Son sorular

oy
43
cevaplar
2
ziyaretler
88
Basit MySQL Query sunucuda çalışan gelmez
Ben çok basit bir sorgu yazdım

UPDATE product_variants SET remaining= 15 WHERE id=(select id where remaining<15)


hangi benim yerel makinede başarıyla çalışmalarını yapıyor.

Ancak, aynı sorgu sunucusunda aşağıdaki hatayı veriyor


line 1 '<15) kalan yerlerde' yakın kullanma hakkı kullanımı için MySQL sunucu sürümü


Aynı sorgu olarak da yazılabilir biliyorum

UPDATE `product_variants` SET `remaining`= 15 WHERE remaining<15;


ama ilk sorguda sözdizimi hatası bilmek istiyorum.

mySQL version

... ►►►
Oluştur 24/08/2017 saat 08:09
kullanıcı Cybersupernova
oy
22
cevaplar
1
ziyaretler
1k
Yasemin ile $ window.innerWidth angularjs alay nasıl
Benim angularjs ise (1.4.4) uygulaması Ben fabrikası var:

( function () {
"use strict";

angular
.module("app")
.factory("DeviceTypeService", DeviceTypeService);

function DeviceTypeService($window) {

function isTablet () {
var width = $window.innerWidth;
return width > 639;
}

return {
isTablet: isTablet
};
}

})();


Ben Karma üzerinde çalışan, Jasmin ile bunun için bir birim testi uygulamak gereki ... ►►►
Oluştur 07/10/2015 saat 08:12
kullanıcı Vasyl Velmyk
oy
22
cevaplar
2
ziyaretler
7k
-NASIL: LDAP bağlaması + python-ldap kullanarak kimlik doğrulaması
Aşağıda girişimi giderme konusunda tavsiyelerde misiniz; Bulduğumda, ama nafile, bir ldap sunucusuna bağlamak için çalışıyor değilim

openssl s_client -CApath /etc/pki/ca-trust/source/anchors/ -connect ...:636


Bu başarılı:

Verify return code: 0 (ok)


Ben python-ldap modülü üzerinden bir bağlama yapmaya çalışacağım o zaman sistem taraftan olmakla:

In [1]: import ldap

In [2]: l = ldap.initialize('ldaps://...:636')

In [3]: ldap.set_option(ldap.OPT_X_TLS_REQUIRE_CERT,ldap.OPT_X_TLS_ALLOW)

In [4]: l.s ... ►►►
Oluştur 24/03/2015 saat 13:06
kullanıcı iamsterdam
oy
20
cevaplar
0
ziyaretler
130
Nasıl ayrılabilir kaynaklara dayalı bir Kubernetes Cluster ölçeklendirme için?
Benim için yeni bir işçi düğüm eklemek için bir fırsat arıyorum kubernetesonun ayrılabilir kaynaklar belirli bir minimum değerin altında düştüğünde küme.

Bir kümesini içinden ölçeklemek için otomatik buldum küme autoscaler . Ama belgeler eğer sadece dışarı ölçekler, diyor ki:


yetersiz kaynak nedeniyle kümede çalıştırılamadı bölmeler vardır


Bu nedenle, yeni bir düğüm bir pod içinde yalnızca sonra başladı alır pendingdevlet. Yeni bir düğümün başlangıç yaklaşık 2 dakika sürer ve bir kapsül için 2 dakika ... ►►►
Oluştur 25/11/2018 saat 18:55
kullanıcı adebasi
oy
35
cevaplar
2
ziyaretler
2k
Nasıl bir fareyi üzerine metin ile şeffaf bindirme oluşturabilirim?
Bu konuda süper takılıp alıyorum ve gerçekten olmamalı gibi hissediyorum. Ben fare resmin üzerine gelindiğinde metin ile şeffaf kaplama bir görüntü görünmesini de çalışıyorum. Ben şeffaf kaplama düzgün çalıştığından ve metin görünen ama metnini nasıl bilemiyorum veya alt görüntüler aynı boyutta değildir gibi nasıl Ayrıca görünüyor vb tipini değiştirmek zorunda ve ben 'niçin emin değilim.

Ben bu yanlış yoldan yapıyor olabileceğini hissediyorum.

JSFiddle: https://jsfiddle.net/w758bg0s/5/
kodumu bulmak için ... ►►►
Oluştur 09/08/2015 saat 22:04
kullanıcı WaterlessStraw
oy
9
cevaplar
2
ziyaretler
357
Bir dosyayı yazma için izinler
Ben şu sorunu var


Ben bir windows uygulaması var
O (kimlik doğrulama için) uzak bir web hizmeti çağrıları
sırayla Bu (aynı uzak makinede) bir web hizmetini çağırmak (lisanslı dosyayı almak için)
Uygulama çalıştığı nerede sistemde Tüm Kullanıcılar / Application Data lisanslı dosyayı kaydeder


Hangi izni Application Data klasöründe dosyayı kaydetmek için kullanılır? Ya web hizmeti en veya şu anda oturum açmış pencere kullanıcının?

Güncelleme 1.

web hizmeti çağrısı bir hata kaydetmek atma gibi Yani, lisan ... ►►►
Oluştur 23/02/2010 saat 13:05
kullanıcı NLV
oy
16
cevaplar
2
ziyaretler
156
boolean doğru olduğunu bloğu yürütür nasıl parametre ve bir boolean olarak blok alır ve vücuttaki işlevi yapılır?
Nasıl parametresi ve bir boolean olarak ve vücutta bloğu alır bir işlev yapabilirim; boolean doğruysa ve bu bloğu yürütür?

Blok hiçbir dönen değeri (boşluk) vardır ve herhangi bir parametre almaz.

c ++ ı işlev işaretçileri bu yapardın ama objektif c için yeni ve blokların koşullu yürütülmesine nasıl gerçekleştirileceği bilmiyorum. ... ►►►
Oluştur 25/11/2014 saat 12:01
kullanıcı PaolaJ.
oy
23
cevaplar
0
ziyaretler
202
VS Express 2012 - VB.Net kod kesme noktaları olmadan durdurma
Bir DFS labirent nesil algoritması kodlamak için çalışıyorum. Herşey yolunda bir noktaya kadar gittiğini ve şimdi ayıklayıcı düzgün çalışmıyorsa: Tüm kesme noktaları kaldırdık, ama kodu çalıştırdığınızda, kod, bir readkey veya taleb veya döngü değildir Belirli bir hat durur . Hiçbir kesme noktası durdurmak gerektiğini sebep yok, orada var. Devam bastığınızda, tekrar durur; Duraklatırsam bastığımda başka rasgele hattında durdu ve ben bu süreci tekrar tutmak ama oluyor tutar oluyor.

If Not (CurrentCell.Info ... ►►►
Oluştur 20/07/2013 saat 20:19
kullanıcı Lou
oy
27
cevaplar
1
ziyaretler
2k
Casus ++ Java Swing uygulamaları için
java swing uygulamaları için Spy tekrar için bir eşdeğer ++ var mı?

Ben bir yansıması dayalı mekanizma aracılığıyla çağrılır olsun ekranlarının çok sayıda içeren bir üçüncü taraf uygulama ile çalışır.

Sorun sorun kodunu bulmak için tek yol kaynağında arama etmektir durumla karşılaşıldığında (biz kaynağına erişebilir ancak düzeltmek ve sözleşmeye bağlı yükümlülüklere dağıtmak olamaz) söz konusu pencerede oluşur belirli dize dizisi için. mesela ben bu dize hata içinde bulunduğu java dosyasını bulmak için ka ... ►►►
Oluştur 16/08/2010 saat 16:15
kullanıcı Pram
oy
23
cevaplar
2
ziyaretler
123
Nasıl Onun ailesine bir düzen kurduktan sonra küçülen gelen Widget önlemek için?
Bir QGroupBox ve yan iç centralwidget bir QTabWidget yan ve QGroupBox genişleyen genişliği ve yüksekliği hem de sahip sabit bir genişliğe ve genişleyen yükseklik ve QTabWidget istiyorum.

Ben centralwidget yatay bir düzen ayarlamak ise sorun vardır. Her şey para cezası ama eninde benim QGroupBox psikiyatristlerin genişletir.

Nasıl widget genleşebilirlini korurken oluşmasını küçülen bu engellerim?

minimal .ui dosyası ile bu örneği:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ui version="4.0">
... ►►►
Oluştur 10/03/2020 saat 08:58
kullanıcı Eelpi
oy
19
cevaplar
3
ziyaretler
427
Nasıl bir ASP.NET Çekirdek sunucudaki bir MassTransit otobüsü durdurmak için?
Ben MassTransit ve ASP.NET Çekirdek, dependancy enjeksiyonu ve işleri başarıyla uygulanan bir şey okuyorum. Ben Kestrel web sunucusunu kullanmayı planlıyor.

Yani benim ASP.NET çekirdek projeyi bu şekilde yapılandırmak zorunda kaldı Startup.cs.

public void ConfigureServices(IServiceCollection services) {

...

var bus = Bus.Factory.CreateUsingRabbitMq(sbc => {
var host = sbc.Host(new Uri(address), h => {
h.Username("guest");
h.Password("guest");
});
... ►►►
Oluştur 12/02/2018 saat 05:11
kullanıcı Larry
oy
34
cevaplar
2
ziyaretler
1k
Nasıl makefile direktifleri C ve C ++ hem dosyaları dahil etmek
Aşağıdaki bölüm yaygın makefiles bulunur.

OBJS := $(SRCS:%.c=$(OBJDIR)/%.o)

$(OBJDIR)/%.o : %.c
$(CC) $(DEFS) $(CFLAGS) [email protected] $<


Şimdi benim kaynak klasör C ve C ++ hem dosyaları içerir ve ben g ++ kullanarak birlikte oluşturulan tüm nesne dosyalarını bağlamak istiyorum. Ama nasıl da ayrıca derleme yapabilmek için dosyaları .Cpp include * için belirtebilirim. Ben OBJS Ayrıca dosya .Cpp include * için değiştirmek nasıl yani.

