:RegularExpressionValidator ID="Password_RegularExpValidate" runat="server"
Text="TEST!"
Display="Dynamic"
BorderStyle="None"
ControlToValidate="txtNewPass"
ValidationExpression="(?=^.{8,255}$)((?=.*\d)(?=.*[A-Z])(?=.*[a-z])|(?=.*\d)(?=.*[^A-Za-z0-9])(?=.*[a-z])|(?=.*[^A-Za-z0-9])(?=.*[A-Z])(?=.*[a-z])|(?=.*\d)(?=.*[A-Z])(?=.*[^A-Za-z0-9]))^.*"
meta:resourcekey="Password_RegularExpValidateResource1" /></td>


... ►►►
Oluştur 11/07/2011 saat 17:53
kullanıcı ibm1
oy
6
cevaplar
1
ziyaretler
4k
SSL üzerinden kurumsal LDAP sunucusuna bağlanma Docker konteyner
Bir şirket LDAP sunucusuna bir Docker kabın bağlanması gerekir.

Konteynerin amacı şirketin LDAP sunucusuna göre kullanıcıların kimliğini doğrulamak etmektir.

konteyner kusursuz "anonim" modunda sunucuyu sorgulayabilir. Ben kimlik doğrulaması çalıştığınızda sorunudur. Kimlik bilgileri gizli aktarılacak için sunucu gerektirir. Bu SSL / TLS üzerinden vardır.

İlginç olan benim Ubuntu ana makinede, ben sunucuyu sorgulamak ve buna karşı kimlik doğrulaması mümkün duyuyorum, olmasıdır. Yani, bu kapsayıcı benim a ... ►►►
Oluştur 20/03/2015 saat 15:41
kullanıcı rosadoft
oy
18
cevaplar
2
ziyaretler
331
zaten mevcut oldukları Modifiye git etiket adları ve mesajlar artık reddedildikten
Geç bir projeye dahil olmuş ve yaşlı git etiketi adlarını ve mesajları değiştirmek istedi, ben stackoverflow Burada birkaç cevaplarına göre güncelleme:

git tag newname oldname
git tag -d oldname
git push origin :refs/tags/oldname
git push --tags


Yani adını değiştirerek, çalıştı, ama aynı zamanda ilgili mesajlar değiştirmek istedi, ben de o zaman bu yaptı:

git tag newname newname -f -m "new message for renamed tag"


Ben aracılığıyla bakıldığında O, çalıştığı görüldü:

git tag -n1


Şimdi çalıştığınızda ... ►►►
Oluştur 29/04/2016 saat 19:30
kullanıcı david
oy
27
cevaplar
1
ziyaretler
2k
Verilog sabit bir noktaya tam sayı sqrt algoritma dönüştürme
Ben 32 bitlik sayının karekökünü belirler ve tamsayı bu kodu var.

output = floor(sqrt(input))


Ben bunun gibi bir sabit nokta sonuç almak istiyor {8 bit integer ,8 bit fractionary}ama bir 8 bitlik girişi. Yani wire[7:0]yerine girdi [31:0].

Sorunum ben önce belirtilen belirlemek için algoritma nasıl değiştirileceğini bilmiyorum olmasıdır. Aşağıda kodunu bulacaksınız.

module sqrt32(clk, rdy, reset, x, .y(acc));
input clk;
output rdy;
input reset;

input [31:0] x;
output [15:0] acc;


... ►►►
Oluştur 05/11/2014 saat 04:50
kullanıcı pAndrei
oy
50
cevaplar
1
ziyaretler
97
Bir zaman damgası aralığı olan bir pandalar nesneden farklı gruplara nasıl alınır
I, 10 gün saatlik timeseries verileri içeren bir panda dizi nesne vardır:

import pandas as pd
import numpy as np
# create index first
datetimeindex = pd.date_range('1/1/2018', periods = 24*10, freq = 'H')
ps = pd.Series(np.random.randn(len(datetimeindex)), datetimeindex)


Şimdi, bunun dışında farklı grupları oluşturmak istiyorum. Burada her bir grup 23:00:00 saat ve her iki ardışık gün 02:00:00 saat arasında verileri içermelidir. Bu gruplama 11 grup ile sonuçlanacaktır. Okudum pandas.groupby()ama zor aynı ... ►►►
Oluştur 10/03/2018 saat 09:24
kullanıcı Haroon Rashid
oy
10
cevaplar
2
ziyaretler
277
Aşağı başka damlasının seçimine dayalı açılır liste
Ben raylarda yakut için yeni. Ben den listesi açılan doldurmak istiyorum modeli

<%= collection_select(nil, :entity_id, @entity, :id, :name,
{:prompt => "Select an Entity"}, {:id => 'entity_select'}) %>


Başka bir damla aşağı listeye dayalı

<%= collection_select(nil, :project_id, @projects, :id, :name,
{:prompt => "Select a Project"} %>


projelerin seçimine karşılık gelen kişiler aşağı bir damla görüntülenen gerekiyor ama kişiler tablosundaki tüm varlıkları görüntülenen ... ►►►
Oluştur 23/04/2013 saat 10:19
kullanıcı user867295
oy
47
cevaplar
3
ziyaretler
198
Tüm jQuery eklentileri atmak veya koşullu yüklemek için bir yol yoktur: WordPress JavaScript kullanarak?
biriyle beceriksiz olmasa ben WordPress tema ve JavaScript ile nispeten yeniyim.

Ben blogda gitmek için 10 jQuery eklentileri maksimum olması arıyorum ama gerektiğinde ben kullanıcılar için gereksiz yükleme istemiyorum onları, sadece yük için bir yolu olup olmadığını merak ediyorum.

Bir şeye benzer bir şey IE koşullu yorumlar olurdu biraz daha fazla bilgi sahibi <!--[IF IE]> @import ie.css <![endif]-->. ... ►►►
Oluştur 10/05/2010 saat 17:15
kullanıcı ineedtosleep
oy
37
cevaplar
2
ziyaretler
137
Swift: Nasıl tamamlama vücudun içinde benim işlevi çağırabilir?
Ben bir tamamlama param olan bir önceden tanımlanmış fonksiyonu vardır:

func checkNotificationEnabled(_ resultBlock : ((Bool)->())? = nil){
Bool enabled = false

... a big block of code that gets enabled value
...
... end block

resultBlock?(enabled)
}


Ben doğru / yanlış olsun ve başka bir işleve geçmek gerekir:

@objc
func isNotificationEnabled(_
resolve: RCTPromiseResolveBlock, rejecter reject: RCTPromiseRejectBlock
) -> Void {
checkNotificationEnabled { (enabled:Bool ... ►►►
Oluştur 14/01/2020 saat 12:17
kullanıcı Luat Nguyen - Mxn0
oy
37
cevaplar
1
ziyaretler
279
layout.cshtml için özel denetleyici
Ben küreselleşme / yerelleştirme uygulamak istediği bir MVC Web sitesi var. On my _Layout.cshtml, ben desteklenen diller var bir açılan var. Bir kullanıcı bu açılan bir dil seçmiş, otomatik olarak daha sonra yeni bir dil oluşturma sunucuya gönderilmesi gerekiyor.

Bu yüzden işime belirli bir özel denetleyicisi oluşturmak mümkün mü _Layout.cshtmltek? Evet ise, nasıl? Hayır ise, ben yapabilirsiniz olası Öyle ya yaklaşım var mı?

Şimdiden teşekkürler! ... ►►►
Oluştur 01/09/2013 saat 00:38
kullanıcı Gerald
oy
40
cevaplar
2
ziyaretler
164
Mükemmel yönlendirme ikilem
Bu yapı olduğunu varsayalım:

template <typename ...A>
struct A
{
void f(A&& ...args)
{
fwd(std::forward<A>(args)...);
}

template <typename ...B>
void g(B&& ...args)
{
fwd(std::forward<B>(args)...);
}
};


Will fve geğer hem mükemmel iletmek A... == B...? IMO, olması gerektiği, ama sadece emin olmak için soruyorum.

DÜZENLEME: Bu sorunun nedeni yönlendirme fonksiyonları daima şablon işlevleri nasıl olmalı mükemmel konusunda ortak ders olduğunu. ... ►►►
Oluştur 09/11/2014 saat 00:20
kullanıcı user1095108
oy
30
cevaplar
1
ziyaretler
837
Neden document.elementFromPoint en üstteki eleman bulamaz?
Belgelerinde document.elementFromPoint belirtir:


elementFromPoint yöntemi verilen noktanın altında yer alan en üst eleman olan çağrılan belgeden elemanı döndürür.


Ama bu davranışı görmüyorum. Bunun yerine, en alttaki eleman seçmek gibi görünüyor. Bu aslında benim istediğim davranıştır, ama belgelere uymuyor neden olarak endişeliyim ve ben mümkün gelecekteki hataları önlemek için neden anlamak istiyorum.

Oluşturduğum Bunu göstermek için bir keman . Eğer kalın ama un-italik metinler tıklarsanız, geri d ... ►►►
Oluştur 23/07/2014 saat 18:10
kullanıcı Michael
oy
277
cevaplar
4
ziyaretler
73k
.net localhost web sitesi sürekli arterySignalR / anket olsun yapma? taşımacılık = longPolling & connectionToken = çağrıları
Yeni bir VS 2013 proje oluşturulur ve Firefox tarayıcısı ile default.aspx sayfasını görüntüleyen. Ben gerçekleştirdiği net aramaları kontrol işlemi uygulamayı sürekli çağrı yapmaya görmek:

http://localhost:50682/6a663a78019845d5ade4a328cad09cc2/arterySignalR/poll?transport=longPolling&connectionToken=AQAAANCMnd8BFdERjHoAwE%2FCl%2BsBAAAAOBmDwPWa2ky2MAZXFHBMVAAAAAACAAAAAAAQZgAAAAEAACAAAADSADQXBVKiKczflJ0OzUjOLduFTJE4zd%2FLHWGpDfXnuAAAAAAOgAAAAAIAACAAAACyEX81VwilygfphPoEKCYQ6ZwrkzExoKfZzEMkqBKqqzAAAADG%2B ... ►►►
Oluştur 11/11/2013 saat 20:53
kullanıcı user2981059
oy
29
cevaplar
2
ziyaretler
1k
glCheckFramebufferStatus 36062 döndürür
Sorun: glCheckFramebufferStatus herhangi Sabit belgelenmiş eşleşmiyor değeri (36062) döndürür.