OBJDIR için, belki, böyle C ++ eşdeğer yapabilirsiniz. I (C ++ ++ dosyala ... ►►►
Oluştur 11/04/2017 saat 19:29
kullanıcı pythonic
oy
2
cevaplar
4
ziyaretler
3k
Başlığa dayanarak açılan liste Element JQuery Değişikliği Arka Plan Rengi
Bu kodda, bir seçme etiketi ile sadece boş bir tabloyla kökenli:

<table class="table">
<tr>
<td>
<select id="e2">
<option value="green">Green</option>
<option value="yellow">Yellow</option>
<option value="red">Red</option>
</select>
</td>
</tr>
</table>


Bu iç içe açıklıklı listesi olarak seçimi biçimlendirmek jQuery fonksiyonla ... ►►►
Oluştur 19/01/2016 saat 14:46
kullanıcı marcwebdude
oy
41
cevaplar
1
ziyaretler
12k
Angularjs giriş boş veya olmasın doğrulama alanları
http://plnkr.co/edit/WMUJzr1Tlgp0NIVjNTkT?p=preview

<ul ng-repeat="fields in data">
<li>
<input type="text" ng-model="fields.field2.i">
</li>

<li>
<input type="text" ng-model="fields.field2.ii">
</li>

<li>
<input type="text" ng-model="fields.field2.iii">
</li>
</ul>


Nasıl tüm alanları angularjs doldurulur ya da olmasın kontrol edilir? ng-model veya json en nesneyi kontrol edin? ... ►►►
Oluştur 17/03/2015 saat 11:43
kullanıcı Dean Jason
oy
19
cevaplar
1
ziyaretler
117
değeri boş değilse Sadece Sözlük <dinamik dize> ekleyin
değeri boşsa bir anahtar değer çiftini eklemeyin için en kolay yolu nedir?

public TextBox CreateText(JToken token)
{
var component = token.ToObject<TextObject>();
TextBox text = new TextBox()
{
type= "text",
attributes= {
["font-size"] = component.style.fontSize, //12
["font-style"] = component.style.fontStyle, //Bold
["font-weight"] = component.style.fontWeight //NULL
}
}
return text;
}
public class TextBox
{
p ... ►►►
Oluştur 24/04/2019 saat 16:18
kullanıcı Mask-dCodex
oy
5
cevaplar
0
ziyaretler
61
ui-router mevcut durumunun çocuk durumlarını numaralandırmak için bir yolu var mı?
Ben angularjs ui-yönlendirici için bir kaç kullanım durumları var. Ben şimdiki durumunun çocuk durumlarını numaralandırmak ve bu devletler için bağlantılar oluşturmak isteyebilirsiniz. Ayrıca mevcut durumu olduğunda tek çocuk durumuna gitmek isteyebilir isValidveya isCompleteddolayısıyla işlevselliği gibi sihirbazı etkileyen.

Ben şimdiki durumunun çocuk durumlarını numaralandırmak için bir yol bulmak mümkün olmamıştır. Bunu yapmanın bir yolu var mı? ... ►►►
Oluştur 16/03/2015 saat 00:31
kullanıcı Richard Collette
oy
11
cevaplar
2
ziyaretler
3k
Makro yeniden tanımlanma ++ bir c kapsamı nedir?
I _MAX_DRIVE tanımlar dolaylı bir üst bilgi dosyası (bh) 'içeren bir C ++ uygulama dosyası (my.cpp) sahiptir:

// b.h
#define _MAX_DRIVE 64


Daha sonra my.cpp da _MAX_DRIVE tanımlar stdlib.h içerir

// stdlib.h
#define _MAX_DRIVE 3 /* max. length of drive component */


Açıkçası bu bir makro-şemadaki uyarısı üretir:

stdlib.h(185) : warning C4005: '_MAX_DRIVE' : macro redefinition


Sorularım şunlardır:


Bu yeniden tanımlanması etkilenir ne kadar kodu, bu my.cpp için sadece derleme birimidir?
Yemeği ... ►►►
Oluştur 19/06/2012 saat 21:34
kullanıcı Matthew
oy
29
cevaplar
1
ziyaretler
614
Rxjava + Güçlendirme ÖLÜMCÜL İstisna olsun: RxCachedThreadScheduler
İşte kod:

Observable.combineLatest(observable1, observable2,observable3, observable4,observable5,new Function5<>())


Bir veya sevral gözlenebilirlerin kodu = 404 döndüğünüzde, ben istisna

return Observable.error(
new RxApiException(tHttpResult.getCode(), tHttpResult.getMessage()));


Ve alacak

FATAL EXCEPTION : RxCachedThreadScheduler-3


Nasıl bu sorunu çözmek için? ... ►►►
Oluştur 29/12/2016 saat 23:39
kullanıcı Even2015
oy
2
cevaplar
0
ziyaretler
1k
Visual Studio - Değer null olamaz. Parametre adı: çocuk
Ben Görsel stüdyoda Designer'dan bir düğme taşıdığınızda bu hatayı alıyorumBen çözüm çalıştırırsanız benim tasarımcı düğmeleri böyle olur bile, çalışma zamanında herhangi bir hata alamadım çünkü can sıkıcı olamazdı:ve ben exsisting GroupBox hareket etmeye (ya da yenisini eklemeyi deneyin) kilitleniyor (görsel stüdyo) eğer.

Nasıl Visual Studio benim Tasarımcı problemi daha iyi anlamak için debug? o, Visual Studio yakın çöküyor ve bir şey sormadan kendisi tarafından yeniden açtığınızda çünkü.

Hatta ... ►►►
Oluştur 03/02/2013 saat 20:41
kullanıcı Andrea
oy
11
cevaplar
3
ziyaretler
706
dizilerini listeden kavşak alın
Ben dizilerini iki liste var

a = [('head1','a'),('head2','b'),('head3','x'),('head4','z')]
b = [('head5','u'),('head6','w'),('head7','x'),('head8','y'),('head9','z')]


Ben dizi örnek için her başlığın 2 elemanın kesişim almak isteyen {a[0][0],a[0][1],a[0][2],a[0][3]}seti ile kesiştiği {b[0][0],b[0][1],b[0][2],b[0][3],b[0][4]}listeden ave bböyle kesişim değeri varsa o başlığın ilk öğesi eşleştirmesini döndürmesi. Sonuç çıktısı aşağıdaki gibi olmalıdır:

res = [('head3','head7'),('head4','head9')]


Şimdiye ... ►►►
Oluştur 25/07/2017 saat 18:27
kullanıcı muazfaiz
oy
41
cevaplar
2
ziyaretler
866
kütüphane çalışırken bilinmeyen türü adı
Ben kullanmaya çalışıyorum Novocaine ben inşa ediyorum bir iPhone uygulamasında. Ben alıyorum bu hata nasıl çözeceğinizi çözemiyorum:

Unknown type name 'RingBuffer'


İşte benim dosya yapısı var:... Novocaine altında bu dosyaların Novocaine için Github repo çekti olanlar olmak. İşte DDViewController benim başlık dosya.

#import <UIKit/UIKit.h>
#import <QuartzCore/QuartzCore.h>
#import "UICoordButton.h"
#import "Novocaine.h"
#import "RingBuffer.h"
#import "AudioFileReader.h"
#import "AudioFi ... ►►►
Oluştur 14/04/2013 saat 20:50
kullanıcı varatis
oy
26
cevaplar
1
ziyaretler
115
beklendiği gibi Postgres Boolean türü çalışmıyor
Ben Ubuntu 16.04 ve psql'in (PostgreSQL) 9.4.14 kullanıyorum.

Sadece gerçekten garip durum karşılaştı. Üç eyalette toplamı booleanbütün sayımı eşit değildir.Bu deletedyanlış olarak saha niteliği varsayılan.

Denedim:

Bütün sayımı:

SELECT count(*) from table; the count -> 9000


bu silme sayımı:

SELECT count(*) from table where deleted; the count -> 400;


İle aynı:

SELECT count(*) from table where deleted = true; the count -> 400;


Silinen sayımı:

SELECT count(*) from table where not d ... ►►►
Oluştur 28/03/2018 saat 07:03
kullanıcı Hearen
oy
13
cevaplar
2
ziyaretler
783
RTF dizeleri bulma ve bu listeleme
Bir posta (dijital değil) için bir uygulama oluşturmak istiyorum. Fikir kullanıcı kelimede bir şablon oluşturur olmasıdır (RTF altına kaydedilir, zaten .doc vazgeçti). (RTF) şablonun İşte bir örneği:

"Mutlu Yıllar [kullanıcı adı], ....."

Belirli bir metin ile [Kullanıcı Adı] alanını değiştirilmesi kolaydır. Ancak, ne yapmak istiyorum '[' ile biten ']' etkili bir ile başlayan tüm dizeleri bulmak. Yani benim app kullanıcılara nerede gider databasefield seçebilme olanağı verebilir.

Bu defa ne var:

Syst ... ►►►
Oluştur 24/06/2012 saat 18:06
kullanıcı krtek
oy
13
cevaplar
1
ziyaretler
72
MySQL nereye değil de dış birleştirme sola
Aşağıdaki sorgu var ve bir sol dış kullanarak dönüştürmek istiyoruz daha hızlı şekilde aday olacağını görmek için yerine değil içinde katılırlar. Şu anda bizim veritabanı üzerinde çalıştırmak için 40 saniye ilgili bu sorguyu alıyor. Ben dış kullanarak kendim dönüştürmek için bu tür bir şey için katılıyor yeterince aşina değilim.

select
c.contact_id as contact_id,
c.orgid as organization_id,
c.first_name as first_name,
c.last_name as last_name,
a.address_state as state
from cnx_contact a ... ►►►
Oluştur 29/05/2015 saat 18:07
kullanıcı homebrewerluke
oy
18
cevaplar
1
ziyaretler
146
Tensorflow Graph'ta scipy.stats.entropy kullanın
Amacım şu kod parçacığının p_distb ve q_distb adlandırılan iki olasılık yoğunluk fonksiyonları arasındaki mesafeyi hesaplamak etmektir. Bunun simetrik olduğunu ve sınırlanmış, gerekli beri Jensen-Shannon-sapma kullanılarak bu deneyin entropi fonksiyonu ithal edilmektedir scipy.stats .

Ben grafik çalıştırmayı denediğinizde, aşağıdaki hata oluşuyor:

eğer len (qk) = len (pk):! TypeError: len () unsized nesnenin

Açıkçası, scipy.stats.entropy ile başa çıkmak mümkün değildir , bu yöntemlerle uyumlu olacak olsa ... ►►►
Oluştur 20/06/2018 saat 15:06
kullanıcı martin_bchnr
oy
24
cevaplar
0
ziyaretler
72
Bunu nasıl çözebileceğinizi - My uygulama eşleştirme saklamaz ki?
Benim uygulamayla bazı sorunlar yaşıyorum. Ben Bluetooth ile Teksas cihazı kullanıyorum ve Bluetooth üzerinden LED'lerin kapalı / açmak için basit bir uygulama oluşturduk. Ben Onlar mükemmel çalışmasını Benim app ile kullanmak eğer eşleştirme kaydetmez Texas uygulamalar ve BLE tarayıcı ile alıcı içinde eşleştirme etkinleştirip Eğer çalışmaz. Alıcı eşleştirmeyi uygulamaması, My APP çalışır. Benim APP içinde nasıl eşleştirmeyi etkinleştirebilirim kaydedilecek? Bu bana yardımcı olabilir benim kodudur?

protect ... ►►►
Oluştur 21/02/2019 saat 08:01
kullanıcı Mario Castaldo
oy
42
cevaplar
2
ziyaretler
332
Bir liman işçisi kap üzerinde DEĞİL başsız krom çalıştırın
liman işçisi makinelerde krom Koşu krom başsız olduğunda mümkündür. Ne yazık ki, başsız krom çalışmasını benim testleri önler sertifikası hata göz ardı edemeyiz.

Bir liman işçisi kap üzerinde zaten çalışıyor NodeJS e2e test ortamı yönetmeye çalışıyorum. Testlerin çoğu geçmesi ancak bir sitenin bir sertifika gerektiriyor zaman erişilemez. hiçbiri başsız krom ben sadece sertifika hatasını göz ardı edebilirsiniz. kap üzerine kurulmuş olan taban docker görüntü Düğümdür: 8

{BrowserName: 'krom', chromeOptions: ... ►►►
Oluştur 27/12/2018 saat 07:20
kullanıcı Bishok
oy
21
cevaplar
1
ziyaretler
80
vektöründe weak_ptr bulun
Ben vektöründe weak_ptr bulmaya çalışıyorum. Ben bulmak için üçüncü bir parametre olarak lambda ifade kullanıyorum ama bu kod derlenmiş değil neden anlayamıyorum:

std::vector<std::weak_ptr<Car>> cars;

std::shared_ptr<Car> lambo = std::make_shared<Car>();
std::weak_ptr<Car> wPtr(lambo);
cars.emplace_back(lambo);

const auto pos = std::find(cars.begin(), cars.end(), [&wPtr](const std::weak_ptr<Car>& ptr1) {
return ptr1.lock() == wPtr.lock();
});

if (pos != ca ... ►►►
Oluştur 18/03/2019 saat 17:55
kullanıcı Oleg
oy
37
cevaplar
1
ziyaretler
781
RIA Sunucu Mimarisi .NET
Ben için bir uzak ağ geçidi olarak WebORB kullanıyorum Flex projelerinde. Ben en iyi mimari Sunucusu NET tarafında kullanmak ne olacağını merak ediyorum. Şu anda kullandığımız ses altı bir veri erişim katmanı oluşturmak için. Ayrıca Flex gelen her bir arama sunucu tarafı gerçekten sadece veri almanın bir yolu olarak görür, çünkü bir biraz bir işlem yazısı deseni kullandığı SQL Server 2005 Flex ve SQL Server 2005'e Flex veritabanına.

Nasıl başa etrafında en iyi uygulamalar vardır RIA sunucu tarafındaki? Ben ... ►►►
Oluştur 10/11/2008 saat 14:34
kullanıcı Lieven Cardoen
oy
2
cevaplar
1
ziyaretler
2k
C # eşdeğer fonksiyonunu mysql_real_escape_string php?
php mysql_real_escape_string işlevi veya benzer işleve C # eşdeğer?

\ X00 \ n \ r \,' "ve \ X1A: mysql_real_escape_string () Aşağıdaki karakter eğik çizgi opsiyonlar MySQL kütüphane işlevi mysql_real_escape_string çağırır. ... ►►►
Oluştur 25/08/2011 saat 10:34
kullanıcı I'll-Be-Back
oy
3
cevaplar
1
ziyaretler
259
hatayı veren Anahtar django içinde oran sınırı 'rl: xxxx' bulunamadı
Bazı zaman içinde bir ip gelen istek sayısını sınırlandırmak için django sitedeki oran sınırı kullanmaya çalışıyorum. Aşağıdaki Ben çalışıyorum budur.

urls.py

url(r'^test/$', 'myapp.views.test', name='myapp.views.test'),


views.py

@ratelimit(key='ip', rate='5/m')
def test(request):
return HttpResponse("Request submitted successfully.")


//: 8080 / test / bana aşağıdaki hata veriyor http - Ben url vurmaya çalışıyorum zaman.


ValueError de / test /

Anahtar: bulunamadı 'rl bbbcf11eb514e3e14d94 ... ►►►
Oluştur 18/11/2014 saat 16:43
kullanıcı Niraj Chapla
oy
2
cevaplar
1
ziyaretler
2k
asp.net projeye Hive bağlamak için nasıl
Merhaba ben Hadoop'un çok yeniyim.

Benim yerel sisteme Microsoft HDInsight yüklediniz. Şimdi kovanına bağlanmak istediğiniz ve HBase ama HIVE bağlantı için ben Bağlantı dizesi, liman, kullanıcı adı, şifre belirtmek gerekir.

Ama bu değeri alacak anlamaya muktedir değilim. Bir liman olarak localhost ve 8.085 ile denedim ama bu işe yaramaz. Ben de çok localhost IP ve sistemimi IP vererek yapmış.

bu konuda yardım ve beni ben HBase bağlantı için nasıl devam etmeniz gerektiğini bildirin ... ►►►
Oluştur 07/08/2013 saat 11:38
kullanıcı Arjun Sharma
oy
35
cevaplar
1
ziyaretler
106
Flaş IOS URL Talebi
Ben URL isteği dışında i-pad ve tüm eserler üzerinde flash uygulaması yapıyorum. Ben yerel ana bilgisayarda çalıştırdığınızda iyi çalışır ama i-pad sürümünü çalıştırdığınızda url isteği sadece ben xml belgesinde izinleri ile ilgili olabilir söylendi, olmaz ama çevrimiçi olduğu bir şey bulamıyorum bu kavrama başvurur burada xml belgesinin ilgili kısmı

<iPhone>
<InfoAdditions><![CDATA[

<key>UIStatusBarStyle</key>
<string>UIStatusBarStyleBlackOpaque< ... ►►►
Oluştur 18/09/2015 saat 08:28
kullanıcı Adam Katz
oy
19
cevaplar
1
ziyaretler
1k
Nasıl döngü çalışmaları için de izin veriyor?
var messages = ["Check!", "This!", "Out!"];

for (var i = 0; i < messages.length; i++) {
setTimeout(function () {
console.log(messages[i]);
}, i * 1500);
}
// -> prints 3* undefined


for (let i = 0; i < messages.length; i++) {
setTimeout(function () {
console.log(messages[i]);
}, i * 1500);
}
// -> prints out the array


Ben nasıl "var" çalıştığını anlamak ve oldukça buna alışığım - kapsam işlevseldir. Ancak let ifadesi net uzaktır. Ben is bloğu kapsam vardır ama neden örnekte B ... ►►►
Oluştur 03/08/2015 saat 17:07
kullanıcı Novellizator
oy
16
cevaplar
2
ziyaretler
119
React'te WordPress özel API uç noktası POST isteği başarısız oluyor
API'ye kendi özel uç noktalarını eklediğim bir WordPress arka ucum var: // retrieve countries
register_rest_route( $namespace, '/countries',
array(
'methods' => 'GET',
'callback' => array( $this, 'get_countries' ),
)
);

// check answer
register_rest_route( $namespace, '/check_answer',
array(
'methods' => 'POST',
'callback' => array( $this, 'check_answer' ),
)
);
Ortamımı şu şekilde ayarladım: https://example.com , React uygulamasının yaşadı ... ►►►
Oluştur 09/05/2020 saat 11:32
kullanıcı Danny Hobo
oy
39
cevaplar
2
ziyaretler
426
pyinstaller kullanarak .exe dosyası için çıkış klasörü bulamıyor
Python için tamamen yeni duyuyorum ve bir uygulama oluşturmak (veya .exe) pyinstaller kullanarak Python için dosya çalışıyorum. Ben komut pyinstaller ran - [REHBERİ] .py ve bir çıkış dizinine kaydedilir: ben var görünmüyordu dizini (Dist) bulmaya çalıştı ancak ne zaman "C \ Windows \ System32 \ Dist \ Foo". NOT: i herhangi bir yardım için Python 3.5 Teşekkür .exe dosyasını bir .py dosyasını dönüştürmek çalışıyorum :) ... ►►►
Oluştur 06/12/2016 saat 06:52
kullanıcı NightShade
oy
18
cevaplar
1
ziyaretler
222
Apache ve PHP ile ilgili sorunlar [ubuntu]
Sadece benim laptop (ubuntu 12.04) üzerinde PHP ve Apache2'yi yüklü, ama benim PHP dosyaları yüklemek için alınamıyor. Bu öğretici takip ettim: http://www.howtogeek.com/howto/ubuntu/installing-php5-and-apache-on-ubuntu/ ve index.html dosyasını çalışır, ama herhangi bir php çalıştığınızda alıyorum bir sunucu hatası.