Ben ancak glCheckFramebufferStatus herhangi sabiti eşleşmeyen bir değer döndürür, durumunu kontrol ardından Framebuffer Nesnesi ve çalışıyorum.
Yanlış bir şey mi yapıyorum? Diğer tüm komutlar şu ana kadar çalıştı.

Kodu (BlitzMax):

glGenFramebuffers(1, Varptr gl_Framebuffer)
glGenTextures(1, Varptr gl_FramebufferTex)
glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, gl_FramebufferTex)
glTexImage2D(GL_TEXTURE_2D, 0, GL_RGB, vRW, vRH ... ►►►
Oluştur 05/04/2013 saat 15:40
kullanıcı Xaymar
oy
48
cevaplar
1
ziyaretler
270
Nasıl android birden bir ImageView ve artı tıklama eylemi, eksi düğmesi arttırma ve eksiltme ayarlamak için
, HLW

Problem1: Ben tıklayıp bu görüntü kaynağı (o yapılır) değiştirmek favori düğme gibi bir ImageView sahip bir uygulama geliştirme, ama ben kullanıcı yine bu ImageView tıkladığında eylemi ayarlamak istediğiniz ve görüntü aynı kalır.

Problemi 2: İki görüntü düğmesi "artı" ve "eksi" Ben buna koşul ayarladığınızda kullanıcı tıklama + düğmesine orta TextView'un artım 1 ile ve 10 ulaştığınızda sonra düğme eksi düğmesi için de tıklanabilir olacağı, ne zaman textviw eşit = 0 o zaman işler ... Ben eksi düğmesi ... ►►►
Oluştur 18/01/2017 saat 06:24
kullanıcı Shovon Mohonto
oy
45
cevaplar
2
ziyaretler
177
Modeller 't henüz yüklü değiller Nasıl düzeltilir
django 1.8'de

models.py

class hotel(models.Model):
hotel_name = models.CharField(max_length=20)

class Sell(models.Model):
hotel = models.ForeignKey("hotel")
sell_text = models.CharField(vmax_length=20)

class Selled(models.Model):
buy_choices = [(data.id, data.sell_text) for data in Sell.objects.filter(Hotel_id=2)]
city = models.IntegerField(choices=city_choices, default=1)


Komut ./manage.py runserver

django.core.exceptions.AppRegistryNotReady: Models aren't loaded yet.


ned ... ►►►
Oluştur 07/09/2015 saat 08:45
kullanıcı Squallcx
oy
20
cevaplar
1
ziyaretler
60
Özel dizindeki Git barındırılan görüntü ile Docker oluþturunuz
Benim liman işçisi-oluşturma YAML yapılandırması ile yapılır

version: '3'
services:
nginx:
image: https://my-git-address.git#:dockers/nginx-dev
ports:
- 80:80
- 443:443
networks:
dev-net:
aliases:
- app.dev.local
- dev.local
extra_hosts:
- "foo.dev.local:127.0.0.1"


ama beste iletisiyle başarısız olur:

λ docker-compose up
Creating network "application_dev-net" with driver "bridge"
ERROR: no such image: https://my-git-address.git#:docke ... ►►►
Oluştur 11/01/2019 saat 13:59
kullanıcı Sebastian Busek
oy
22
cevaplar
3
ziyaretler
1k
Pahalı MySQL sorgu ile yardım Memcache'ı olacak mı? (Drupal site)
Bu basit bir sorudur. tamamlamak için çok fazla saniye sürebilir sitemizde bazı sorgular vardır (15 saniye gibi!). anonim trafik için bir html dosyası önbelleğe, ancak kullanıcılar giriş için çok yavaş olsun.

Sorgu aşağıdaki gibidir:


SELECT node.nid, votingapi_cache_vote_percent_average.value AS votingapi_cache_vote_percent_average_value, votingapi_cache_vote_percent_count.value AS votingapi_cache_vote_percent_count_value, node.type AS node_type, users.name AS users_name, users.uid AS users_uid, node_d ... ►►►
Oluştur 04/11/2009 saat 15:32
kullanıcı Ferran Gil
oy
4
cevaplar
0
ziyaretler
369
UpdatePanel SQLDataSource tam postback neden
Merhaba ben Günlerdir BİR sorunu çözmek için çalışıyor ve vazgeçmenin Sadede koşturup oldum.

ne zaman yukarı bunun onun sahip hiçbiri web sunucusu üzerinde sadece listview sayfanın tamamını değil günceller ve böylece Timer ile bir UpdatePanel kullanan bir liste görünümü var ve bu yerel sunucuda çalışıyor ama. Ben bildiğim kadarıyla geldiğince geri soyulmuş ve tam geri gönderme gerçekleşiyor gibi görünüyor, çünkü belli ki esastır veya listview herhangi bir veri alınamıyor SqlDataSource gelen listview güncel ... ►►►
Oluştur 04/04/2011 saat 10:26
kullanıcı user671763
oy
32
cevaplar
0
ziyaretler
60
Bunu nasıl Bitly OAuth 'tek başlık' hata düzeltebilirim?
Bağlam: Ben bunu yapmak isteyen varsa onlar bağlantı kısaltılması özelliklerini kullanabilmek için kullanıcıların bitly ile kimlik doğrulaması sağlayan bir WordPress eklentisi var.

Bitly uygulama ayarlarından saklanmasına bir geri arama URL gerektirir, bu yüzden kimlik doğrulama işlemini işler benim sunucuda tek başına bir komut dosyası oluşturdu. genel tokalaşma aslında şuna benzer:


kullanıcı uygulamam için Bitly yetkilendirme sayfasında götürmekte olan bağlantısını tıklar.
onlar kabul ederseniz, onlar ... ►►►
Oluştur 23/05/2016 saat 22:51
kullanıcı Nicholas Cardot
oy
9
cevaplar
0
ziyaretler
854
Histogramlar ve InfluxDB sürekli sorgular
tam bir yıl boyunca değerlerinin dağılımını - - InfluxDB bir zaman serisinden ben bir yıl boyunca histogram istiyorum. Bu sorgu için doğru sözdizimi nedir? Tüm örnekler, bir grup tarafından zamanlı madde içerir, ancak birden fazla zaman birimlerinde (doğal) sonucu, kendi histogram her biri. Bu yararlı olacağını zaman ben gerçekten bilmiyorum? Neyse, bu çalıştı

select histogram(value,0.1) from series1 where time > '2013-09-25' and time < '2014-09-25'


hangi doğru cevabı üretmek gibi görünüyor. Ancak, ... ►►►
Oluştur 27/09/2014 saat 04:45
kullanıcı Per Quested Aronsson
oy
38
cevaplar
2
ziyaretler
1k
tarih aralığındaki siparişler için alınan Amazon Ödemeler alınıyor liste
Bence sistemimize Amazon web sitesinde satmak öğeler için amazon yoluyla alınan ödemeleri ithal bir program yazmak gerekir.

Göre Amazon Marketplace Web Servis sitesinde ben bu bilgileri alabilirsiniz:


Amazon Marketplace Web Service (Amazon MWS) programlı listeleri, siparişler, ilgili veri alışverişi için Amazon satıcıları sağlayan entegre Web hizmeti API'sıdır ödemeler , raporlar ve daha fazlası.


Ancak, ben hiç bu konuda hiçbir şey bulamıyorum. istemci kütüphaneleri hiçbiri ödemeleri listesi alınırke ... ►►►
Oluştur 25/10/2011 saat 12:23
kullanıcı George Duckett
oy
8
cevaplar
1
ziyaretler
165
Java ArrayList Serileştirme
Ben bir ArrayList seri hale getirmek çalışıyorum ama serisini zaman tüm boş değerler döndürülür olsun. neden göremiyorum

public ArrayList<Uurwerken> maakUurwerk() {
lijst.add(new PolsAnaloog(time, "roze", false, "PA01"));
lijst.add(new PolsDigitaalTimer(time, "zwart", true, "PDT01"));
lijst.add(new PolsAnaloog(time, "rood", false, "PA02"));
lijst.add(new PolsAnaloogDatum(time, "zwart", true, "PAD01"));
lijst.add(new PolsDigitaalDatumTimer(time, "groen", true, "PADT01"));
l ... ►►►
Oluştur 23/01/2014 saat 11:20
kullanıcı boselfje
oy
1
cevaplar
0
ziyaretler
100
Bunu tıklamadan MonthCalendar seçilen ay değiştirme
Ben ayına karşılık gelen otelimizden Twelves öğelerle liste vardır. Ben listesinde seçtiğiniz değerine karşılık gelen ay geçiş nasıl arayın. Hiçbir başarı ile bu çalıştı.

sonuç, tamsayı = Val (ListBox1.SelectedItem) tamsayı = MonthCalendar1.SelectionStart.Month Dim NUM1, num2 Dim NowMonthDigit olarak Basamağı Dim Tek ise NowMonthDigit <Rakam sonra num1 = Rakam num2 = NowMonthDigit sonucu = num1 + num2 olarak

Dim mydate As New Date
mydate = MonthCalendar1.SelectionStart
mydate = ... ►►►
Oluştur 03/05/2018 saat 18:22
kullanıcı Guillaume Tremblay
oy
38
cevaplar
5
ziyaretler
507
farklı bir sunucuda blog barındırın?
Şu anda benim şirket ana web uygulaması ile aynı sunucuda blog var - gibi example.com/blog

Henüz hala kullanıcıların en blogunuza erişmek ya let farklı bir sunucuya blog taşımanın en kolay yolu ne olurdu example.com/blogya blog.example.com? ... ►►►
Oluştur 10/12/2009 saat 11:47
kullanıcı Anthony
oy
48
cevaplar
2
ziyaretler
151
Android ImageView Logo gösterilmiyor
Bir var main_activity.xmlbir parçalanmış bir düzen görüntülediğini. Düzen içeren imageview(bir logo) ve bazı text fields. İlk başta, kullanmaya çalıştı relativelayout, tasarım görünümü mükemmel / harika görünüyor. Emulater yayınlandığında Fakat, her şey karmakarışık. Yani bir kullanmaya karar LinearLayout. Değiştirdikten sonra, kullanıcı arayüzünde bir gelişme var. Ama sorun görüntü göstermiyor olmasıdır.