Birkaç saat çevrimiçi baktı ve benim httpd.conf "AddType application / x-httpd-php .php" ekledi (ama ben ubuntu versiyonu için bu dosyayı düzenleyerek olmam gerekirdi sanmıyorum ?? ) 'de / etc / ... ►►►
Oluştur 16/05/2013 saat 22:37
kullanıcı Gina
oy
10
cevaplar
3
ziyaretler
11k
Java - StreamSource'a dönüşüm Doküman
XSLT dönüştürme için bir ihtiyaç javax.xml.transform.stream.StreamSource nesne temsil XML dosyası transforme edilir. Ben sadece bir nesne var org.w3c.dom.Document türü. Nasıl StreamSource'a Dokümanı dönüştürmek için? ... ►►►
Oluştur 18/01/2011 saat 08:31
kullanıcı tommyk
oy
43
cevaplar
0
ziyaretler
288
uzun bir görüntü ile d3.js Sankey düğüm
Bir Düğüm görüntüleri eklemek mümkün duyuyorum; ancak resmin yüksekliğini ayarlamak alamıyorum? Herhangi bir yardım çok takdir edilecektir.

node.append("image")
.attr("xlink:href", function(d) {
if ( d.id.lastIndexOf("gp_", 0) === 0 )
return "raceflag.jpg";
else if (d.id === "ct_ferrari")
return "ferrari.jpg";
else if (d.id === "ct_red_bull")
... ►►►
Oluştur 05/12/2014 saat 13:19
kullanıcı Rob
oy
20
cevaplar
3
ziyaretler
501
Algoritma eğri bir çizgi oluşturan düz kısmını tanımlamak için
Buraya açıklamak üzere olduğum sorunu aşina değilim. Yanlış terminoloji hakkında çok üzgünüm.

Ne arıyorum kavisli çizgi dışına düz kısmını tanımlamak için (C / C ++, tercihen bir kütüphane) bir algoritmadır. Girdi eğri çizgi (x, y) biçiminde düzenlenmiş nokta kümesi kullanılarak tanımlanır. Ben Hough hakkında bazı makaleler dönüşümü ve bir libray OpenCV bulundu. OpenCV kullanmak mümkün gibi görünüyor ama bir overkill görünüyor. Benim ihtiyacım basit bir eğri çizgi işlemek için çok etkili bir algoritmadır. ... ►►►
Oluştur 04/01/2016 saat 09:31
kullanıcı Orunner
oy
37
cevaplar
3
ziyaretler
1k
gcloud dağıtım-yöneticisi vs Terraform
Ben gcloud dağıtım yöneticisi bir seçim Terraform karşı karşıyayım.

Her iki araç benzer işlevsellik sağlamak ve ne yazık ki tüm kaynakları yoksundur.

Örneğin:


gcloud hizmet hesabı oluşturabilir (Terraform olamaz)
DNS kayıt kümesi yönetebilir terraform (gcloud olamaz)
Ve bircok digerleri ...


Sorular:


Bir aracı diğeri üzerinde tavsiye edebilir misiniz?
Hangi aracı uzun vadede mevcut kaynakların daha zengin bir dizi olacak, ne düşünüyorsunuz?
Hangi çözüm projelerinizi kullandığınız? ... ►►►
Oluştur 08/12/2016 saat 11:08
kullanıcı KrHubert
oy
39
cevaplar
2
ziyaretler
138
Benim Switch ifadesinde bir vaka bitmez
Sadece üç tamsayılar aynı olup olmadığını kontrol eden bir yöntem yapmak zorunda kullanıcı başka komut için kullanıcı sormak sonra bu yöntemi yürütmek için bir nesne söyler ve var. Ben 'c' koyduğunuzda (Bu işi yapan SADECE bu durumda, ben mantıklı aynıdır başka durum var), o gerekeni yapacağız ancak o zaman bir sonraki girdi almak ve bir parametre olarak bunu üzerinden çalıştırmak için çalışacağız Anladığım kadarıyla zaten yürütülmesinden yöntemi.

something=in.nextLine();
commands=something.charAt( ... ►►►
Oluştur 01/11/2013 saat 16:27
kullanıcı Taylor
oy
9
cevaplar
1
ziyaretler
484
ng anahtarını kullanarak açısal iç içe koşullar
o ng-anahtarını kullanarak değerlendirilir ikinci kademe, bir dizi şart önce ng -eğer veya ng anahtarı, bir kök ilk şart ng-gösterisi kullanılarak değerlendirilmiştir mümkün mü

<div ng-if="firstcondition = 'true'" >
<div ng-switch="secondCondition">
<div ng-switch-when="0">
<div ng-include="'firstview.html'"></div>
</div>
<div ng-switch-when="2">
<div ng-include="'secondView.html'"></div>
</div>
& ... ►►►
Oluştur 15/06/2015 saat 07:04
kullanıcı user3265817
oy
18
cevaplar
3
ziyaretler
8k
birlik arasındaki fark karşılık gelen tüm dış birlik tekabül?
Birisi proc sql birlik operasyonların benim anlayış doğrulamak olabilir mi? Dış birlik ve birlik arasındaki farklar Benim yorumum şudur:


Dış birlik değil iken Birliği, yinelenen satırları siler
Birlik olmaz, varsayılan olarak, süre dış birliğe sütunları üzerinde görünecektir.


Yani, tüm dış birlik tekabül karşılık gelen ve sendika arasında fark var ki? Bu "TÜM" ilk fark yok edeceğini ve "İLİŞKİLİ" ikinci farkı ortadan kaldıracak gibi görünüyor, ama ben göremiyorum ikisi arasında ek bir fark olabileceğini ... ►►►
Oluştur 03/02/2014 saat 19:24
kullanıcı Nate
oy
45
cevaplar
1
ziyaretler
879
4 Hazırda - Anahtar özelleştirilmiş hazırda UserType iken bir Harita koleksiyonunu haritaya kaldırılan @MapKey yerine gerekenler
Aşağıdaki iki tablo göz önüne alındığında:

| User | UserAttribute |
|---------- |-------------------|
| userId(PK)| attributeId(PK) |
| firstName | userId |
| lastName | name |
| other | locale |
| active | value |


Orijinal olarak hibernate-3.2.2, bire birçok çift yönlü bir ilişki çalışıyor:

@Entity
@Table(name = "User")
public class UserHbm {

@Id
@GeneratedValue(generator = "id-generator")
@Column(name = "userId")
privat ... ►►►
Oluştur 31/08/2015 saat 07:51
kullanıcı DerekY
oy
5
cevaplar
9
ziyaretler
30k
Okuma ve hafıza konuma yazma
Araştırma çok yapıyor sonra Google, programa altında bulunan

#include <stdio.h>

int main()
{
int val;
char *a = (char*) 0x1000;
*a = 20;
val = *a;
printf("%d", val);
}


Ama atıyor run timede, hata *a = 20.

O zaman nasıl yazmak ve belirli bir bellek konumu okuyabilir?

Lütfen bana yardım et ... ►►►
Oluştur 26/06/2012 saat 11:56
kullanıcı Rasmi Ranjan Nayak
oy
28
cevaplar
0
ziyaretler
42
Google ilk hesabına bağlamak olamayacağını ikinci bir Google Hesabı oluşturmanız gerekir
Bir Google Reklamları aksilik vardı ve Google orijinale bağlayamazsınız ikinci bir hesap oluşturmanız gerekir ettik.

Ben bana ve hesapla ilgili her şeyi izlemek farz, böylece vb yeni bir kimlik (yeni bilgisayar, ip, web sitesi url, web sitesi içeriği, iş oluşturmak için gereken

Ben en çok zorlayan ediyorum parçalı ödeme kartıdır. Ben yeni bir kart, (yeni düzenleyicinize ve yeni bir adres) kullanıyorsanız, Google eski hesaba yeni bir kart kravat ki bir yolu var mı?

sorusu aşağı kaynatın olabilir: Benim ha ... ►►►
Oluştur 09/08/2019 saat 10:13
kullanıcı JRTurner1234
oy
30
cevaplar
3
ziyaretler
362
Neden geçici ödünç yasal mı?
C ++ geliyor, ben bu kod Rust geçerli olduğunu ziyade şaşırdım:

let x = &mut String::new();
x.push_str("Hello!");


C ++, bir geçici adresini alamaz ve geçici o görünen ifadesini daha uzun ömürlü olmaz.

Rust geçici canlı ne kadar süre çalışır? Dan berix sadece bir ariyet, dize sahibidir nedir? ... ►►►
Oluştur 05/12/2017 saat 18:36
kullanıcı Sven Marnach
oy
20
cevaplar
2
ziyaretler
317
iOS sızıntı bellek almak mı?
Benim app alloc bellek her viewDidLoad ve serbest gerekiyordu. Ve benim app bellek parçalanmış neden bazı iş yapar.

iOS o kaçak bellek almak veya bu sızıntı bellek sonraki açılışa kadar bakir mu?

iOS o parçalanmış bellek düzeltmek veya bellek sonraki açılışa kadar parçalanmış olduğunu mu?

Bilmek istiyorum diğer uygulamalar sorunsuz çalışabilmesi için iOS sızıntı ve parçalanmış bellek mi işleyebilir?