<RelativeLayout
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="wrap_content"
... ►►►
Oluştur 27/01/2017 saat 06:35
kullanıcı Sapien Elva
oy
38
cevaplar
2
ziyaretler
127
combobox adı olarak dize kabul eden bir yöntem kullanılarak JComboBox doldurmak için nasıl
Ben birden doldurmak istiyorum JComboBoxbir GUI. Bu yüzden her kabul eden bir yöntemi kullanmak istiyorum JComboBoxbağımsız değişken olarak adını. Mümkün mü?

cmbCustomers.addItem("customer name");


kodunda ben doldurmak yönteme geçirilen herhangi bir olası dizeyle cmbCustomers değiştirmek istiyorum yukarıda.

Ben cmbCustomers dinamik comboboxname değiştirmek için bir doldurmak yönteminden bir dize argüman iletilmesi denedi, ama gerçekten mümkün görünmüyor.

Ben doldurur bir GUI yapıyorum JTablesbir verita ... ►►►
Oluştur 12/08/2017 saat 17:14
kullanıcı learner
oy
50
cevaplar
0
ziyaretler
120
Sayfanın kez yenilenir, Gereksiz son Java script tekrar çalıştırır
Benim Aspx sayfası vardır Sweetalertben bir düğmeye bir tıklayarak ediyorum kez ve bazı işlevler JavaScriptyürütür, benim sorunum ben sayfayı yenileyin sonra bu komut her yenileme sonrasında tekrar tekrar yürütür olmasıdır.

Sunucu Tarafı:

Page.ClientScript.RegisterStartupScript(this.GetType(), "PollForStatus", "PollForStatus('" + buildName + "','QA', '" + tenat + "');", true);


İstemci Tarafı

function PollForStatus(buildName, env, tenant) {
SuccessPopUp(buildName);

var cb = setInterval(functi ... ►►►
Oluştur 14/07/2018 saat 15:23
kullanıcı Noam Igor Veronin
oy
30
cevaplar
1
ziyaretler
1k
SentiWordNet kullanarak dize veya sıfatlar semantik yönünü nasıl alınır
Ben duygu analizi ile ilgili bir proje yapıyorum. Ben .Ben kodu ama şu çıktıyı almak her zaman kaçmıştı “SentiWordNet nasıl kullanılır” Stackoverflow referans görevinden SentiWordNet_3.0.0 kullanılması önerilir yüzden String veya sıfat anlamsal yönünü gerekir.

java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: 2
at qtag.SWN3.(SWN3.java:29)
at qtag.SWN3.main(SWN3.java:105)
0.0


Ben girdi olarak farklı dize ile kod çalıştırmasına, ancak sonuç aynıdır. Zaten dosya SentiWordNet_3.0.0_20130122.txt.What ilk bölümü ya ... ►►►
Oluştur 07/05/2013 saat 01:32
kullanıcı Monalisa
oy
42
cevaplar
1
ziyaretler
204
Python ile bir URL alınıyor
Bir kullanıcı giriş iki dizeleri temel URL sonra sahip olan dizeleri çıkışını değiştirebilir burada placekitten.com benzer bir şey, yapmaya çalışıyorum. Python içinde yapıyorum ve bana hayatı URL'sini kapmak için anlamaya olamaz. PHP ben sorgu dizesi ve $ _REQUEST ile yapabilirsiniz. Ben CGI dayanmaz Python benzer bir yöntem bulamıyorum.

(Ben Django ile bu yapabileceğini biliyorum, ama bu proje için ciddi overkill.) ... ►►►
Oluştur 08/10/2011 saat 02:07
kullanıcı Heather
oy
28
cevaplar
1
ziyaretler
38
Nasıl günlükleri üretmeyen bir Dataflow hatası debug?
Ben Python SDK'yı kullanarak Google Veri akışı toplu boru hattında yazıyorum ve Stackdriver herhangi günlükleri olması görünmeyen bir boru hattı arızası rastlamak var. Çalışırken hata oluşursa beam.combiners.ToList()bir veri kümesi ~ 300MB üzerinde.

Stackdriver çıkışları:


Bir iş öğesi 4 kez başarısız oldu çünkü işi başarısız oldu. 4 başarısızlık her birinin neden için önceki kayıt girişleri bakın. Daha fazla bilgi için, bkz https://cloud.google.com/dataflow/docs/guides/common-errors . İş öğesi bu işçil ... ►►►
Oluştur 14/02/2020 saat 12:36
kullanıcı Justin Miller
oy
45
cevaplar
0
ziyaretler
137
Spritekit - A6 cihazlar vs A7 cihazlar için düşük performans?
Umarım bu aptal soruyu değil mi. Benim spritekit oyunu iphone'umda 5 üzerinde bir kaya gibi sağlam 60 fps çalışır fark ettik .. ama iphone 5s ve iphone retina mini'nizdeki, benim fps 52 aşağı düştüğünü görmem - 55 fps. Ben daha yeni cihazlar daha hızlı olacağını düşündüm, ama düşünebildiğim tek şey benim iphone 5 yok iken bu cihazlar, 64 bit işlemci kullanmasıdır. Ben yapı ayar sorunları her türlü olabilir mi? Garip yeni cihazların daha kötü bir performans olurdu bu.

Ben yapı ayarları altında standart mima ... ►►►
Oluştur 22/12/2014 saat 23:17
kullanıcı hamobi
oy
32
cevaplar
2
ziyaretler
101
angularjs yasemin söz testi
Şimdi servise kullanıcıların oturum açma / şifre göndermek ve hizmetinde varsa demeliyim benim giriş kontrolörü, test etmek çalışıyorum. İşte benim kodudur:

describe('LoginController', function() {
beforeEach(module('task6'));

var $controller, LoginService;

beforeEach(inject(function(_$controller_, _LoginService_) {
$controller = _$controller_;
LoginService = _LoginService_;
}));

describe('LoginController.submitLogin', function() {
it('tests if such user e ... ►►►
Oluştur 18/01/2016 saat 13:27
kullanıcı Vovch
oy
22
cevaplar
0
ziyaretler
81
Depolama alanıma yeniden tanımlamak ve kali linux üzerine Windows 10 yükleyebilir miyim?
Burada görüntü açıklama girin

Ben yukarıdaki gibi benim depolama bilgileri eklenmiş. Bunu nasıl yapabilirim Linux Kali çalışırken pencereler 10. bunu tahsis etmek gibi Redefine ext4'ün depolama ve boyutunu azaltmak Can bunu yapamaz? ... ►►►
Oluştur 15/02/2020 saat 14:39
kullanıcı utkarsh singh
oy
3
cevaplar
1
ziyaretler
561
Python Mayın içinde açığa olarak kademeli
Bir sıfır etrafında herhangi bir boşluk içeriğini ortaya çıkarmak için bir özyinelemeli fonksiyonu üzerinde çalışıyorum. Ben tip hatası alıyorum "TypeError: için desteklenmeyen işlenen türü (ler): - 'listesi' ve 'int'" Benim kodu için. Bir numara kalmayıncaya kadar yukarı değil mayınlar vardır etrafında boşluk ortaya çıkarmak için (bir konum verildiğinde) Bu kodu istiyorum.

import sys
from game import *
from gameio import *
import random

rows = int(sys.argv[1])
cols = int(sys.argv[2])
mines = int(sys.ar ... ►►►
Oluştur 20/04/2014 saat 02:37
kullanıcı user3295539
oy
52
cevaplar
1
ziyaretler
100
Vue reaktivite typescript sınıfları kullanarak
Ben typescript 3.6.3 çalıştıran bir Vue 2.6.10 uygulaması vardır.

Ben daktilo sınıfı o gerçekleştiren uygulama için bazı standart fonksiyonlar ilan var. Ben bir eklenti var atar o Vue 'prototip bu sınıfın örneği.

Bu örneklenmiş sınıfının hiçbir kamu üyesi cinsine bakılmaksızın reaktiftir.

I örnek damıtılmıştır https://codepen.io/ColdToast/pen/KKwwjwY

Sınıf

class Module {
public _person = null;

constructor() {}

get person() {
return this._person;
}

set person(val) {
... ►►►
Oluştur 04/12/2019 saat 18:36
kullanıcı Mike Fielden
oy
40
cevaplar
2
ziyaretler
124
dizeye bir bayt dizisi dönüştürmek için nasıl
Ben "1010010011" gibi ikili değerlere sahip bir bayt dizisi var. şimdi farklı yöntemler denedi .Ben bir dizeye dönüştürmek istediğiniz ancak herhangi birini bana yardımcı .can başarısız? ... ►►►
Oluştur 22/07/2017 saat 18:38
kullanıcı user8043557
oy
50
cevaplar
1
ziyaretler
166
Bir arralist bir Excel hücre değerini içeriyorsa denetleniyor
Bir var ArrayList<Cell> RM = new ArrayList<Cell>() ;

nerede RM=[aaa,bbb]ve nerede aaave bbbben arraylist içine hücreleri değerlerini almak için bu kodu kullanabilirsiniz bir excel dosyasından bazı hücrelerdir.

Row row = sheet.getRow(1);
Iterator<Cell> cells1 = row.cellIterator();

while( cells1.hasNext() ) {
Cell cell = cells1.next();

if (Cell.CELL_TYPE_STRING==cell.getCellType()) {
RM.add(cell);
}
}


Sonra ArrayList aaa veya bbb içerip içermediğini görmek ... ►►►
Oluştur 30/09/2013 saat 18:21
kullanıcı user2598911
oy
11
cevaplar
1
ziyaretler
284
koşullu deyimleri içine php dönüştürme dizesi
I homojen değerleri ile dizinin bir iki boyutlu dizi vardır.

$input = array(
'x' => 100, 'y' => 101, 'type' => 'yes', value => 10
), array(
'x' => 110, 'y' => 101, 'type' => 'no', value => 10
), array(
'x' => 120, 'y' => 102, 'type' => 'yes', value => 99
);


Ben giriş olarak bir "metin" filtreyi geçen değerlerini süzmek için bir işlev yazmak için bir yol bulmak gerekir:

//extract all values when $tye = yes and $value is greater than 10
custom_filter($inp ... ►►►
Oluştur 29/10/2015 saat 15:09
kullanıcı Stefano Radaelli
oy
44
cevaplar
2
ziyaretler
94
Bir öğe artık sayfasında değilse nasıl kontrol edilir?
Ben bir düğmeye kullanılabilecek bir direktif, tanımladığınız ve düğme tıklandığında, eğer uzaktan belgeden bazı unsurlar, kod benziyor olacaktır:

.directive("mydirective", function() {
return {
link: function(scope, element) {
element.bind('click', function() {
$timeout(function() {
angular.element("#aaa").remove();
}, 1000);
});
}
});


Şimdi, kod benziyor iletki ile test etmek istiyorum:

$("#mybutton").click(); // the button has the 'my ... ►►►
Oluştur 09/12/2014 saat 13:43
kullanıcı Freewind
oy
27
cevaplar
1
ziyaretler
823
Vue.js & Firebase 'Kullanıcı' bilgisi
Ben Vue.js ve Firebase kullanarak bir uygulamayı geliştiriyorum.

Ben e-posta / şifre kullanarak çalışma giriş başardı ettik ve başarılı bir state.currentUser altında Vue.js eyaletinde firebase.auth () kullanıcı bilgisi depolayabilir.

Ancak, Firebase direktiflere göre, bir '/ kullanıcıların ref altında saklanan daha fazla bilgiye sahip. Örneğin. / Kullanıcılar / uid

Ben vuex deposunda çok (state.userMeta) içine bu veri çekme isteyen, o yüzden ancak bir yenileme sonrasında çalışır asla site çevresinde kull ... ►►►
Oluştur 16/03/2017 saat 08:34
kullanıcı James Clare
oy
50
cevaplar
1
ziyaretler
114
Nasıl Linux bir uygulamayı çalıştırmak için komut metni değiştirmek için?
Ben Arch kullanın. Örneğin, Terminal Google Chrome'u çalıştırmak için uzun komutu çalıştırmak zorunda google-chrome-stable. Bunu nasıl (daha özlü hale getirmek için bu komutu değiştirebilir chromeörneğin,)? Eğer metin editörü bazı html / css kod yazmak ve nasıl çalıştığını görmek için tarayıcı kullanarak çalıştırmak zaman web geliştirme için daha uygun olduğu için terminalden sık sık bu tarayıcıyı çalıştırın. Teşekkür ederim! Ve benim İngilizce için üzgünüm, bu benim ilk dil değil. ... ►►►
Oluştur 12/02/2020 saat 04:37
kullanıcı quantumleap
oy
17
cevaplar
2
ziyaretler
791
ardışık çağrıları ile jQuery olay heyeti değişken kapsamı
jQuery 1.6 olay heyeti ile, ortak bir ebeveyn için köpürdü olan olaylara yanıt verebilir.

Örnek bir uygulama şu şekildedir:

(function($){
$.fn.myeventhandler = function () {

return this.delegate('a.next, a.prev', 'click customEvent', function (event) {

var target=$(event.target);
var bar = null;

if('click' == event.type) { /*~[ call this 'a' ]~*/

// handle the click event
$('#next-element').animate({width:'200px'},1300,function(){
... ►►►
Oluştur 30/09/2011 saat 13:13
kullanıcı MyStream
oy
42
cevaplar
1
ziyaretler
118
İki pandalar dataframe karşılaştırılması
Ben "AAPL, MSFT, TSLA, AMZN" günlük dataframe örneğin var ve haftalık listesinde "OAG, Exca, AAPL, HRT, TSLA"

Nasıl iki dataframes karşılaştırmak ve bir senedi iki listede bulunduğunda yazdırabilirsiniz?

dailyList = []
weeklyList = []

for ticker in tickers:
dailyList.append(ticker)
weeklyList.append(ticker) # append with some data like "AAPL"

compare(dailyList,weeklyList)
print(matchingTickers) ... ►►►
Oluştur 17/08/2019 saat 20:15
kullanıcı Daniel
oy
49
cevaplar
3
ziyaretler
191
Sum Hash Ruby Değerleri
Ben karma bir dizi bilgisi

players = [{:id=>1, :name=>"Alda", :dice_count=>5, :hand=>[6, 5, 2, 4, 3]},
{:id=>2, :name=>"Gonzalo", :dice_count=>5, :hand=>[1, 5, 1, 1]},
{:id=>3, :name=>"Markus", :dice_count=>5, :hand=>[6, 2, 5, 1]},
{:id=>4, :name=>"Luella", :dice_count=>5, :hand=>[4, 5, 1, 6, 5]}]


ve her boyutunu özetlemek istiyorum :handdizi değer. Bunu yapmanın kolay bir yolu var mı?

Yani çıkış her toplamı olacaktır :hand.size. Yukarıdaki durumda çık ... ►►►
Oluştur 15/09/2015 saat 17:21
kullanıcı Seal
oy
4
cevaplar
1
ziyaretler
295
listelerinde spesifik bir kategori gizleme
Ben bir Wordpress teması üzerinde çalışıyorum. Teması Classifieds themepremiumpress dan. Tema tüm listeleri listelemek için bir shortcode vardır. Karşılık gelen Kısa kod olup [LISTINGS].

aşağıdaki gibi SHORTCODE için fonksiyonudur

/* =============================================================================
[LISTINGS] - SHORTCODE
========================================================================== */
function wlt_page_listings( $atts, $content = null ) {

global $userdata, $wpdb, $CORE; $ ... ►►►
Oluştur 19/09/2014 saat 11:19
kullanıcı user3873322
oy
6
cevaplar
1
ziyaretler
114
SQL Server 2012 kodlanmamış XML sütun içinde kodlanmış XML sorgulama
Ben aşağıdaki gibi görünen bir XML sütun ile tablo var. XML sütun kodlanmamış XML içindeki bazı kodlanmış XML vardır.

OrderID UserDefXML
1 <Order><OrderDetail><LineItem><ItemName>XYZ</ItemName><Custominfo> &lt;PrimaryName&gt;STACKOVERFLOW &lt;/PrimaryName&gt;</Custominfo></LineItem></OrderDetail></Order>


Ben sahip olduğu tüm satırları ayıklamak gerekir PrimaryName LIKE 'STACK%'. Sorgu Bunun gibi ne olmalıdır? ... ►►►
Oluştur 18/11/2015 saat 16:40
kullanıcı FMFF
oy
39
cevaplar
1
ziyaretler
112
Eş zamansız işlev dönüş bir Promise'in yerine tanımsız Can
Ben nodejs kullanarak bir uygulamada üzerinde çalışıyorum. Bir zaman uyumsuz fonksiyonu ve AXIOS kütüphanesi ile birden HTTP isteklerini yapıyorum. Ancak ben her zaman belli bir koşul yerine yalnızca benim http isteğinden getirilen verileri döndürmek için istemiyoruz.

böylece gibi.

const getFooHTTP = async (id) => {
let response = await axios.get(url);

if (condition){
//I only want to return the response here
return response;
}

//Here i do not want to return the response
}


Sonra bir dizi iade tüm s ... ►►►
Oluştur 25/08/2019 saat 06:29
kullanıcı wailay
oy
12
cevaplar
1
ziyaretler
960
ui5: Başka bir görünümde Tablo 2 için table1 seçilen satır taşımak
i için (view1 olarak) tablo1 (onay kutuları) satırları seçin ve (görünümde 2'de) Tablo 2'de yapıştırmak için bıraktığım bir gereklilik var. Bu tablo2 herhangi OData servis araması olmadan mümkün mü? bana bunu nasıl yapılacağına ilişkin yaklaşımını bildirin. JavaScript Öyle ya ui5 API daha iyi bir şekilde yapıyor sağlar ki? ... ►►►
Oluştur 18/11/2014 saat 09:00
kullanıcı sapsm
oy
31
cevaplar
1
ziyaretler
139
Java Salıncak Hesaplama - Ana yöntemin eksikliği
Bugün sadece düğmelerinin kullanımı yoluyla faaliyet gösteren bir grafik hesap makinesi, yazmış ve bittikten sonra benim kod boyunca bir ana yöntem tanımlanmamış fark etti. Bir süre bu konuda düşünüyordum ama sınırlı bilgi ile, bu soruna geçici bir çözüm için bir yol ile gelip, olamaz.

Ben ana ile hesap makinesi yapımı için kullanıyorum yöntemi yerine düşünme, ama ana dışında statik olmayan değişkenler erişen bir sorun koştum.

Referans için Kodum:

import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax. ... ►►►
Oluştur 18/11/2015 saat 22:06
kullanıcı Skad
oy
26
cevaplar
1
ziyaretler
192
otomatik içerik Ateş ve krom taştığında etiketi boyutlandırmak
Ben içerik yetiniyorum <p>etiketi.

Ben genişlik ve yüksekliğini belirttiğiniz <p>içeriği dinamik ekler initially.When etiketi, içerik büyük olabilir ve bu kadar taşıyor <p>etiketi.