Bu davranış, diğer mobil işletim sistemi (Android, Windows Phone, BlackBerry) için aynı olur mu?

Göndere ... ►►►
Oluştur 22/05/2013 saat 02:16
kullanıcı onmyway133
oy
9
cevaplar
1
ziyaretler
116
selenyum ve Python kullanılarak başvurulan kimliği bulunamıyor
Ben bir web sitesinden (search2) olarak kimliğe sahip bir arama kutusunu bulmak için çalışıyorum. Ben başarıyla aşağıdaki kodu kullanarak web sitesine giriş yapmak mümkün olmuştur.

import requests
from tqdm import tqdm
from selenium import webdriver
from selenium.webdriver.common.keys import Keys
from selenium.webdriver.support.ui import WebDriverWait
options = webdriver.ChromeOptions()
driver = webdriver.Chrome(executable_path=r'C:\chromedriver_win32\chromedriver.exe', chrome_options=options)
driver.impli ... ►►►
Oluştur 02/05/2018 saat 11:59
kullanıcı Shashi Shankar Singh
oy
33
cevaplar
4
ziyaretler
8k
ctrlp hala göz ardı dizini arar
Ben .vimrc ayarını ihmal koymak çalıştı

Ben kullanıldığında Ama ctrlparamak altında uygulama klasörünü raylar

Hala arama vendorklasörü, bu nedenle çok zaman aldı.

Arama bitince Ama altında bir şey aramak olamazdı vendor

Çok garipti! Nasıl düzeltmek için.

İşte benim olduğu .vimrc ayar dosyası.

http://d.pr/i/yMtK
http://d.pr/i/Hy4u

" Sane Ignore For ctrlp
let g:ctrlp_custom_ignore = {
\ 'dir': '\.git$|vendor\|\.hg$\|\.svn$\|\.yardoc\|public\/images\|public\/system\|data\|log\|tmp$',
\ 'file': '\ ... ►►►
Oluştur 09/01/2014 saat 08:38
kullanıcı newBike
oy
26
cevaplar
0
ziyaretler
52
Yerel olarak IfxNode inşa edemez - 'infxcli.h' dosyasını bulunamadı
Ben oluşturmak çalışılıyor IfxNode olarak yerel kütüphane talimat onlar MacOS için varsayılan olarak ikilileri vermeyin çünkü.

Ben bir çevre değişkene yükleme klasörünü belirledik CSDK_HOMEbenim `~ / .bash_profile okur şekilde:


ihracat CSDK_HOME = / Uygulamalar / IBM / informix


Ancak, ben bu dosya söylemek hata alırsınız infxcli.hben bu dosyayı gerçekten mevcut mu terminal aracılığıyla kontrol ettirin ... yok!

../src/odbc.h:27:10: fatal error: 'infxcli.h' file not found
#include <infxcli.h>
... ►►►
Oluştur 23/05/2019 saat 14:35
kullanıcı physicsboy
oy
48
cevaplar
1
ziyaretler
482
Firebase veritabanı Android'den verilerin listesi Al
Benim ürün çocuk sahibi veritabanı ve ben liste görünümünde Uygulamamda içinde görebilirsiniz yüzden bir liste olarak tüm çocukları almak gerekir. nasıl yapabilirim?

teşekkür ederim. ... ►►►
Oluştur 08/11/2017 saat 09:17
kullanıcı ROM
oy
24
cevaplar
1
ziyaretler
838
EPub 3.0 ve HTML Formları
İçerideki form ile bir epub3 oluşturma. kullanıcı çevrimdışı yerel olarak ne zaman formda, girilen bilgileri kaydetmek ve kullanıcı çevrimiçi ise bir web servisine göndermek mümkün mü? ... ►►►
Oluştur 13/01/2014 saat 06:27
kullanıcı Kiel
oy
37
cevaplar
1
ziyaretler
645
iPhone OpenGL ES 2.0 doku - parça gölgelendirici için birden dokular kurma
Ben cevap ima birkaç mesajları gördüm ama hiçbiri benim için çalıştı çünkü ben, bu sormaya gerginim. Özür Bu tekrarlayan ise.

Ben iPhone 4 benim parça gölgelendirici (OS 4.3) içinde (şu anda 2) Birden fazla doku erişmeye çalışıyorum. Benim kod düzgün ilk doku kuruyor ve Shader okumak ve benim model üzerinde kullanabilirsiniz. Ben ikinci bir doku eklemek için deneyin sonra olsa da, bunun yerine bana iki dokular veren ilk yazar.

iphone için ES2.0 bir pixel shader için birden dokular geçen iyi bir öğretici v ... ►►►
Oluştur 23/09/2011 saat 14:01
kullanıcı user959801
oy
37
cevaplar
3
ziyaretler
198
Kimlik android stüdyoda çalışmıyor üzerinde setText
Benim xml bir TextView var ve bir niyet metni değiştirmek istiyorum. Ben aynı sınıfta ancak başka xml üzerinde daha önce denedim ve orada çalışıyor. Ama contentView değiştirdikten sonra artık çalışmaz. Ben displayName ayarlamak istiyorum.package de.myapp.app;

import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;
import android.support.design.widget.FloatingActionButton;
import android.support.design.widget.Snackbar;
import android.view.View;
import android.support.design.widget.NavigationView;
impor ... ►►►
Oluştur 13/01/2017 saat 10:30
kullanıcı ItsOdi1
oy
28
cevaplar
1
ziyaretler
252
Nasıl Diyalog başlık ve Diyalog Gövde arasındaki çizgiyi kaldırmak için?
Çağrılırken Dialog.show("title", "text", "ok", "cancel")yürütmesinde sonra Diyalog başlık ve onun gövdesi arasında bir satır sonu yoktur. Diyalog bakmak çok güzel olmadığı için bu nasıl satır sonu kaldırmak için? ... ►►►
Oluştur 20/06/2011 saat 11:13
kullanıcı user806574
oy
37
cevaplar
1
ziyaretler
266
Gömülü c Onun gösteren "süre önce beklenen ifadesi"
#include <avr/io.h>
int main(void)
{
DDRB=0b11111111; //PORTB as output port connected to motors;
DDRC=0b0000000; //PORTC Input port connected to sensors;
int left_sensor=0;
int right_sensor=0;
while(1)
{
left_sensor=PINC&0b00000001;
right_sensor=PINC&0b00001000 ;
if((left_sensor==0b0000000)&&(right_sensor==0b0000000))
{
PORTB=0b00000000;
}
els ... ►►►
Oluştur 11/03/2017 saat 06:08
kullanıcı Hemanshu Saraf
oy
15
cevaplar
1
ziyaretler
2k
WSDL tüm yöntemleri dahil Grails CXF web hizmeti
Ben CXF eklentisi kullanarak Grails SOAP web hizmeti uygulamaya çalışıyorum duyuyorum. Benim hizmet sınıfı çok basittir.

package com.ld.api

import com.ld.domain.*
import javax.jws.*
import grails.converters.XML


class CabinetService {


static transactional = true
static expose=['cxf']
String getCabinetList() {

String list = Cabinet.list()

//return list as XML

return "jim"

}


def serviceMethod() {
println "IN serviceMethod"
"Hello...."
... ►►►
Oluştur 20/06/2012 saat 18:09
kullanıcı Jim Blizard
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
124
Statik alanın örneğini nasıl erişilir
bu elimizde ki:

class AnnotationInjector {

static <T> void inject(Class<T> klazz) {

Field[] fields = klazz.getDeclaredFields();

for (Field field : fields) {

Class<?> c = field.getType(); // Here is the Class †
// but how do I access the instance *b* ?

if(Modifier.isStatic(field.getModifiers())){
// how can we get the instance of the object on the class
}

}
}
}


Biz bir sınıf olduğunu var ... ►►►
Oluştur 14/02/2019 saat 01:20
kullanıcı Alexander Mills
oy
28
cevaplar
1
ziyaretler
201
c # metro tarzı uygulama kullanıcısı inaktif zaman trigering
Kullanıcı zaman belirli bir süre için etkin değilken i yöntemini başlatmak gerekiyor

i yöntemini tetikleyen bir zamanlayıcı var, ama ben gibi eylemlere sıfırlamak için çalışıyordu:

ManipulationStarted, PointerPressed, SelectionChanged, Holding, ItemClick


İşte benim zamanlayıcı geçerli:

ama hiçbir şey zamanlayıcı sıfırlar:

public void timer_start()
{
DownloadPromoted();
timer.Interval = new TimeSpan(0, 0, 15);
timer.Start();
}


Burada benim zamanlayıcı sıfırlanır:

public void timer_stop() ... ►►►
Oluştur 29/01/2014 saat 11:48
kullanıcı Jusc Pranskaitis
oy
80
cevaplar
4
ziyaretler
31k
Performans OpenCV Python'un veya C ++ kodlama arasındaki farklılık mu?
Ben azar opencv az şey başlamayı hedefliyoruz ama önce daha yararlıdır OpenCV hangi API karar vermeniz gerekir. Ben Python uygulaması kısadır ama zaman ile çalışan yerel C ++ uygulamaları ile karşılaştırıldığında daha yoğun ve yavaş olacağını tahmin ediyoruz. performans ve bu iki bakış açısı arasındaki kodlama farklar hakkında yorum yapabilirsiniz herhangi biliyorum var mı? ... ►►►
Oluştur 17/11/2012 saat 15:14
kullanıcı erogol
oy
30
cevaplar
1
ziyaretler
297
Android: Google Haritalar hata
Merhaba benim ikinci aktivitesi üzerine google maps koymak için çalışıyorum sorun yaşıyorum. Bu bir fragmanıdır. Birçok ilgili yayınları arandı ama ben hatamı düzeltmek için yönetilen değil ... Ben inflate yapmak denemek için hata var. Teşekkür ederim. Bu benim kodudur:

XML

<LinearLayout
android:id="@+id/tab4"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:orientation="vertical"
android:pad ... ►►►
Oluştur 25/02/2014 saat 08:36
kullanıcı Charlie
oy
47
cevaplar
1
ziyaretler
962
jQuery göstermek / gizlemek düğmesi başlığı
nasıl bir td içindeki metni almak için jquery kullanabiliriz?