Ama otomatik artar IE durumunda gözlenen <p>içerik taşma occurs.But diğer tarayıcıların örtmek içeriği dışında eklenecektir gönderirken boyutu <p>etiketi.

Otomatik yeniden boyutlandırma etiketi için bu tarayıcılar için çözüm nedir? ... ►►►
Oluştur 20/07/2010 saat 15:04
kullanıcı Govindarajulu
oy
17
cevaplar
1
ziyaretler
326
Python Mantık Sayı: Sınav Sonuçları
Merhaba tüm Bir mantık sorun yapışan biraz değilim.

kriterdir:

Test puanlarının bir dizi girmesini ister bir program yazınız. Program her puanı ve ortalama test puanı için harf notu göstermesi gerekir. Programda aşağıdaki işlevleri yazın:

calc_average - girmek her test puan için harf notu yazdırmak ve tüm test puanları ortalamasını dönmek için artık puanlar kalmayıncaya kadar bu işlev testi puanlarında girmesini sormalısınız. determine_grade - Bu işlev bağımsız değişken olarak bir test puanı kabul etmek ... ►►►
Oluştur 13/08/2015 saat 20:15
kullanıcı rabbit
oy
33
cevaplar
3
ziyaretler
177
Ne Visual Studio içinde bir sınıfın üstüne gitmek için en hızlı yoldur
Bir sınıfa bünyesinde derin düzenleme ediyorsam, hangi sınıf bildiriminde ( "class SınıfAdı" içeren satırın üstüne gitmek için yol en çabuk (yani. En az klavye kısayolları) olurdu ... ►►►
Oluştur 13/07/2009 saat 00:39
kullanıcı David Gardiner
oy
17
cevaplar
1
ziyaretler
420
olmayan bildirim işaretleme dili
Vikipedi devletler :


Böyle HTML, MXML'de, XAML, XSLT'de veya diğer kullanıcı arabirimi biçimlendirme dilleri gibi birçok biçimlendirme dilleri genellikle açıklayıcı olan. HTML, örneğin, sadece bir web sayfasında görünmelidir açıklar - bu web sayfasıyla olası etkileşimleri belirtmiyor.


Hangileri biçimlendirme dilleri olduğunu ima olmayan Bildirimsel (kelimenin kullanımı genellikle ). Bu durum böyle değil şüpheli - olmayan herhangi bildirime işaretleme dilleri var mıdır? ... ►►►
Oluştur 02/09/2013 saat 15:24
kullanıcı Mike Vella
oy
14
cevaplar
2
ziyaretler
146
Opencart ürün mevcut Düğme gösterisi başka şu tuşu devre dışı bırakırsanız
Merhaba ben OpenCart kullanarak bir uygulama oluşturma. Tamamen ben bunda şüphe, özelleştirilmiş.


Ben filter.tpl bu sayfadaki i ürün kullanılabilirliği Örn dayalı düğmesini görüntülemek ve gizlemek gerekir, sayfa: Eğer böyle bir ürün mevcut gösteri
burada görüntü girmek açıklaması

Bu gibi başka bir düğme gösterisi burada görüntü girmek açıklaması


kullanarak bu kuş avı kodu çalışıyorum ajax

filter.tpl

$('input[name=\'filter_name\']').autocomplete({
'source': function(request, response) {
$.ajax ... ►►►
Oluştur 22/03/2017 saat 05:35
kullanıcı Ramesh S
oy
41
cevaplar
1
ziyaretler
89
Eğer / nasıl Uygulama İçinde iOS 7'de Navigasyon Merkezi erişimi kilitlemek yapabilir mi?
Başlık oldukça anlatıyor olabilir, ama burada biraz daha fazla ayrıntı gerekir. Ben alt tava jest için çoğu kez yanlışlıkla bildirim merkezinin ortaya sürükler çok, bir üst kullanan bir uygulama üzerinde çalışıyorum. Benim uygulama çalışırken Bildirim Merkezi devre dışı bırakmak için herhangi bir yolu var mı? ... ►►►
Oluştur 10/02/2014 saat 17:18
kullanıcı scarfox
oy
9
cevaplar
1
ziyaretler
276
Tek bir conf dosyasında birden yapılandırmaları log4perl
i birden yapılandırmaları tek conf dosyasında belirtilen adres miyim?

ben böyle bir şey belirttiniz

log4perl.category.xml_script = DEBUG, LOGFILE_XML_SCRIPT
log4perl.category.xml_script.XML_script_lib = DEBUG, LOGFILE_SCRIPT_LIB
log4perl.category.addrdec2xml = DEBUG, LOGFILE_ADDRDEC2XML
log4perl.oneMessagePerAppender = 1


xml_script ve addrdec2xml 2 bağımsız komut dosyalarıdır.

log4perl.appender.LOGFILE_XML_SCRIPT = Log::Log4perl::Appen ... ►►►
Oluştur 10/12/2013 saat 02:53
kullanıcı justrajdeep
oy
32
cevaplar
2
ziyaretler
108
2 kimlikleri üzerinde Pandalar çiftleri gruplandırma ve farklı şekillerde sütunların kalanını dönüştürülmesi
Bu sorunun uğruna, en biz 2 dükkan ve yinelenen girdileri ile Pandalar bir envantere sahip varsayalım. Biz onun barkodun her öğeyi tanımlamak ve bu dükkana geldi tarih (tarih barkod aynı olsa bile, farklı ise bu yüzden farklı öğelerini dikkate alır) ve her dükkanda her öğenin stok saklamak ve fiyatı:

arrival_date bar_code stock_shop1 stock_shop2 price
1 2015-08-30 8000001 52 11 100
2 2015-08-30 8000001 48 0 85
3 201 ... ►►►
Oluştur 26/10/2015 saat 13:24
kullanıcı Roman Rdgz
oy
12
cevaplar
1
ziyaretler
1k
Visual Basic toplamıdır, ortalama, varyans bulma sorunları
Ben kullanıcıların girişini katacak bir vb.net 2010 form üzerinde çalışıyorum. Ben toplamını, ortalama, varyans ve herkes kod ekleme ve sorunu çözmeyi yardımcı olabilir .... standart devation hesaplayabilirsiniz bir program yapmak istiyorum ???? .. Bana yardım edin .... Ben sorunu çözmek için çalışıyorum ama programı çalıştırdığınızda ınvalidoperationexception (bir hata formunu oluşturmak oluştu Ayrıntılar için Exception.InnerException görün işlenmeyen oldu "hata var hatadır: nesne başvurusu ayarlanmadı bir ... ►►►
Oluştur 08/02/2013 saat 08:14
kullanıcı Estih Vic Estillote
oy
42
cevaplar
1
ziyaretler
72
ajax istekleri için Rxjs / reaktör sınır operatör eşdeğeri
Ne ben başarmak için çalışıyorum aynı zamanda fakat (istek yürütülmesinde açısından böyle bir FIFO kuyruğuna) 5 aktif istekleri sayısını sınırlama konusunda (10 1000+ değişir) birçok ajax istekleri yürütmek olduğunu.

Mesela biz 100 http adresine bir dizi var ve biz bu beş isteklerinin herhangi başka bir adres sırasına girer ve e kadar tüm 100 adres yapmak onun GET isteği gerçekleştirmelidir sona ererse, 5. ilk olsun ve her biri için bir GET isteği gerçekleştirmek istediğiniz bir istek ve kaplama.

Reaktör ... ►►►
Oluştur 28/11/2018 saat 07:29
kullanıcı Panos K
oy
39
cevaplar
1
ziyaretler
276
matplotlib stackplot renkleri ValueError ve segmentasyon hatası
Geçenlerde benim OSX, Python ve tüm bağımlılıkları yeniden ama çalışmak için kullanılan eski kodu çalıştırırken (soruya bakın: adres matematik modu ve Matplotlib ve OSX de alt simgeler kullanırken Yanlış ofset ) artık bir istisna ve bir segment hataya atıyor. Tam kod bağlantılı söz konusu olduğunu ve hiçbir değişiklik olmamıştır. Bu alıyorum hatadır:

File "matplotlib-stacked.py", line 57, in <module>
plt.stackplot(NP.arange(num_cols)+1,data,colors=colors)
File "/usr/local/lib/python2.7/site-p ... ►►►
Oluştur 09/02/2016 saat 20:02
kullanıcı Josep Valls
oy
21
cevaplar
4
ziyaretler
223
setTimeout işlevi çalışmıyor
Ben her bir x zaman aralığı bir yöntemi çağırmak için jQuery setTimeout kullanmaya çalışıyorum:

$('.text').blur(function () {
doSmth();
});

$('.text').bind("paste", function (e) {
setTimeout(function () {
doSmth();
}, 5);
});


zaman aşımı çalışmıyor, lütfen tavsiye! ... ►►►
Oluştur 18/12/2011 saat 11:28
kullanıcı Echo
oy
36
cevaplar
1
ziyaretler
119
jQuery her biri kaygan kaymak arka plan görüntüsü döngü ()
kaygan kaydırıcısında arka plan görüntüsünü döngü sorunu yaşıyorsunuz. aşağıdaki kodu bakınız.

var json = [
{ "img_url": "https://via.placeholder.com/500x500?text=1" },
{ "img_url": "https://via.placeholder.com/500x500?text=2" },
{ "img_url": "https://via.placeholder.com/500x500?text=3" }
];

$.each(json, function () {
var image = this["img_url"];
console.log(image);
$("#test").append(
"<div class='slideBG'><img src=" + image + "></div>"
);
}); // each ENDS

// initializ ... ►►►
Oluştur 22/11/2018 saat 14:58
kullanıcı Chip
oy
24
cevaplar
1
ziyaretler
920
Başka bir liste ile karşılaştırarak bir Genel listesindeki değerleri güncelleştirmek (farklı sınıfı)
Zaten veritabanından, doldurulan olan bir genel liste LİSTESİ alist var. Ben düz bir dosyayı okuyarak doldurulur başka jenerik liste Liste Blist var. Bazı alana bağlı iki listeleri karşılaştırmak çalışıyorum