Şu anda var:

<div id="divName">
<table id="tableName">
<tr>
<td id="g${req.Name}</">${req.Name}</td>
<td><input type="button" id="showName_${req.fName} rel="viewName_${allReq.requestId}
value="Show " title="Show customer ${req.fName}"
onclick="buttonToggle(this,'Hide ','Show ','nameDiv_${req.fName}', '${req.fName}')" />
</td>
</tr>
</table>

<div id="nam ... ►►►
Oluştur 04/10/2011 saat 23:35
kullanıcı Juan Almonte
oy
32
cevaplar
1
ziyaretler
738
3 raylar: oluşturmak üzerine, nasıl sevk kodu başka tablosunda var doğrular özel bir yöntem ile bir 'yönlendirme kodu' form alanını doğrularım?
Bu muhtemelen basit bir doğrulama sorudur ama sadece böyle bir alan boş sağlayan ve / veya belirli bir uzunluğu uygulayan veya bir normal ifade eşleştirme olarak yerleşik raylar doğrulama yardımcıları ile tecrübe var.

Bir kullanıcı kayıtları benim kayıt formunu (ve kullanıcılar şemayı) (Devise kullanarak) zaman da onlar (bir satış temsilcisi kimliği gibi) bir referans kodunu girebileceğiniz bir "referred_by" alanı vardır.

'Referred_by' alanına kaydedilen önce bazı özel doğrulama gerekir: * * Alt durum kuv ... ►►►
Oluştur 12/06/2011 saat 03:34
kullanıcı jpwynn
oy
3
cevaplar
1
ziyaretler
158
Özel ressamı kullanarak özel kaydırıcıya SVG simgesi ekleme
Kaydırıcı üzerinde hareket algılamayı tamamladığım özel kaydırıcıyı uyguluyorum, şimdi sürüklemek için düğmeye SVG simgesi eklemek istiyorum, herhangi bir kaynak bulamıyorum. SVG'yi nasıl uygulayacağına dair herhangi bir fikre eklemek istiyorum. Kodumu koydum ve eğer varsa, herhangi bir öneri bildirin. Ana kullanıcı arayüzü dosyası import 'package:animations_sample/custom_slider.dart';
import 'package:flutter/material.dart';

void main() => runApp(MyApp());

class MyApp extends StatefulWidget {
My ... ►►►
Oluştur 25/05/2020 saat 13:31
kullanıcı Sagar Acharya
oy
36
cevaplar
1
ziyaretler
770
JEditorPane onready?
JEditorPane bir url bir web sayfası yüklenmesi bittiğinde nasıl bir eylem gerçekleştirebilir? Bu mümkün olabilir? ben bu çevrimiçi hakkında bir şey bulamadı değilim: s

teşekkür ederim ... ►►►
Oluştur 24/06/2010 saat 07:10
kullanıcı Mars
oy
39
cevaplar
1
ziyaretler
130
bağlantılı liste halinde dizeleri takmadan düzgün çalışmıyor
Ben bir giriş dosyası almak ve dizeleri ayıklamak ve bağlantılı bir listeye eklemek için beklenen bir program var. Ben doğru bağlantılı listeye dizeleri ekliyorum sanmıyorum ve ben doğru yolu bulmak gibi olamaz. Program yürütür zaman nedense sonsuz bir döngüye girer.

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

struct list {
char *string;
struct list *next;
};

typedef struct list LIST;

int main() {
FILE *fp;
char line[128];
char file_name[20];
LIST ... ►►►
Oluştur 20/03/2016 saat 06:18
kullanıcı B. smith
oy
11
cevaplar
1
ziyaretler
431
4-bit RGBI için 24 bit renk dönüştürme
Ben (Kırmızı, Yeşil, Mavi + Şiddeti için 1 bit) 4-bitlik RGBI için 24 bit renk dönüştürmek gerekir.

3-bit RGB ile dönüştürme oldukça basittir: set renk biraz daha büyük 127 ise, berrak aksi. Ancak, orada her üç kanal için sadece bir yoğunluk biraz, bu yüzden (varsa) bunu ayarlamak için doğru yolu nedir?

Önce aşağıdaki gibi üç bölümden için 8 bit kanalı bölünmesi düşündü:


eğer 0 <= renk <= 85, daha sonra açık rgbi renkli bit
Eğer 86 <= Renk <= 170, ayarlanan rgbi renkli bit
Eğer 171 <= Ren ... ►►►
Oluştur 13/01/2017 saat 21:00
kullanıcı Alexander Zhak
oy
20
cevaplar
2
ziyaretler
112
Bir datatable birden çok reaktif seçme girişi
Benim veri tablosunda farklı filtreler arasında bir etkileşim yaratmak çalışıyorum. Birlikte, bağımsız bir şekilde, ancak, her filtre çalışabilir. Farklı konularda baktı ve farklı yöntemler denedik ama belli ki başka bir sorun olmalı.

Ben aldım bir çözüm.


filter1 <- reactive({
fdt() %>% dplyr::filter(FinalData()$sous.themes %in% input$f_st)
})

filter2 <- reactive({
fdt() %>% dplyr::filter(FinalData()$donnees %in% input$f_don)
})

filter3 <- reactive({
fdt() %>% dply ... ►►►
Oluştur 20/06/2019 saat 16:11
kullanıcı Georom
oy
45
cevaplar
2
ziyaretler
1k
jQuery Autocomplete ile sadece bir değerden daha fazla Return
Ben jQuery otomatik tamamlama widget kullanarak spotify API gelen parça "href" değeri döndürmek çalışıyorum. İşte benim kodudur:

$(function() {
$("#spotify_song_search").autocomplete({
source: function(request, response) {
$.get("http://ws.spotify.com/search/1/track.json", {
q: request.term
}, function(data) {
response($.map(data.tracks, function(el, ui) {
return el.name;
}));
});
... ►►►
Oluştur 10/06/2012 saat 02:24
kullanıcı John Doe
oy
18
cevaplar
3
ziyaretler
471
nasıl jQuery kullanarak bir değişkene sınıf değerini geçmesi?
Ben başka koşul ise de & statik değer 'FCL' ile karşılaştıran bu değişken değerini kullanmaya çalışıyor sonra bir değişkene bir sınıf olarak ifade etmeye çalışıyorum & am jQuery koduna sahip Ama bu değil working.class isim 'kuuj' & bu sınıftır değeri (LCL, FCL'nin DÖKME, hava) sadece olabilir.var xxssees = $('.kuuj').val();
if(xxssees == "FCL")
{
$('#sonal').html(xxssees);
}
else
{
$('#sonal').html('hello');
}
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.1/jquery.mi ... ►►►
Oluştur 10/03/2017 saat 02:40
kullanıcı Ankit
oy
6
cevaplar
5
ziyaretler
133
JQuery, AJAX ve PHP kullanarak formu gönderme
JQuery, AJAX ve PHP kullanarak veritabanına gönderen bir form var. Ben tıkladığınızda Sorun, submitformun düğmeye, JavaScript uyarı kaydı (formdaki veriler) başarıyla (veritabanına) kaydetmiştir söylüyor. O zaman benim veritabanını kontrol ediyorum ancak veri boş ve hiç değişiklik veritabanını bırakarak kaydedilmez. Sorum komut dosyası ile yanlış bir şey yok değil mi? Ya PHP kodu ile?

İşte senaryo addnew.js:

$(document).ready(function() {
$("#submit").click(function() {
var transMonth = $("#transM ... ►►►
Oluştur 24/10/2015 saat 17:41
kullanıcı rivaille-sama
oy
6
cevaplar
2
ziyaretler
103
parametresi ile ASP.NET WebAPI
Ben de Db.It bir müşterinin getBalance bir WebAPI işleri inşa ediyorum ve ben sorun parametre kısmındadır data.But alabilirsiniz.

Için mesela. Biz hizmeti istediğinde ASP.NET webcoder içinde bulduk hizmete göre biz metin kutusuna ve sonra parametreleri girmek için olsun bir sayfa verir

Elimizde veri almak hizmeti ateş.

Benim WebAPI ve çalışıyor olması ve uri --- şuna benzer http: // localhost / API / hesap / denge / cs-001

AccountsController

public class AccountsController : ApiController
{

[HttpG ... ►►►
Oluştur 27/05/2017 saat 16:10
kullanıcı OLDMONK
oy
48
cevaplar
3
ziyaretler
10k
Dize dizisi dönersek
Bir istemci ve sunucu ortamında dize dizi dönen ile sorun yaşıyorum. Ben alıyorum sonuç ben istemci uygulaması derlenmiş zaman bir şey değildir.

sunucu uygulaması

public String[] getFlight() throws Exception {

AvailableFlights todayFlight = new AvailableFlights();
List<Flight> flights_today = todayFlight.getFlightDetail();

List<String> flights = new ArrayList<String>();

try {
flights_today = this.unmarshal(new File("Flights.xml"));

for (Flight f ... ►►►
Oluştur 04/01/2013 saat 13:40
kullanıcı Ket
oy
12
cevaplar
0
ziyaretler
673
LaTeX komutlar için RStudio ve Sweave otomatik tamamlama?
RStudio LaTeX belgeler için otomatik tamamlama modunu etkinleştirmek için bir yol var mı?

Ne LateX JavaScript, HTML, CSS Python ve SQL için mümkün olduğunu biliyorum, ama?