Güncelleme, döngü için aşağıdaki temel kullanıyorum:

for (int i = 0; i < AList.Count; i++)
{
if (AList[i].Someval== BList[i].Someval)
{
AList[i].Value1 = BList[i].SomeValue;
-----
}
}


... ►►►
Oluştur 01/08/2013 saat 15:29
kullanıcı user1110790
oy
29
cevaplar
2
ziyaretler
78
RAYLI dernek ile Sayı
İşte benim konudur. İki model var (İnşaat ve Müşteri)

class Construction < ApplicationRecord
has_many :works
belongs_to :customer
end

class Customer < ApplicationRecord
has_many :constructions
end


Ben yeni bir inşaat oluşturulması sırasında bir İnşaat'a bir Müşteri ilişkilendirmek istiyorum. Ben de var bu yüzden (besbelli yanlış olan) kontrolörün metodu izleyerek yapmak için

def create
# @construction = Construction.new(constructions_params) (commented)
@construction = Construction.new( ... ►►►
Oluştur 18/12/2019 saat 16:47
kullanıcı Brian Rid
oy
36
cevaplar
1
ziyaretler
95
json piton standart datetime çağın zaman dönüştürme?
Bir JSON var:

[{'id':'1',
'name':'rob',
'created':'1577431544986'
},

{'id':'2',
'name':'tom',
'created':'1566431234567'
}]


Ben standart DateTime JSON UNIX zaman damgası mevcut dönüştürmeniz gerekir.

Benim son çıkış olmalıdır:

[{'id':'1',
'name':'rob',
'created':'27-12-2019'
},

{'id':'2',
'name':'tom',
'created':'22-08-2019'
}]


i ne yaptık:

Ben tek bir değişken için yapıyor dışarı rakam açabiliyorum:

import datetime
time = '1566431234567'
your_dt = datetime.datetime.fromtimesta ... ►►►
Oluştur 06/01/2020 saat 14:05
kullanıcı Zanthoxylum piperitum
oy
8
cevaplar
1
ziyaretler
349
Nasıl dosya adı için bir dosya sınıf giriş harf duyarlı yapmak için?
Ben kullanarak bir metin dosyasını okur hangi zaten burada bir çalışma uygulaması vardır Filedosya adı girişi için kullanıcının uyarılmasından sonra sınıf. Ancak, ben kullanıcı girişi varsa demek yani o harf duyarlı yapmak zorunda zombie.txt , daha sonra bir olacak FileNotFoundExceptiongerçek dosya adı olmasına rağmen atılan Zombie.txt . Benim soru yani nasıl bu kadar bunu yapmak için başvurumu düzeltirim?

Hala programlama vb bir acemi olduğum Ek olarak, tüm öneri veya kodumu kısaltmak için öneriler derind ... ►►►
Oluştur 19/08/2014 saat 04:21
kullanıcı Scorpiorian83
oy
19
cevaplar
2
ziyaretler
230
NSMetadataQueryDidUpdateNotification, bu işe alınamıyor. Kod Parçacığı dahil
Ben NSMetadataQueryDidUpdateNotification işe alınamıyor. günlerce ona sıkışmış. Aşağıdaki kodda anormal bir şey var mı.

dispatch_async(dispatch_get_global_queue(DISPATCH_QUEUE_PRIORITY_BACKGROUND, 0ul), ^{


NSString* filePattern = [NSString stringWithFormat:@"*.%@", @"*"];

NSMetadataQuery *aQuery = [[NSMetadataQuery alloc] init];
aQuery.predicate = [NSPredicate predicateWithFormat: @"%K LIKE %@", NSMetadataItemFSNameKey, filePattern];

[aQuery setSearchScopes:@[NSMetadataQ ... ►►►
Oluştur 04/11/2015 saat 02:43
kullanıcı Travis Loh
oy
47
cevaplar
1
ziyaretler
92
Özel bir respository Methode Symfony2'ye arayamıyorum
Ben kitaptaki her adımı takip ettik, ama herhangi bir varlık özel depo işe alınamıyor.
Sorun onu ben yöntemini ulaşmaya çalışıyorum olmasıdır filtrerExperienceTotal ancak yöntemini bulamıyor kod tamamlama kısayolu (Ctrl-Uzay), yardım lütfen

Örneğin, benim Kullanıcı varlık var:

<?php

namespace MTO\CrowdRiseBundle\Controller;
use MTO\CrowdRiseBundle\Entity\UserRepository;
use Symfony\Bundle\FrameworkBundle\Controller\Controller;
use MTO\CrowdRiseBundle\Entity\User;

class ProfilsController ext ... ►►►
Oluştur 20/02/2016 saat 10:45
kullanıcı Firas Chebbah
oy
19
cevaplar
3
ziyaretler
758
Ruby ve Düzenli İfadeler kullanılarak yerinde değiştirme XML veri
İşte verilerin bir örnek:

<animals><name>George</name><description>A big brown fox.</description></animals>


Gerçekten de bu daha karmaşık almaz. Ben unsurları metnin tamamını değiştirmek istiyoruz. (Bu durumda, bunu şifrelemek).

Şimdiye kadar ne ile geldim geçerli:

xml_data.gsub(/(<.*>)(.+)(<\/.*>)(?=<)/, "#{$1}#{$2.encrypt_string}#{$3}")


Ama, sadece son elementin metni değiştirir. Yani belli ki bir şeyler eksik.

Ben (REXML kullanarak dahil) her ... ►►►
Oluştur 29/08/2011 saat 17:15
kullanıcı David Nix
oy
7
cevaplar
3
ziyaretler
253
$ _FILE dosyasını almak ve tanımsız değişken PHP yol açmaz
Ben bir veritabanında eklemek için html formundan gönderilen bir görüntü dosyası almaya çalışıyorum. dosyanın gönderildiği edilmez çünkü maalesef çalışmıyor.

Diğer tüm değişkenler ben kontrol etmelerini yankılandı, çalışıyoruz, ancak dosya değildir. Benim Sorun nerede? Ben html biçiminde de düşünüyorum, eklenen değişkenler aynı formda fakat farklı bölümler halinde olduklarını, bu yüzden yazılan aslında görüntü dosyasını post.php için formdaki tüm veri göndermek değil.

Eğer Zaten "enctype =" multipart / fo ... ►►►
Oluştur 30/06/2016 saat 07:13
kullanıcı Jean Ouédraogo
oy
15
cevaplar
0
ziyaretler
216
AJAX & JavaScript (jQuery) kullanarak Mesaj isteği ASP.Net gönderme hatası
Ben AJAX ve JavaScript kullanarak bir Mesaj isteği ASP.Net gönderme sorunlar yaşıyorum. Niyetim bir veritabanına birden çok değer göndermek ve onları eklemek için vardır. Ben AJAX kullanarak ASP isteği çağıran aşağıdaki fonksiyonları ile bir html sayfası var.

.html dosyası:

// Builds AJAX request and sends it to ASP page
function sendInfo(x,y,z){
if (window.XMLHttpRequest){
// code for IE7+, Firefox, Chrome, Opera, Safari
xmlhttp=new XMLHttpRequest();
}
else{
// code fo ... ►►►
Oluştur 10/06/2015 saat 20:11
kullanıcı Cameron Fedy
oy
22
cevaplar
0
ziyaretler
1k
tanımsız yöntem CI_DB_mysql_driver Call to :: get_compiled_select ()?
Ben bu hatayı veriyor aşağıdaki sql aktif kayıt sorgusu ettik. Ben iç Seçme sorguları olması için ben google bulundu bu yöntemi kullanmaya çalıştı ama get_complied_select tanımlı olmadığından hatayı veriyor neden. Nasıl bu hatayı çözmek veya aşağıdaki sorguları yazmak için başka iyi bir yol yoktur için? Teşekkürler!

$this->db->select('id_dem');
$this->db->from('dem_demos');
$this->db->where('id_dem IN (".implode("," ,$id_v).") OR maindemo_dem IN (".implode(",",$id_v).")'); ... ►►►
Oluştur 08/07/2015 saat 06:24
kullanıcı Umair Malik
oy
45
cevaplar
0
ziyaretler
84
SQL kullanarak 2 tablolardan yüzdesini almak nasıl
i impala kullanarak proje üzerinde çalışıyorum. ve ben 2 farklı tablolar, amacım çıkış sonucu tüm aylarda 2016 oranında aşağıdaki compteur-adını içeren ve daha sonra 2017 yüzden karşılaştırmalı bir görünüm elde edebilirsiniz olarak elde etmektir.

+----------+----------+------------+---------+--------------+
| compteur | jan2016| feb2016 | mars2016 | avr2016 | ...
+----------+----------+------------+---------+--------------+
| 5510 |7760250 | 56840 | | 5000 |
| 3200 | ... ►►►
Oluştur 31/05/2019 saat 11:22
kullanıcı Atef Ibrahim
oy
7
cevaplar
0
ziyaretler
35
Excel ve Görev zamanlayıcı etkileşimleri
Ben her zaman açıktır diğer excel çalışma kitabının içeriğini ihraç kopyaları ve 630 PM açmak istiyorum bir excel autojob var.

Dosya Ben dosyayı kendim açarsanız herhangi bir sorun olmadan çalışır, ancak o zaman görev zamanlayıcı kullanırsam diğer çalışma kitabını etkinleştirmeye çalışırken II "aralık dışında Alt Simge" bir hata alma. Küçük bir ayıklayıcı makro Running bu dosyanın her iki dosya açık olsa da diğer çalışma kitabı veya diğer VBA projeleri göremiyorum bana gösteriyor.

Herhangi bir yardım büyü ... ►►►
Oluştur 06/08/2019 saat 22:09
kullanıcı EthanK
oy
42
cevaplar
1
ziyaretler
379
Ionic2 işlev değişken / dizi geçen
Ben İon / Eğik / typescript ÇOK yeniyim ...

Aşağıdaki düğmesi:

<button ion-button (click)="shareMe('hello')">Hello</button>
<button ion-button (click)="shareMe('world')">World</button>


Ve aşağıdaki işlevi vardır:

shareMe(){
this.sharingVar.share($STRING)
.then(()=>{
alert("Success");
},
()=>{
alert("failed");
})
};


Ben belirli bir düğmeyi tıkladığınızda Temelde, ben işlemek için işleve bir VARIABLE geçmek istiyorum. Açıkçası Yukarıdaki kod çalışmıyor ... a ... ►►►
Oluştur 16/04/2017 saat 22:11
kullanıcı frednikgohar
oy
11
cevaplar
1
ziyaretler
1k
Oracle her oluşumunu regexp_replace
Ben kullanarak, ilk geçtiği hariç dize her geçtiği yerini istiyorum regexp_replace. Sorguda Aşağıda sadece ikinci geçtiği yerini alır.

select 'This is test STRING STRING some text STRING some more text'
from dual

select regexp_replace('This is test STRING STRING some text STRING some more text',
'STRING',
'REPLACED-STRING' ,
1,
2)
from dual


Sonuçlar, bir


Bu, bazı metin STRING biraz daha metin testi STRING DE ... ►►►
Oluştur 26/08/2013 saat 06:18
kullanıcı simplify_life
oy
21
cevaplar
1
ziyaretler
2k
Flex DataGrid'in her satırda hata ipuçları gösteriliyor
Ben Flex 3 basit DataGrid vardır:

<mx:DataGrid width="{indexW - 20}" height="100%"
headerHeight="0" resizableColumns="false"
dataProvider="{itemsList}"
itemClick="itemKlik(event)"
dataTipFunction="displayTooltip">
<mx:columns>
<mx:DataGridColumn id="col1" dataField="title" showDataTips="true"/>

<mx:DataGridColumn id="col2" width="25" textAlign="left" dataField="index" showDataTips="true"/>

</mx:columns>
</mx:DataGrid>


Bu işlevi ... ►►►
Oluştur 22/12/2009 saat 12:43
kullanıcı errata
oy
17
cevaplar
1
ziyaretler
148
Nasıl dizinin bu tür bir dize alabilirim?
Benim sunucudan bilgileri almak için bu PHP kodu kullanıyorum:

<?php
require('JSONAPI.php');

$api = new JSONAPI("localhost", 25566, "admin", "changeme", "");

var_dump($api->call("server.version"));
?>


Ve bu döndürülmeden şudur:

array(3) { ["result"]=> string(7) "success" ["source"]=> string(14) "server.version" ["success"]=> string(43) "git-Bukkit-1.6.4-R2.0-b2918jnks (MC: 1.6.4)" }


"Git-Bukkit-1.6.4-R2.0-b2918jnks (MC: 1.6.4)" Ben döndü dizide sadece bir bölümünü yankı edebilmek i ... ►►►
Oluştur 01/11/2013 saat 18:50
kullanıcı Temp Acuula
oy
26
cevaplar
1
ziyaretler
2k
AndroidPlot: 1 ila 11 alan etiketleri
Benim app AndroidPlot uyguladık ve ayrı onlar 0'dan ona kadar gitmek X ekseni etiketleri, gelen, gayet iyi çalışıyor. Ben onbir 1 görüntülemek istiyorum. Ayrıca, Y ekseni üzerindeki etiketler görünmez.

Ben kullanıyorum Kodu:

import java.text.DecimalFormat;
import java.util.Arrays;
import android.app.Activity;
import android.content.Intent;
import android.graphics.Color;
import android.os.Bundle;
import android.view.Menu;
import android.view.MenuInflater;
import android.view.MenuItem;

import com.androidpl ... ►►►
Oluştur 17/04/2013 saat 09:02
kullanıcı Luis
oy
25
cevaplar
2
ziyaretler
207
SVN belirli dosyaları ekleyerek değil hakkında uyarmak alın
Benim dosyaları işlemek için hazır olduğumda İş yerinde, bazen yapı kırar ve herkes bana bağırmaya başlar yeni oluşturulan dosyaları eklemeyi unutmayın (iyi, gerçekten değil ama olduğu utanç verici!). (O çözümde dahil olabilir eğer hiçbir sorun komut istemi ile svn kullanarak olmasına rağmen) Biz kaplumbağası SVN kullanıyoruz.

Sorum SVN (veya Tortoise SVN) Ben olduğumu beni uyarmaya alabilirsiniz olduğu DEĞİL bazı işlemekle .h / .cpp dosyaları. Benim şu anki geçici çözüm listesini sıralamak için, ama depo ... ►►►
Oluştur 15/06/2011 saat 16:33
kullanıcı Samaursa
oy
48
cevaplar
1
ziyaretler
112
Sadece substr fonksiyonu kullanılarak görüntülerin içeren diziden dize nasıl alabilirim
PHP ile belirlenen bir uzunluğa diziden bir dize kesmek için deneyin substr()fonksiyonu, ama benim sorun bazı durumlarda, bu dizi sadece üzerinde tek dize içerikli görüntülerini içerir vardır.

Kodum:

<div class="ct f-light">
<?php
$num_char = 255;
$text = $in['content'];
echo substr($text, 0, $num_char) . '...';
?>
</div>


$in['content']bir html olduğunu. o Metin ve görüntüleri ihtiva whichs CKEditor dan işlenmiştir.

Dizi yalnızca bir dize içeriyorsa, bu sonucudur:yalnızca ... ►►►
Oluştur 23/09/2017 saat 16:12
kullanıcı Angga Cuacua
oy
30
cevaplar
2
ziyaretler
105
Günde dört kez karşı Codeigniter Sınırı Girişi
Merhaba Beyler Ben günde Four (4) için giriş yapılmasını sınırlamak istiyorum.

Böyle çalışıyorum.

i userData için giriş girişimlerini ayarlamak gerekiyor mu?

Herkes zaten bu yapmış orada?

kontrolör

// database work
$data = $this->login_model->validate_login($this->input->post('username'), $this->input->post('password'));


model

public function validate_login($username, $password) {

$this->load->helper('password');

$this->db->select('user_id, username, passw ... ►►►
Oluştur 11/09/2017 saat 06:11
kullanıcı Konjesh Esbrading
oy
5
cevaplar
5
ziyaretler
1k
C # .cs dosyasında ifadelerini kullanarak koymak nerede
DUPE: 'kullanarak' Should ifadeleri ad içinde veya dışında olabilir mi?

Ben projeye Visual Studio kullanarak yeni bir sınıf eklerseniz, bu ad önce tüm kullanarak ifadeleri ekler ancak aynı proje için, FxCop bu isim alanı içinde adı boşluklar koyduğunu söyledi. kodlama daha iyi tarzı hangisi? ... ►►►
Oluştur 30/01/2009 saat 16:59
kullanıcı Kapil
oy
45
cevaplar
5
ziyaretler
233
NSArray olağandışı davranış
Ben kodu aşağıdakilere sahip

NSArray *myArray = [[NSArray alloc] initWithObjects:@"1",@"2",nil];
NSMutableDictionary *dic0 = [[NSMutableDictionary alloc] initWithObjectsAndKeys:@"parag", @"name", myArray, @"arraye",nil];
NSMutableDictionary *dic1 = [[NSMutableDictionary alloc] initWithObjectsAndKeys:@"parag1", @"name", myArray, @"arrayr",nil];
NSMutableDictionary *dic2 = [[NSMutableDictionary alloc] initWithObjectsAndKeys:@"parag2", @"name", myArray, @"arrayq",nil];
NSMutableDictionary *dic3 = [[NSMutabl ... ►►►
Oluştur 02/02/2012 saat 05:17
kullanıcı Parag Bafna
oy
48
cevaplar
1
ziyaretler
1k
Paketi kimliği akım açık app almak için bir yolu var mı
Bir jailbreak çimdik geliştirmek için Theos kullanıyorum ve ben şimdiki açık uygulamanın Paketi kimliğini almak gerekir. Bir sıçrama tahtası başlığıdır SBBannerView.h değiştirme. Ben kullanma çalıştı:

[[NSBundle mainBundle] bundleIdentifier]


ve ayrıca:

[NSBundle mainBundle].bundleIdentifier


hangi ikisi uygulamanın paket tanıtıcısını vermelidir, ama ben iOS Banner Bildirimler değiştirerek olduğum için, ben bildirimleri çağıran nesneyi şu çünkü her zaman "com.apple.springboard" dönen düşünüyorum

nasıl ... ►►►
Oluştur 03/01/2013 saat 02:21
kullanıcı iGamers
oy
7
cevaplar
1
ziyaretler
158
Nasıl bir salatalık adımdan dil dizeleri erişebilir?
Bunu yapmaya çalışıyorum:

Then /^I should see a message saying I have no narratives$/ do
page.should have_content t(:no_narratives_on_recent_activity_page)
end


fakat t () mevcut değildir. Fikir elle beklenen metni girerseniz, daha sonra durum adımı kırarım i18n dizesini değiştirmek olduğunu, bu yüzden ilk etapta i18n dizesi kullanarak test etmek istiyorum.

Nasıl salatalık adımda t () yardımcı (ya da bir şey eşdeğeri) erişebilir? ... ►►►
Oluştur 13/02/2013 saat 12:33
kullanıcı Matt Gibson
oy
27
cevaplar
2
ziyaretler
440
MySQL - Sorgu yeni bir alana 1 alanının içeriğinin bir kısmını taşımak için
Id & türünü: Şu anda 2 alanlar içeren bir tablo olarak adlandırılan cartypes var. I alt ekliyorum ve ben çizgi sonra içeriğini taşımak istediğiniz -alanı da denir türünden ve alt tipi içine bu içerikleri koydu. Dash (bu konuda çok herhangi bir ekstra boşluk) atılması. Bunun için en iyi SQL sorgusu nedir?