\documentclass{article}

\begin{document}
\SweaveOpts{concordance=TRUE}

\sec


Ben basın burada istiyorum tabo otomatik olarak tamamlar, böylece\section{}

\end{document} ... ►►►
Oluştur 01/12/2015 saat 03:39
kullanıcı M. Beausoleil
oy
16
cevaplar
1
ziyaretler
721
Nerede SmartGit çöp bulabilirim?
(Windows üzerinde) SmartGit içinde izlenmeyen dosyaları silerken aslında silmek veya "çöp kutusuna taşı" seçeneği var. Sık sık bir şeyler silmekte% 100 değilim zaman "çöp kutusuna taşı" kullanırlar. Sadece şimdi geri gereken "çöp malzeme taşımak", ama ben çöp olduğunu nerede **** buluyorsunuz?

Hatta "SmartGit çöp" veya "SmartGit geri dönüşüm kutusu" konulu bir Google arama yerde beni getirmez.

Ben değil bir ipucu ... AppData dirs arandı Windows trashbin baktım.

Herkes bir ipucu var mı? ... ►►►
Oluştur 15/01/2015 saat 14:48
kullanıcı vrijdenker
oy
16
cevaplar
2
ziyaretler
430
Atılabil # getCause vs zincirleme java.lang.SQLException örnekleri
Ne bir "zincir" arkasında semantik olan SQLException nesneleri ve nasıl bu oluşturduğu oluyor benzer (örtük) zincirinden farklıdır getCauseüzerinde yöntemle Throwablesınıfına?

Bir yana SQLExceptionda olduğunu Throwable, bu sınıfın bir örneği iki tür "zincirine sahip olabilir:


bir dizi tarafından tanımlanan bir getNextException()aramalar - boş kadar sonuç olarak döndürülür
bir dizi ile tanımlanan diğer getCause()aramalar - boş kadar sonuç olarak döndürülür


... böyle bir durumda nasıl bu iki zincir birbi ... ►►►
Oluştur 14/02/2014 saat 10:15
kullanıcı Marcus Junius Brutus
oy
24
cevaplar
2
ziyaretler
337
kimliğine sahip nakavt js gözlemlenebilir anahtarını almak
Afedersiniz,

Bu soru önce istendi, ben ihtiyacım olanı almak çok arandı fakat coudn't

Ben textarea var

<textarea class="form-control" data-bind="value: quote" name="quote" id="textarea1" required placeholder="Dummy placeholder" rows="4"></textarea>


Ben knockout.js çok iyi değilim ve yardım aramak istiyorum

anahtarı almak için yardımcı knockout.js içinde bir fonksiyon var mıdır ( 'alıntı' Yukarıdaki durumda "değeri: alıntı") DOM öğesinin kimliği kullanarak ... ►►►
Oluştur 17/08/2014 saat 11:40
kullanıcı sanjeev
oy
33
cevaplar
1
ziyaretler
282
IIS dinamik IP kısıtlaması hizmet saldırı reddine önlemek için yeterli midir?
Ben bu yeterli olmayabilir endişe duyuyorum, IIS dinamik IP kısıtlaması uyguladık. Birisi Söz gelimi, bunlar teoride emniyet mekanizması yoluyla alabilir çeşitli vekil Ips büyük bir listeden birçok istekleri göndermek için?

Ben IIS veya ASP.NET MVC yapıyor düşünmelisiniz başka bir şey var mı? ... ►►►
Oluştur 17/03/2014 saat 19:11
kullanıcı Baconbeastnz
oy
20
cevaplar
5
ziyaretler
690
Nasıl Veritabanında birden çok tablodan ortak sütunu için?
Greeting to all smart people around here !!


Ben SQL ilgili garip bir görüşme soru karşılaştı.

Qn. If I have 100 tables in Database. I want to fetch common records from Each table.

Örneğin, location100 tablolarda ortak bir alandır. Ben getirmesini istiyorsan locationbenim SQL sorgusunda her bir tablo adını anmadan tüm tablolardan alan.

bunu yapmak için herhangi bir yolu var mı?

herhangi olasılıklar bana bildirin olursa ... ... ►►►
Oluştur 24/12/2014 saat 02:51
kullanıcı Vignesh Shiv
oy
14
cevaplar
1
ziyaretler
965
Silex / Symfony'de ile Yaml dosyalarında HTML ayrıştırmak nasıl
Benim Silex / Twig web sitesi için metinlerinin küçük paragraf depolamak için yml metin dosyaları kullanın:

use Symfony\Component\Yaml\Yaml;

$loader = Yaml::parse('/path/to/file.yml');


Benim dosyalar benziyor:

block_2:
id: 2
title: "Title"
body: |
Lore ipsum <strong>legend</strong>
Lore ipsum dolorem etc.


Benim Twig dosyasında ben değişken görüntüler

<p>` block`.`body `</p>


satır başları ve html varlıkları düzgün ayrıştırılmıyorsa gibi Şimdi çıkış ... ►►►
Oluştur 29/05/2014 saat 16:39
kullanıcı Kandinski
oy
41
cevaplar
0
ziyaretler
799
açısal uygulama IOS yavaş
Biz açısal ve iyonik kullanarak tek çapraz platform uygulaması oluşturduk. Bu Android'de çok düzgün işliyor ancak iOS gelince o zaman çok yavaş olur. Biz verileri depolamak için localForage kullanıyor. Biz her ekranda localForage veri alınırken ve bazı ekranlarda biz localForage veri depoluyor. Herkes birinin bu yavaşlık nedeni ne olabileceğini biliyor musunuz?

Herhangi bir yardım mutluluk duyacağız.

Şimdiden teşekkür ederim. ... ►►►
Oluştur 08/03/2016 saat 08:18
kullanıcı Shankar D - Arxxus Technology
oy
27
cevaplar
0
ziyaretler
308
Visual Studio 2017 yılında bir görüntü slayt gösterisi yapmaya çalışıyorum (PCL)
Çağlar boyunca, her slayt gösterisi yapmak için bir yol arıyordum. Bazı fikir ve başkalarının stratejilerini araya. Ama sahip 2 sorunlarını bana engel.

Öncelikle ben kullanarak olduğum XAML parçasını göstereceğiz:

<ScrollView Orientation="Horizontal" Grid.Row="0" Grid.RowSpan="2" x:Name="scrollSlider">
<StackLayout Orientation="Horizontal" Spacing="0" Padding="0" Margin="0">
<Image x:Name="imgSlide1" HorizontalOptions="Center" Source="image1.jpg">
</Image>
& ... ►►►
Oluştur 11/09/2017 saat 13:53
kullanıcı user3247130
oy
14
cevaplar
1
ziyaretler
156
Çekmece Navigator 3.0 öğe menüsünü tıkladığınızda ekrana nasıl sıfırlanır
Ben mesela, madde menüsünü tıkladığınızda, navigasyon Tepki Çekmece Navigator var:

1: öğe A (ekran A) tıklayın -> componentDidMount gelen sunucu üzerinde bazı veriler getir, giriş InputText için bazı veriler, ...

2: Açık çekmece menüsü ve yine madde B (ekran B), sonra açık menüsünü tıklatın ve madde A (ekran A) tıklayın -> hala orada daha önce değil alınamadı bazı veriler yeniden ben de hala orada önce inputed hatta bazı verileri değil, reset .

Ben tepki-navigasyon kullanıyorum 3.1

import { StackA ... ►►►
Oluştur 01/04/2019 saat 09:16
kullanıcı Mr. Tuan
oy
18
cevaplar
1
ziyaretler
921
7 AS JBoss DataNucleus Dağıtma
Ben JCA kullanarak DataNucleus dağıtmak gerekir. Benim uygulama EJB3 ve CDI üzerine inşa edilmiştir. Bu hata sonra devam etmek mümkün değilim.


21:29:38,789 SEVERE [DataNucleus.Datastore.Schema] (http--10.91.10.49-8080-1) Failed initialising database.: org.datanucleus.exceptions.
NucleusDataStoreException: You cannot commit during a managed transaction!
at org.datanucleus.store.rdbms.ConnectionFactoryImpl$ManagedConnectionImpl.close(ConnectionFactoryImpl.java:522) [datanucleus-rdbms-3.0.0-m6.jar:]
... ►►►
Oluştur 26/07/2011 saat 16:09
kullanıcı kiran.kumar M
oy
24
cevaplar
2
ziyaretler
320
Javascript ile bir dizideki max N numaralarını alın
JavaScript ile N maks / dk numarasını almak için herhangi bir kolay olduğunu bilmek istiyorum.

Örneğin:


[3,9,8,1,2,6,8] ver


Maksimum 3 unsurları ister

Will return [9,8,8] ... ►►►
Oluştur 30/04/2014 saat 16:35
kullanıcı yuyue007
oy
12
cevaplar
1
ziyaretler
114
çalışmayan vue.js Kütüphane Hashids ithalat
Ben kütüphane almak için görünmüyor olabilir hashids vue.js ile çalışmak

i öyle çalışmak istediğiniz nasıl preferend yöntemi:

<template>
<div class="container">
{{ hashids.encode('1') }}
</div>
</template>

<script>
const Hashids = require("hashids")

export default {
data () {
return {
Hashids: Hashids,
}
},

}
</script> ... ►►►
Oluştur 21/01/2019 saat 16:39
kullanıcı Wouter van Erp
oy
28
cevaplar
2
ziyaretler
1k
İtme bildirim demeti id değiştirdikten sonra çalışmıyor
Ben gelene kadar itin bildirim ince çalışıyordu paket kimliği değişti . Paket ID uygulamasını değiştirdikten sonra uzaktan bildirim kaydetmek için başarısız olur ve bu aramaları didFailToRegisterForRemoteNotificationsWithErrorher yöntem.