önce:

id type subtype (currently empty)
------------------------------------------------------------------------------
1 legendary muscle car - steel ... ►►►
Oluştur 27/10/2009 saat 19:08
kullanıcı k00k
oy
28
cevaplar
1
ziyaretler
160
angular5 ile Malzeme tasarımı göç
Ben bootstrap ile bir angular4 app geliştiriyorum. Sadece angular5 taşındı ve yerine prime-ng ng-bootrap kendo-ui vb bileşenler için malzeme tasarımı kullanmaya durumda ... Teşekkürler değilse acaba ... ►►►
Oluştur 12/12/2017 saat 07:53
kullanıcı Antonio
oy
33
cevaplar
1
ziyaretler
235
IceFaces fileEntry - tepkisini render sonra dosyayı işlemek için ihtiyaç
Ben as kullanarak excel dosyası yüklüyorum: fileEntry. Ben dosya POI kullanarak nesnelerin bir diziye ayrıştırılması istiyorum. Nasıl işlenecek FileEntryListener yanıtı işlemek ve bütün dosya için bekleyen kullanıcı olmadan başka java sınıfına kontrolünü geçmek?

Teşekkür ve Saygılarımızla, Jay ... ►►►
Oluştur 23/10/2013 saat 14:01
kullanıcı jaysankarvp
oy
15
cevaplar
3
ziyaretler
11k
SQL: İki tablo (SOL DIŞ JOIN) daha sonra değerlerini güncellemek katılmak
Im başka tablodaki bir değere bağlı olarak tek bir sütunda bir değer güncellemeye çalışıyorum.

sütunlar böyle aynı tablodaki tüm eğer ben bunu yapabilirsiniz:

UPDATE wp_posts
SET post_date = REPLACE (post_date, 'X', 'Y')
WHERE meta_value = 'Z';


Ben güncelleyebilirsiniz önce Ama önce iki tablo katılması gerekir:

SELECT *
FROM wp_posts
LEFT OUTER JOIN wp_postmeta ON post_id = post_id


Ben iki tablo bağlı olarak güncellenir nasıl katıldığım? ... ►►►
Oluştur 24/08/2012 saat 11:52
kullanıcı stemie
oy
23
cevaplar
1
ziyaretler
85
ExtJS dosyaları uzanan ve diğer dosyalarda taban dosyasını overrding
i bir baz conatiner.js dosyası var ve ben tek container.js dosyasında bu dosyayı uzanan ve onu geçersiz kılma ve sonra ben bu dosyada ... tek container.js dosyasında yine bu overrided dosyayı uzanan ve genişletilmiş dosya geçersiz kılma am am ben bir kapta bir onay kutusunu eklemek çalışıyorum ama ben doğrudan uzanan ediyorsam ben taban conatiner.js sonra dosya i görmek mümkün duyuyorum overidded file..but uzanan ediyorsam bu kapta o onay almanız mümkün değilim Onay kutusu .. herkes tam sorunu ne olabilir a ... ►►►
Oluştur 07/08/2017 saat 15:32
kullanıcı simarahluwalia
oy
47
cevaplar
2
ziyaretler
562
tanımsız başvuru hata Autotools
Projem bu gibi yapılandırılmıştır:

ProjName/
| configure.ac
| Makefile.am
| src/
| Main.cpp
| Main.h
| Extra.cpp
| Extra.h


Ana ve Extra Her ikisi de aynı ad alanı içindeki sınıflar vardır MyNamespace. Olsa Main.hiçerir Extra.hBir bağlayıcı hatayı alıyorum:

in function MyNamespace::Main::Main():
undefined reference to MyNamespace::Extra::Extra()


tüm sınıf kaplı olduğundan emin yaptık

namespace MyNamespace { ... }


ayrıca ilave olarak using namespace MyName ... ►►►
Oluştur 31/12/2013 saat 10:25
kullanıcı CogDissonance
oy
34
cevaplar
2
ziyaretler
88
Desen Maçın Dayalı Ayrı Sayısal Değerler
Ben ... 90 değerlerinden 100s değerleri ayırmak gerekir sedBunu gerçekleştirmek yok etmenin en iyi yolu olmayabilir ama ne olursa olsun, iki sayı arasında bir boşluk bırakarak 100s gelen 90'ları ayırmak için çalışıyorum.

Kod:

sed 's/1[0-9][0-9]/ 1[0-9][0-9]/g' file


Veri dosyası:

99100 93 96 95 94 93 96 98100


Güncel Sonuç:

99 1[0-9][0-9] 93 96 95 94 93 96 98 1[0-9][0-9]


Beklenen Sonuç:

99 100 93 96 95 94 93 96 98 100 ... ►►►
Oluştur 12/07/2017 saat 13:10
kullanıcı arnpry
oy
5
cevaplar
1
ziyaretler
1k
aspx sayfasını dağıtın / Listeler programlı klasörü
(G / Listeler / montajdan ASP.NET uygulama sayfasını dağıtmak için bir ihtiyaç var : // sunucu / Listeler http ) klasörü.


Nasıl montaj yapılır sayfasından "fiziksel" sayfa nesnesini alabilirim?


Proje ağacı http://img17.imageshack.us/img17/4242/ss20090922150130.png


Nasıl modül olarak veya FeatureReceiver tarafından bu sayfayı dağıtabilir? "Physycally" klasörü Listeleri yok.


yardım için teşekkür ederiz.

Düzenleme: Bu düğmeye tıklayarak SharePoint Designer yaptığını tam olarak ne yapmak istediğinizi
... ►►►
Oluştur 22/09/2009 saat 11:02
kullanıcı Janis Veinbergs
oy
29
cevaplar
1
ziyaretler
86
Nasıl yan lite-sunucuya boyunca JavaScript değişiklikleri yansıtacak şekilde webpack almak
NPM sayesinde, lite-sunucu çalıştıran sinek, javascript değişiklikleri yansıtmak için webpack alabilirsiniz mümkün zaten var mıdır? Bir npm koşmak JavaScript değişiklikler var her seferinde inşa yapmak zorundayız.

Benim .scss dosyaları kaydetmek zaman Lite-sunucu anında benim css değişiklikleri güncellenmesinde mükemmel bir iş yapıyor. Ama WebPack açısından ve JavaScript dosyalarında, onun başka bir hikaye.

Herhangi ipuçları için teşekkürler ... ►►►
Oluştur 12/04/2018 saat 20:17
kullanıcı blackhawk
oy
27
cevaplar
2
ziyaretler
627
Nasıl dplyr kullanarak tbl_df içine sınıf tbl_mysql bir nesne dönüştürebilirim?
Ben mysql tablosunu indirmek için aşağıdaki kodu kullanarak ve nesneye atamadan am nycflights

library(dplyr)
my_db <- src_mysql(dbname = "dplyr",
host = "dplyr.csrrinzqubik.us-east-1.rds.amazonaws.com",
port = 3306,
user = "dplyr",
password = "dplyr")
nycflights <- tbl(my_db, "dplyr")


Sonra ben dplyr kullanarak hesaplamalar yapmadan önce sınıf tbl_df bir dataframe bu nesneyi dönüştürmek istiyoruz. ne ... ►►►
Oluştur 16/04/2016 saat 20:48
kullanıcı Dambo
oy
13
cevaplar
1
ziyaretler
79
doğrudan bir nesnenin verilerini test etmek için bir 'jenerik' bir yolu var mı?
Ben C # aşağıdakileri yapabilirsiniz gerçekten serin

if (Divide(4, 0) != false)
{
MessageBox.Show("Cool");
}
...
public dynamic Divide(int x, int y)
{
if (y == 0) return false;
return x / y;
}


Örneğin yukarıdaki kod yerine beni try / catch kullanarak Sıfır istisna Bölümü için kolayca test etmenizi sağlar. kod aslında geçerli bir sonuç döndürürse bir bool bir tamsayıya karşılaştırılamaz Ancak, bir hata karşılaşıldığında - karşılaştırıldığında, gelir, sonuç statik tip olmaya zorlanır?

Bir hata ... ►►►
Oluştur 17/06/2013 saat 21:49
kullanıcı rtuner
oy
4
cevaplar
2
ziyaretler
431
NavigationController olmadan Özgül ViewController için gevşeyin
Ben NavigationController kullanmadan belirli ViewController için gevşemeye çalışıyorum. Örneğin, ben kullanıcı cevaplaması gereken sorulardan bir dizi var. verdikleri yanıta bağlı olarak bunlar ya kök kontrolörü veya birinci soruya çözüldükten almak gerekir. Ben kök kontrolöre onları gezinme hakkında gideceğini nasıl farkındayım, ben tıpkı diğer spesifik kontrolöre geri dönmek için nasıl bilmiyorum. I viewController 4 gitmek için bir segue kullanmak olsaydı anlayışı küçük am -> 2 daha fazla bellek kullan ... ►►►
Oluştur 20/11/2017 saat 02:42
kullanıcı bcupp
oy
41
cevaplar
1
ziyaretler
228
bir dizi kurala (Greasekit / JavaScript) göre bağlantıların On-the-fly modifikasyonlar
Böyle girişlerinin yükleri bir HTML sayfası vardır:

<a href="https://www.example.co.uk/gp/wine/product?ie=UTF8&amp;asin=123456789&amp;tab=UK_Default" class="PrmryBtnMed"


Tüm bu bağlantıları değiştirmek istiyor yüzden, bunun yerine şunlardır:

https://www.example.co.uk/gp/wine/order?ie=UTF8&asin=1233456789


Yani, oldukça karmaşık bir arama ve değiştirme var. Bunlar bir insan için talimatlar verilmiştir:


URL'ye bak. Sadece '= ASIN' sonra numarasını not edin. (Bundan sonra ondan önceki her ... ►►►
Oluştur 18/04/2013 saat 08:36
kullanıcı John Smith

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more