Ben itme bildirim ben paket kimliği değişti çünkü çalışmayı durdurdu olduğunu bilmek geldi. Ama yeniden çalışmaya yapmak için yapmanız gereken değişiklik bilmiyorum. Başka bir yerde paket numarasını veya başka bir çözüm değiştirmek gerekir mi? Push bildirim diğer kişi tara ... ►►►
Oluştur 16/10/2013 saat 06:02
kullanıcı Geek
oy
37
cevaplar
1
ziyaretler
1k
RaphaelJS, nasıl alta döndürülmüş metin hizalamak için?
Tarafından aşağıdaki kodu kullanarak, ve ilham bu soruya, Internet Explorer ile uyumlu bir HTML tablosunda dikey sütun başlıkları, var başardı. Şimdi ayarlamak gereken son detay başlığı dikey hizalama: Ben başlıklarımda onların sıranın altına sabit istiyorum.

$(document).ready(function(){
$('tr th div').each(function (index, div){
R = Raphael($(div).attr('id'), 10, 200);
R.text(5, 100, $(div).find('span').text())
.rotate(-90, true);
$(div).find('span').hide();
});
});


Bu kod ile ben bu sonucu almak mümkü ... ►►►
Oluştur 18/10/2012 saat 09:23
kullanıcı pistache
oy
26
cevaplar
0
ziyaretler
102
Tensorflow eğitim "yoluna kontrol noktasını kaydetme" durumunda kalıyor sorun ne olabilir?
İki bilgisayar eğitimi Faster_rcnn_resnet101 Tensorflow kullanarak var. bilgisayarlar için donanım özellikleri şunlardır

PC-A: i5-4460, RTX 2070, pencere 7

PC B: i5-4590, RTX 2070, pencere 7

Şu anda Cuda v9.0 ile Tensorflow-1.12.0 kullanıyorum.

ağını eğitim sırasında PC-A herhangi bir sorun yoktur. Ancak, PC-B için 4 kat daha yavaş PC-A daha öyle kalmaz, aynı zamanda sıkışmış iken daha ileri eğitim için yetersiz hale getirir 3 hakkında günlerce "yoluna kontrol noktasını kaydetme" alır.

Çoğunlukla PC-A ... ►►►
Oluştur 18/11/2019 saat 09:25
kullanıcı Cody Chung
oy
48
cevaplar
2
ziyaretler
318
Nasıl ASP.net MVC Web Sitesi versiyonunu bilmek
Ben hiçbir düzgün soru sormak yoksa toplam acemi öyleyse beni affet duyuyorum. Yani, bir ASP.Net MVC var - 5 proje. Ben herhangi bir değişiklik yaptığınızda Yani localhost çalıştırın ve sonra test sonra sunucuyu yaşamaya yayınlayabilirsiniz. Şimdi menajerim bana web sitesinde ben çalıştırıyorum web sitesinin sürümünü göstermek istiyor. Bazı sürümü var anlamına veya numara veya alır şey inşa değişti biz web sitesini yayınlamak her zaman. Ben düzeltmeye proje üzerinde mülkiyet tıklayıp her yayımlamak üzerinde ... ►►►
Oluştur 16/01/2017 saat 16:49
kullanıcı Unbreakable
oy
11
cevaplar
1
ziyaretler
115
Yii - tema ve görünümler ziyade modeline dayanan doğrula
sistemimiz şu anda sistem tarafından oluşturulabilir temalar vardır ve aynı klasör / dosya yapısını takip eder.

Bu temalar hepsi ne yazık ki farklı temalar şimdiye diğer temalarda kullanılmayacaktır farklı Gerekli alanlar gerektiren olan noktaya gidiyor, aynı model bak.

Ben senaryoları baktım ama onlar doğru çözüm olduğunu sanmıyorum, görünümde gerekli alanları ayarlama gibi bir çözelti kadar kolay yok?

public function rules() {
// NOTE: you should only define rules for those attributes that
... ►►►
Oluştur 22/02/2016 saat 12:31
kullanıcı DevAL
oy
15
cevaplar
4
ziyaretler
202
biz java akışı aşağıda senaryoda kullanabilir miyim?
Bir sınıf söz sahibi Studentbir alan markstipi Double. Ben oluşturma listÖğrenci nesnelerin. Her öğrenci nesne olabilir marksalanını grubu nullfarklı öğrenci nesneleri aynı değere sahip veya bir set. Ben bu tek bir öğrenci nesnesi dönmek istiyorum bir sorun var listkoşullar altında dayalı:


Tüm öğrencilerin aynı olduğunda markssonra dönüş null adlı.
En yüksek olan başka dönüş öğrenci marks.


bunu gerçekleştirmek için java akışı API kullanarak daha iyi bir yaklaşım olup olmadığını merak ediyorum. Şimdiden ... ►►►
Oluştur 17/03/2020 saat 09:02
kullanıcı Sachin Kumar
oy
10
cevaplar
1
ziyaretler
114
KOTLIN Nesne o var değerlerini kaybetmeden?
Son zamanlarda androi / KOTLIN için IOS / Swift geçiş yaptı. (Ben Swift olduğu gibi) Analytics işlevselliğini muhafaza etmek için bir nesne kullanıyorum:

Object Analytics{
var connection: AnalyticsConnection? = null
fun sendEvent(name: String)...
init {
connection = //allocate here
}
}


Ben (Bizim Android devs biri söz) duydum Var KOTLIN en son sürümünde connectionolabilir spontanically bir noktada aslında gevşek değerin? Bunun doğru olduğunu, çok garip bu bulmak? Bu küresel kapsamda vars bir noktada dışa ... ►►►
Oluştur 12/11/2018 saat 04:27
kullanıcı HixField
oy
35
cevaplar
1
ziyaretler
407
Sqlite3 sorgusu: bir değerler listesine ait olmayan satırları bulmak. optimizasyon
: Sadece ben aradığı şeyi eaxctly oldu soruyu okumak
SO orijinal soru


Ben 'Col' bir sütunu olan bir tablo 'Tab' var düşünün Lets

tablo 'sekme' bu verileri var -

Col
1
2
3
4
5


Ben bir takım değerleri varsa (2,3,6,7). I sorgu dava ile, tabloda belirtilen değerler ve liste sorgulayabilir

Select Col from Tab where col IN (2,3,6,7)


Ama bu durumda tablo yani sadece (6,7) bulunmayan listedeki değerleri dönmek istiyorsanız. Ne sorgu kullanmalıyım?


Ben geçici tablonun oluşturulmasını kaps ... ►►►
Oluştur 01/02/2013 saat 17:58
kullanıcı jalone
oy
2
cevaplar
1
ziyaretler
1k
htaccess gerçek yolunu gizleme, farklı, var olmayan url gerçek dizin yolunu yeniden yazmak
Ben bir dizin kullanmak istiyorum ___testgibi /___test/subdirectory1/ve bazı içeriğe sahip olmakla url Bu yolu hiç göstermiyorlar. Onun yerine url istiyorum /demo/subdirectory1ya, demek /demo/subdirectory1/images/image.jpgişaret edecek /___test/subdirectory1/images/image.jpgve tarayıcıda URL gibi kalmak: /demo/subdirectory1/images/image.jpg. Aslında değiştirilmesi ___testiledemo

Çeşitli sorunlarla denedim ne bazen çalışıyor gibi görünüyor olsa da:

RewriteRule ^demo/subdirectory1(.*) ___test/subdirectory1/ ... ►►►
Oluştur 02/10/2012 saat 00:07
kullanıcı durduvakis
oy
15
cevaplar
3
ziyaretler
289
hızlı bir eski yeni tarih biçimini değiştirilemiyor?
Kodunda eski formatta ama çökmesine ve gösteriyor ki yapamadığını yeni tarih biçimini değiştirmeye çalıştı ediyorum " önemli bir hatayla: İsteğe Bağlı değerini unwrapping ederken beklenmedik nil buldum " ama nedeni nedenini bulmak için yardım lütfen bulunamadı.

İşte Denedim ben ne kodu vermek ..

let dateString:String = (historyRequestArray[indexPath.row] as AnyObject).value(forKey: "date") as! String
let dateFormatter = DateFormatter()
dateFormatter.dateFormat = "yyyy-MM-dd hh:mm:ss"
... ►►►
Oluştur 03/08/2017 saat 11:05
kullanıcı B.Saravana Kumar
oy
37
cevaplar
0
ziyaretler
98
Nasıl uygulamada Google Classroom simgesini tıkladıktan sonra panelini kapatmak için
Ben yöntemini işlemek onun kullanarak benim uygulamada google-sınıfı entegre etmiş gapi.sharetoclassroom.render("googleClassroomBtn",{
"size": "34",
"theme" : "dark",
"url": googleClassroomURL,
"title": titleText
});

Ne ben gerekli kullanıcı dolayı entegre Google kütüphanesine, üzerine tıklandığında sonra benim payım panelini kapatmak için, ben mi tıklamayı erişemiyoru ... ►►►
Oluştur 22/11/2016 saat 04:13
kullanıcı Shivam Tyagi
oy
43
cevaplar
2
ziyaretler
173
piton ile .tsv dosyaları bir dizi (büyük kümesi) den ve her kelime için kelimeleri alması bir kelime dosyası oluşturma kimlik numarası atar
Ben bu set var dosyalar .tsv (gerçekten büyük, 18k + dosyaları var) ve ben (ne olursa olsun biçimi olan değil) 'kelime' adlı bir dosya oluşturmak istediğiniz depolama bu dosyaların görünür ve bir atar her kelimeyi olacak her kelimeye tanımlayıcı. Ben oluşumlarını saymak istemiyorum: kelime "ev" benim dosyalarında 227 kez geçiyorsa, ben sadece bir kere benim kelime o kelimeyi kurtarmak istiyorum. Bir arama motoru için bu kelime kullanacaktır, ancak bu başka bir hikaye ...

Düzenleme: 'term_id': Ben de belirl ... ►►►
Oluştur 23/11/2018 saat 11:53
kullanıcı Paolo G.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more